Sticht eens een school

Vanochtend werd ik weer eens ongaangenaam verrast met een voorpagina artikel in de Volkskrant over onderwijs, (op mijn nuchtere maag nog wel). Dat betekent meestal niet veel goeds, tenzij het de colum van Aleid Truijens betreft. Natuurlijk werd mijn bange vermoeden bevestigd: "Sticht eens een school" Sander Dekker wil het mogelijk maken om eenvoudiger een school op te richten, want ja, Maurice de Hond moest zich nu in allerlei bochten wringen om zijn ipads dan toch nog aan de man te brengen op scholen. Nu kan hij dan eindelijk zélf zijn school stichten. Ben ik erg negatief en pessimistisch als ik denk dat dit 'nieuws' het gevolg is van een keiharde lobby van mensen die hier belangen bij hebben? Of ben ik gewoon realistisch?

Het enige kritische tegengeluid was van Misha van Denderen. Die naam heb ik even opgezocht, want die kende ik niet. Na enig googlen (ja ik doe dat ook weleens!), bleek dat hij een ander belang heeft. Via miniscule mazen in de wet heeft hij ook een alternatieve school weten te stichten waarbij de leerling centraal staat en leerlingen zelf hun leerdoelen bepalen en veel ook digitaal verloopt. Na nog wat verder lezen bleek dat deze school klassen van ongeveer 15 leerlingen kent. Ja zo kan ik ook gepersonaliseerd leren aanbieden. De ouders moeten er wel voor dokken. 

In het vervolgartikel op bladzijde 10, met een vreselijke foto van Sander Dekker waarbij hij nog het meest lijkt op het stereotype rechtse VVD-jongetje uit je bovenbouw havo/vwo klas, dat zich al aan het opwerken is bij de JOVD, legt hij nog eens uit waarom het zo belangrijk is dat iedereen zijn eigen school kan stichten. Alleen zijn de islamitische scholen nog wel een klein pijnlijk puntje. Dat verkoopt niet meer zo lekker, sinds Geert Wilders het vreemdelingendebat domineert. 

De wensen van ouders zijn belangrijk. Ergens hoop ik dan ook maar dat ouders wél gewoon goed onderwijs willen, zonder al die flauwekul. Mijn laatste hoop is op hen gevestigd. Van ministeries, collega's en managers hoef je weinig meer te verwachten. Keer op keer is gebleken dat men hersenloos achter alle onderwijsvernieuwingen aanrent, hijgend, om maar vooral niet de laatste te zijn. Vernieuwing is het toverwoord. Allemaal jammerlijk mislukt: basisvorming, studiehuis, 2e fase, vakcollege (LTS naar de knoppen), leren leren, competenties, 21st century skills en ga zo maar door. Was ik er nog één vergeten?

Misschien dat ouders wel inzien dat voor goed onderwijs goede, hoog opgeleide docenten en goede BOEKEN nodig zijn…….. en dat ipads vooral afleiden en beter thuis kunnen blijven.

9 Reacties

 1. Het lijkt er toch op of er

  Het lijkt er toch op of er BONners bestaan, die naar het voorbeeld van ouderwetse scholen een VWO-school willen ontwerpen die wat betreft haar programma en onderwijsvormen aan de BONse voorstellingen van goed onderwijs voldoet  en vervolgens willen onderzoeken of voor de door hen  bedachte school in de grote steden voldoende belangstelling bestaat om ten slotte aan de minister en de kamer toestemming te vragen zulke scholen op te richten.

  Daarvoor zijn twee argumenten: als ouders voor hun kinderen mogen kiezen voor een volkomen ge-itc-de school ligt het voor de hand dat ouders ook mogen kiezen voor een volkomen ict-vrije school; het andere argument is de vrijheid van onderwijs die de staatssecretaris lijkt te willen toestaan en die ook in de grondwet genoemd wordt.

  Zijn er nog anderen die hier tijd en energie in willen stoppen?

