3 Reacties

  1. Sommige niet-racistische

    Sommige niet-racistische ouders mijden "multiculturele" scholen omdat zij vrezen dat hun kinderden op zulke scholen nog minder "schoolkennis" (in het basisonderijs taal, zinsontleding, rekenen) opdoen dan nu al op bijn alle scholen het geval is. "Multiculturele" scholen zullen op zijn minst moeten aantonen dat ze op het gebied van zaakvakken meer bereiken dan andere scholen. Op dit moment betekent dat ook hogere CITO-eindscores omdat die de deuren openen voor de moeilijkere vormen van voortgezet onderwijs.

Laat een reactie achter