meer ruimte om scholen te stichten

Bijna alle initiatieven voor nieuwe, kleinschalige scholen ondervinden in de praktijk zoveel weerstand, dat de vrijheid van onderwijs ernstig wordt belemmerd (grondwet, artikel 23).

Staatssecretaris Dekker stelt nu voor meer ruimte te maken voor nieuwe scholen, door het idee van "richtingvrije" scholen vorm te geven. Citaat : “Nu zijn de mogelijkheden om nieuwe scholen op te richten heel beperkt, en daardoor is er weinig ruimte voor dynamische en innovatieve veranderingen"  :

www.volkskrant.nl/binnenland/-ik-verwacht-geen-revolutie-in-onderwijsland~a4224101/

Er is nu een wetsvoorstel dat meer ruimte kan geven aan nieuwe scholen. Simone de Bakker, in het ministerie van Onderwijs, werkte als programma-coordinator aan het wetsvoorstel.

Dat lijkt een uitgelezen kans voor Malmaison en andere BON-nelingen om het weer eens te proberen. De geschiedenis stemt niet hoopvol, maar wie niet probeert, wint niets.

Caveat ! Het lijkt me wel realistisch om in te calculeren dat (ook) electronisch-pedagogische ijveraars (zoals de apostelen in de tempels van Jobs en Hond) hun kans ruiken. En zullen winnen. Of ook maar gewone (ouderlijke, dierlijke) pamperij-promotors ("elk meent zijn uil een valk te zijn")  : "we zoeken een goede school voor ons kind", zoiets als biologisch vreten voor varkens  –  het bestaat maar het is zeldzaam, en duur. Mooi is het pas als het inderdaad mooi is. Ondertussen is het goed, alert te zijn.

7 Reacties

 1. Wat bedoelt de secretaris met

  Wat bedoelt de secretaris met richting en wat stelt hij zich voor bij een richtingvrije school voor? Mag je flink ingrijpen in het onderwijscurriculum, zelf je onderwijsmethode kiezen en zelf je eisen opstellen waaraan een leraar moet voldoen? Zolang hij de mitsen en maren niet noemt vraag je je af of hij alleen maar goede sier wil maken, een gemeen spelletje met ons speelt of dat hij daarin werkelijk zo ver wil gaan dat er dissidenten bij elkaar komen om plannen te maken. Hij moet geloofwaardig maken dat hij de MO-raad geen kat en muis-spelletjes met ons laat spelen of regels mag opleggen en toestaan dat de richtingvrije school uit handen van de onderwijsmaffia blijft. De richtingvrije school moet vrij zijn in vele dimensies.

  Het zou goed zijn als BON de staatssecretaris zou verzoeken hen mede te delen hoe vrij richtingvrije scholen mogen zijn! 

 2. @ sympathisant, hierboven

  @ sympathisant, hierboven

   

  Het Nieuwsuur artikel is duidelijk. Verschillende stromingen in het onderwijs maken zich op voor een toekomst met meer vrijheid. Dat is hoopgevend.

  Eerstens.

  Tegelijk schetst Dekker wat hij eigenlijk bedoelt  :  meer itc, meer electronica. Hij noemt de Hond met name, als signaal van vernieuwing.

  Dat is een duidelijke, ook politieke vergissing. Bij Dekker's aanwijzing valt nog op te merken dat scholen van die (Hond'se) signatuur, zowat 22 in aantal de laatste jaren, zich niet uitbreiden, maar krimpen ; ook in aantal.

   

  Anderzijds is in de arena van meer vrijheid, van de kant van de Vrije Scholen (VS) te verwachten dat ze sterk zullen inspelen op hun recente groei van nieuw opgerichte scholen, en daarbij verregaand vasthouden aan hun eigen signatuur, waarin voor itc en electronica maar een heel beperkte plaats is, en dan alleen in hogere leerjaren.

  In dat verband is interessant om te weten dat er op het ogenblik landelijk een vijftigtal initiatief-groepen zijn, van ouders die vragen naar Vrije School-onderwijs. Het is nu usance dat dergelijke scholen ontstaan onder de vleugels van bestaande scholen, en toch hun eigen signatuur bewaren.  

   

  Tweedens.

  Het Nieuwsuur artikel is ook interessant voor wat het zegt over het Montessori College in Eindhoven  :  "aan de ouders is niet uit te leggen dat de Montessori school geen vwo-afdeling mag openen". De school doet alleen mavo en havo, "omdat er al twee vwo scholen zijn in hun postcode gebied".

  Verus, de clericale (rooms katholieke en protestantse) scholen-koepel is zwaar tegen de plannen van Dekker. Ondertussen houden ze de Montessori school in Eindhoven tegen om uit te groeien tot een volwaardige VO school. Het gaat Verus niet om de garantie van goed onderwijs (hetgeen bij Montessori standaard is) , maar om het behoud van hun status quo  –  het gevecht om aantallen leerlingen. 

   

  Dat laatste is ook een pijnlijke herinnering aan de vele pogingen, door jaren heen, om tot een echt gymnasium te komen in Twente. Wel een (wat zich noemt) universiteit, maar geen gymnasium. Leerlingen moeten het doen met "gymnasiale afdelingen" in grotere schoolgemeenschappen  –  en die pseudo-gymnasiale afdelingen zijn dan weer hopeloos versnipperd  – confessionelen en openbare school-aanhangers gunnen elkaar het licht in de ogen niet. En zo komt er van een categoraal gymnasium weer niets terecht  : "er zijn al meer dan genoeg vwo scholen in Twente".

   

  Ten derde :

  Het zal me benieuwen of de (Vereniging van) categorale gymnasia de gelegenheid zal aangrijpen om misschien iets van hun oude "roem" terug te gaan winnen.          

 3. “3 keer 7300”-scholen

  "3 keer 7300"-scholen

  De overheid zegt dat zij in het voortgezet onderwijs 7300 euro per leerling en per jaar betaalt. Ze zou dus als volgt zonder extra kosten kunnen toestaan dat een rechtspersoon een opleiding verzorgt die leerlingen binnen drie jaar MINSTENS opleidt voor een staatsexamen onderbouw VWO of onderbouw HAVO. Het rechtspersoon ontvangt 3 x 7300 als de leerling binnen 3 jaar voor dat examen geslaagd is. Als  leerling na 3 jaar niet voor het examen geslaagd is, het examen uit n onder delen (vakken) bestaat en de leerling voor voor m ervan minstens een 7 behaalt, krijgt de rechtspersoon voor alle m vakken waarvoor de leerling minstens een 7 heeft gehaald 7300 : m EURO. Ouders kunnen dan zo'n school uitkiezen vanwegen het de extra's die die school biedt.

 4. @ alle reacteurs, hierboven

  @ alle reacteurs, hierboven

   

  Een grote hindernis blijft hoe het "ietwat vrijere" mandaat van de Inspectie (citaat, Dekker) omschreven gaat worden en in praktijk zal worden gebracht. Van de twee majeure taken, die de Inspectie nu heeft (-1- dwingend controlerend, en -2-adviserend), staat wel vast dat de eerste als regel rigide wordt uitgevoerd. Dekker zegt wel dat het mandaat wat losser gaat worden ; maar – –  dat betekent nog niet dat de uitvoering door de Inspectie ook beter wordt.

  Het probleem van de Inspectie is dat deze (ondanks dat er – ook – welwillende ambtenaren werken, met hart voor de zaak), meer en meer rigide is gaan handelen ; als onterechte monopolist. Het management bij de Inspectie, van bovenaf dus, heeft daar veel aandacht aan gegeven ; veel teveel  –  politiek misschien begrijpelijk maar onderwijskundig funest. Inzicht in pedagogiek, onderwijskunde e. a. heeft in overwegende mate in de Inspectie ontbroken, zeker ook bij de aansturing van bovenaf. Er wordt stelselmatig dwingend gehandeld aan de hand van letterlijk geinterpreteerde voorschriften. Het zou toch niet zo mogen zijn dat docenten, die met hart voor onderwijs hun werk doen, in angst en ongerustheid het bezoek van inspecteurs afwachten ?

  Een dergelijke institutie-cultuur verandert niet zomaar door wat lossere regeltjes. Erger  :  ik denk niet (want : zie het nergens) dat er ook maar het voornemen is om de Inspectie te gaan hervormen in een institutie waar de beginselen van onderwijskunde de leidraad voor handelen worden. 

 5. @ 14 jan 2016 – 23:41  –

  @ 14 jan 2016 – 23:41  – sassoc

  inzake (quote) initiatief-groepen Vrije School onderwijs :

  Dat is wel een verbazond groot aantal. Denk maar niet dat al die groepen (50) doorzetten  –  afgelopen twee jaar zo'n 6 of zeven  –  op zich al veel. Wat het wel aantoont  :  er is interesse onder ouders voor serieuze alternatieve vormen van onderwijs  ; en dan niet gelardeerd (integendeel) met ipots en ipads van Hond'en en meehuilende Cats  –  die krimpen. Dat weten ze overigens best wel in de scholen waar dergelijke ouders hun kinderen willen weghalen.

  Je zou zeggen : die interesse van ouders is misschien te kanaliseren met goed doordachte plannen van BON. Alleen roepen is natuurlijk niet genoeg  –  doorwrochte plannen kunnen wel het verschil maken.

Laat een reactie achter