 2. Welke dwaas leest dan ook de
  Welke dwaas leest dan ook de Vookskrant, zou ik bijna zeggen… Maar als je de naam van Aleid noemt weet ik meteen in welke hoek je staat. Zeker als je van haar column geniet, want Aleid…. Tsja, stilstand is achteruitgang.
  Prima idee, meer vrijheid voor ouders om scholen te stichten! Ouders zijn, denk ik, wijs genoeg om te beseffen dat er nogal wat traditionalisme huist voor de klas in bestaand onderwijs. Heel veel Ouders zijn, denk ik, inmiddels ook hoog genoeg opgeleid om enig besef te hebben van het feit dat er een forse discrepantie bestaat tussen onderwijs en werkplek. Ouders snappen tenslotte ook heel goed dat opleidingen tot leraar niet per definitie goede opleidingen zijn.
  Ik zou mijn kinderen in elk geval toewensen dat zij een school zouden kunnen bezoeken die hen uitdaagt het beste uit zichzelf te halen, elke dag weer. Waar besef bestaat dat talent gevoed moet worden om tot bloei te komen. Waar je niet ‘de dag moet doorkomen’, maar waar je spijt hebt dat de schooldag voorbij is.
  Mijn inziens heeft dat niets te maken met onderwijsvernieuwing, digitalisering, 21ste eeuws skills, studiehuis of wat dan ook. Het heeft er wèl mee te maken dat het tijd wordt dat traditionalisten een schop onder hun achterste krijgen. Goed onderwijs is meer dan het doorwerken van een boek of het verbieden van smartphones in de klas.
  En als er dan nieuwe scholen worden opgericht, dan hoop ik dat er selectie aan de poort plaatsvindt. Op motivatie. Van leraren, wel te verstaan….

 3. @ malmaison, hierboven

  @ malmaison, hierboven

  Wat is "goed onderwijs"?

  Welke BON'se groep of Bon'se instantie gaat ons dat vertellen ? Het BON-bestuur ? Forum reacteuters ? Een BON initiatief-groep ? Jij zelf ?

  En ook  :  wat is er nodig om ouders voor dit idee te enthousiasmeren ? Wat zijn pre-alabele voorwaarden ? Zomaar roepen "goed onderwijs" doet het niet.

   

  Je hebt een precies omschreven definitie van de "BONse voorstellingen" van goed onderwijs nodig om BON en ouders te charteren.

  "Goed onderwijs", namelijk, wil iedereen  :  jij, ik, bezorgde ouders, de staatssecretaris, zelfs zijn overijverige ambtenaren ; allemaal. Aan bezorgdheid schort het niet. Maurice de Hondt, Freudenthal, al die sjoemel-bedrijfjes met toegeschoven geld of al die oprechte onderwijsonderzoekgroepen in de universiteiten, alle pedagogische academies, de onderwijs-wethouders in 400 gemeenten  –  ze willen het allemaal. Het wemelt van de goede voornemens.

   

  Je hebt een kwantitatief goed omschreven beeld hoe zo'n school zal zijn ingericht, voordat je ouders geinteresseerd krijgt. Les roosters, bemanning (m/v/), meerjaren-programma waarin voorwaarden, budget, locatie, liaison met gemeente (lokalen) en Ministerie (VO), en myriade zaken meer ; geloofwaardig uitzicht op school-resultaten. 

  Zoals al vaak gezegd  :  Als je de definitie van "goed Bon's onderwijs" eenmaal in de greep hebt, ga dan kijken bij andere  school-organisaties en initiatief-groepen en scherp je eigen initiatief aan hun ervaringen.

 4. @rsybesma

  @rsybesma

  Ben nieuwsgierig naar wat voor school u precies voor ogen hebt, en vooral hoe die concreet gaat verschillen van de scholen die bij ouders nu nog redelijk in trek zijn. Ben ook benieuwd naar hoe u met hetzelfde budget docenten gaat werven die duidelijk gemotiveerder zijn dan bij, opnieuw, die scholen die nu bij ouders nog redelijk in trek zijn.

  Kunt u e.e.a. toelichten?

