Het Grote Zwijgen

De drijvende kracht achterde vernietiging van het Gymnasium en de HBS was de PvdA. Het maakte onderdeel uit van haar strijd om de verschillen tussen de have´s en de havenot´s kleinr te maken. Die vernietiging is haar gelukt maar nu worden de rijken in Nederland weer steeds rijker en de armen steeds armer. Het onderwijs werd uniformer en slechter en daar hebben kinderen van laagopgeleide ouders meer last van dan die van hoogopgeleide. Om verandering in het onderwijs door te voeren heb je blijkbaar een politieke partij nodig die sterk de door jou gewenste veranderingen steunt. Als ik de onderwijsvoornemens van alle politieke partijen lees is dat niet het geval. BON heeft een lange tijd van politieke neutraliteit achter de rug maar al dat inwerken op de politiek heeft, zoals de onderwijsparagrafen van alle partijen tonen, geen politieke partij opgeleverd die vierkant achter de door BON gewenste verandering staat. De pogingen van BON om een groot aantal slechte wijzigingen in het onderwijs met  behulp van argumenten en redelijkheid terug te dringen hebben niets opgeleverd. Het is onduidelijk langs welke weg BON meer resultaat denkt te krijgen. Zonder politieke partijen die een BONvriendelijke onderwijspolitiek willen voeren lijkt succes voor BON ver uit het zicht te blijven. Zelf zie ik nog maar 2 mogelijkheden voor BON om de door haar gewenste veranderingen te realiseren: een eigen Partij oprichten of de gewenste veranderingen naar voren te brengen als onderdeel van het mensenrecht van de ouders om hoofdzakelijk te mogen bepalen wat en hoe hun kinderen op school leren. Als BON een andere kansrijke strategie heeft is die naar mij onvoldoende gecommuniceerd.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter