Dom, achteloos en onstuitbaar?

“De verengelsing van het universitair onderwijs is dom, achteloos en onstuitbaar” schrijft Martin Sommer in de Volkskrant van vandaag. En verder: “De bekendste tegenstander is Ad Verbrugge van de actiegroep voor beter onderwijs BON. Hij spreekt van globish, een afgevlakte taal. Actief zijn ook Emilie van Opstall, classica aan de VU, en Pieter Gerbrandy, classicus en dichter UvA. Er kwamen twee manifesten voor het behoud van het Nederlands. Die leidden tot een rimpeling maar niet meer. Ze worden langzamerhand moedeloos, want het gaat natuurlijk gewoon om de centen” (cursivering van mij).

Daar zou je inderdaad moedeloos van worden. Ik vraag me af waarom docenten en studenten deze verengelsing zo dociel  accepteren. Volgens Sommer is het zo dat “vakgroepen en studentenraden in het Engels vergaderen, ook als er geen buitenlander te bekennen is”. Misschien komt het  wel eens voor, dat iemand voorstelt om met die onzin te stoppen en gewoon weer op de Nederlandse taal, die tenslotte de taal is van het land waarin wij leven, over te gaan. Wie weet, ik was er niet bij. Hoe dan ook, deze passiviteit en gelatenheid tegenover dat domme geëngels, waar tegenover Ad Verbrugge c.s. roependen in de woestijn lijken te zijn, doet me denken aan de manier waarop destijds het nieuwe leren met zijn studiehuis en zelfsturend leren doorgevoerd is. Bijna geruisloos. De schrijvers van de manifesten kunnen over een aantal jaren, als er weer eens een commissie zich gaat buigen over deze gedachteloze taalvernieling, tenminste nog zeggen, dat ze de ellende toen al  hebben zien aankomen. Maar wat hebben we daar nu aan?  

6 Reacties

 1. “Op de Universiteit van

  "Op de Universiteit van Maastricht zijn de inschrijvingsformulieren alleen nog in het Engels verkrijgbaar. Dit alles ter wille van de internationale uitstraling en het aantrekken van buitenlandse studenten."  Volkskrant (29 dec 2011)

   

   

  Yvonne van Rooy, destijds College-voorzitter Universiteit van Utrecht à € 256 000 per jaar

   

  • Utrecht zou nog meer studenten kunnen binnenhalen als alle colleges in het Engels zouden zijn.
  • Wordt Utrecht een Engelstalige University? Stap voor stap, niet te snel.

   

   

   

   

 2. Ik denk dt je als Nederlander

  Ik denk dt je als Nederlander het recht moet hebben om in Nederland in het Nederlands een universitaire studie te volgen. Te meer omdat wel van je geëist wordt dat je voor het Nederlandse toelatingsexamen tot de universiteiten voor de kennis van die taal minstens een 5 moet halen. Die eis zou moeten vervallen, Zelfs het verbinden van het recht om universitair onderwijs te volgen met de verplichting om op school les in Nederlands te volgen is dan absurd geworden. Je kunt vast wel een ander vak bedenken dat daarvoor nuttiger is. Dat steenkolenengels van de docenten verdwijnt in de loop van jaren vanzelf. Ook de volkeren van Afrika moesten altijd al in het Engels of Frans universitair onderwijs volgen. Dat was cultuurpolitiek. Nederland schept er een sadistisch genoegen in zichzelf in de positie van die "primitieve" landen te manoeuvreren.

 3. Als je in Nederland een

  Als je in Nederland een universitaire, in Nederland erkende, studie mag volgen zonder dat je ook maar de minste kennis van Nederlands hebt zou behoudens goede kennis van Engels  de enige redelijke toelatingseis op het gebied van taal moeten zijn  "near native knowledge of a secondary language". Bij voorbeeld Litouws, een Indo-Europese taal die dicht bij het oud Indo-Europees staat. Maar als je die taal niet van huis uit meegekregen hebt kun je beter een andere taal kiezen om daarin een "near native" vwo-niveau te krijgen. Nuttiger in deze geglobaliseerde wereld is natuurlijk een goede kennis van Spaans, Frans of Mandarijn. Voor sommige vluchtelingen uit Islamitische landen zou zo'n toelatingseis veel eerlijker zijn dan die verplichte  5+ toets voor Nederlands. Nederlandse studenten zullen na hun studie in het algemeen vaker in Nederland blijven dan buitelandse studenten. Maar dat lijkt mij geen geldige reden om bij het Nederlandse eindexamen de 5+-eis te stellen. Een arts of iemand met een vergelijkbaar beroep met een EU-diploma van een ander land moet wel voldoende kennis vanNederlands hebben om zijn beroep te mogen uitoefenen maar die kennis mag hij ook na zijn studie opdoen. Die 5+-eis is duidelijk discriminerend en in strijd met het recht op gelijke behandeling voor de burgers van elke EU-staat. Met Nederlanders als benadeelden in dit geval.
   
 4. Een “stevig gesprek”. Weet

  Een "stevig gesprek". Weet iemand wat dat is? Te weten wat dat is kan belangrijk zijn want "de minister (Bussemaker) gaat een 'stevig gesprek voeren' met universiteiten die Engelstalig onderwijs aanbieden om meer internationale studenten te trekken. Zij voegde daaraan toe "Ik accepteer niet dat universiteiten puur en alleen uit commerciële overwegingen onderwijs in het Engels geven". 
  Hierover is volgens haar "het laatste woord nog niet gezegd". Als dat ook geldt na haar "stevig gesprek" dan heeft een "stevig gesprek" blijkbaar weinig directe uitwerking. Ik denk dan ook dat er voorlopig of permanent weinig aan dit oneigenlijke gebruik van Engels zal veranderen. Ook het oneigenlijk gebruik van Engels blijft dus. Maar een "stevig gesprek" staat wel stoer. (Info artikel van Kaya Boumin de Volskant van  2 augustus 2016 n.a.v. een onderzoek uitgevoerd door Midas Boeke)
   

Laat een reactie achter