 5. Je hebt, Sassoc, de “tien

  Je hebt, Sassoc, de "tien geboden" van BON. Zie "Over de Verenging". Daar heb ik niks aan af te doen maar wel toe te voegen. Voor het VWO zijn dat: meer cognitioeve vakken, meer abstractie bij de exacte vakken, minstens 3 moderne vreemde talen, schriftelijk vertalen bij moderne vreemde talen om zo doende een goed taalgevoel te ontwikken, akademisch-culturele ambiance, veeleisend door het niveau van de leerstof en de grote hoeveelheid, oefeningen in rhetorica en als toegangseis het rede- en taal-kundig kunnen ontleden van een tekst, inzicht en vaardigheid in rekenen bezitten waaronder rekenen met breuken en staartdelingen. Wiskunde moet "echt" dus abstract zijn en ook onderwezen worden als een succes story. Van rekenen naar algebra en vervolgens differentiaalrekening, Van meten naar Euklidische Meetkunde en vervolgens naar analytische meetkunde, het Cartesisch coördinatenstelsel als synthese van algebra en meetkunde, van Aristoteliaanse logica naar modern logica. Vanzelfsprekend moeten de leerlingen ook degelijk Grieks en Latijn mogen leren.

 6. @ malmais, hierboven

  @ malmais, hierboven

   

  Waarde Seger  :

  Dat klinkt en leest exact precies nauwkeurig als het rijtje verlangens dat wij zelf voor onze kindertjes (en voor 'alle kindertjes in het hele land', naar het toentertijdse televisie programma) hadden  – 

  "Es war mal ein Bube, die hatte sich so alles gewünscht – – " (Grimm)  – – .

  ik zal niet verder gaan met dit sprookje, immers het hiesige lezerspubliek leest geen duits meer. Ik had ook Ovidius kunnen citeren, maar ook daar laat het lezerspubliek het afweten  –  noli me tangere, de soort-aanduiding voor kruidje-roer-me-niet, ook al zo'n vergeten topic in onderwijsland. Eko, maar niet bio.

   

  Met jouw Segeriaanse blue print is niks mis  :  behalve dat er geen krititsche massa mee te mobiliseren valt die in één moeite door het ultimatum naar den Haag stuurt en het tot realiteit maakt. Dit is de tijd van oververzadigde (duur betaalde  – –  ook Heyermans is niet meer en vogue) overleggen en van de luidste stemmen en die (de meeste, de lawaaiigste) behoren aan de kaffers (= vergeten nederlands spreekwoord).

   

  De praktijk is dat we het moeten doen met de riemen die we hebben, en die zijn te kort voor het woelige water in ouderwijsland.

   

  Niets tegen de blue print, dus, integendeel  :  frappez frappez toujours (en ook dat is buitenlandse taal). Ook niets tegen het (voormalige) gymnasium, de blue print waarvan lijkt als twee druppels water op die van jou  –  en van mij.

   

  BON is al net als de tien geboden van BON  –  mooi, en laten we er vooral over blijven discussieren. Nog een kopje kofie met een koekje ?

 7. Die kritische massa, Sassoc,

  Die kritische massa, Sassoc, valt misschien niet te bereiken voor slechts het door mij voorgestelde VWO. Maar mogelijk wel in een groter kader van vrijheid van onderwijs. Laten wij vooral niet blijven zitten met een kopje koffie met koekje! ACTIE!!

 8. quote rsybesma: “Welke dwaas

  quote rsybesma: "Welke dwaas leest dan ook de Volkskrant" en "Maar als je de naam van Aleid noemt weet ik meteen in welke hoek je staat.". Opmerkelijk dat u een soort ad hominems nodig hebt om uw eigen standpunt duidelijk te maken.

   

  De nog onbeantwoorde vragen blijven: hoe ziet uw ideale school eruit? Wat zal zorgen voor gemotiveerde docenten, bij hetzelfde budget? Wat doet die school concreet om de leerlingen uit te dagen (wat dat dan ook moge zijn)?

   

  Daarnaast: wat is er eigenlijk mis met het doorwerken van een boek – uiteraard voorzien van kanttekeningen door de docent – en het verbieden van smartphones? Vooral over dat laatste: recent verschijnen er meer en meer columns en artikelen waarin kenniswerkers aangeven dat het (tijdelijk) uitzetten van hun smartphone hun productiviteit aanzienlijk verhoogt. 

Laat een reactie achter