Van achter de gerania

Onderwijsland: proeftuin en etalage van politieke partijen
Onderwijsland is een land waarin zowel de VVD-liberalen als de PvaA hun stokpaardje willen  en kunnen berijden. De liberalen willen er hun boodschap van de vrije markt waarvan iedereen profiteert te laten zien. Ze vergaten echter dat in een nachtwakersstaat ook mensen moeten zijn die de spelregels optimaliseren en zo is er een dictatuur ontstaan van pseudo-onderwijsdeskundigen en onderwijswinstmakers, de oligarchen. Onderwijs moet volgens hen leerlingen opleiden tot nuttige mensen die onze welvaart kunnen maximaliseren. De socialisten willen er de sociale ongelijkheidzowel binnen als buiten het onderwijs verminderen. Het liefst zouden ze alle leerlingen van 2 t/m 22 jaar bij elkaar in één klas willen houden. Een praktischer optie is kansarme leerlingen zo veel mogelijk onderwijs door de strot te duwen en getalenteerde leerlingen af te remmen. Opleiding tot gelijkwaardigheid. Gelijkheid in rechten, een afgezaagd thema uit 1789, is daaraan ondergeschikt. Voor hen is het ontstaan van scholenconglomeraten niet, zoals bij de liberalen, besparing door schaalvergroting. Maar het biedt de perfecte infrastructuur voor de uitvoering van hun plannen. In onderwijsland wordt, maar de gewoonte dezer tijd, a war on proxy gevoerd waarin ouderrechten, en dus mensenrechten, geschonden worden. Hoog tijd om deze speciale administrtieve en economische zône te sluiten.
 

7 Reacties

 1. Geranium is een

  Geranium is een wetenschappelijke naam afkomstig uit de officiële plantensystematiek, bedacht door Linaeus. De taal waarop deze systematiek gebaseerd is is Latijn. Derhalve is het meervoud Gerania. Men noemt in het Nederlands een vlakte met alang-gras toch alang-alang en niet alangs-veld?

 2. Breaking news : update voor

  Breaking news : update voor Heukels (Nederlandse flora, 23e druk) en in de  www.floravannederland.nl/  :

   

  Geranium seegeriense, subsp. malmaisonoides sasa.

   

  Zeer zeldzame soort, tot nu toe alleen aangetroffen aan de Maas-oever in Limburg. Mogelijk een niet-fertiele stinzenplant, vroeger wijd verbreid, nu overwoekerd door snel groeiende (onderwijzende) planten-gemeenschappen. Soort dreigt ten onder te gaan door te hoge doses van it-kunstmest, en overwoekerd te raken door aggressieve species zoals de pvda-roos, het D66-boompje en  vvd-varens. Ook door groen(e links-)-kruid en klimplanten (minder, minder) wordt de soort dwangmatig onderdrukt. 

  Voelt zich evenmin thuis in it-associaties, en mijdt het RR-milieu. Groeit het beste op cerebrale gymnasia-eko-ducten, die echter, door overmatig kunstmest- en it-gebruik, hun klassieke eko karakter hebben verloren.

   

  Solitair groeiend, op kalkrijke grond, komt moeilijk tot wasdom en dan alleen op schaduwplaatsen in onderwijs-associaties. Schuwt zonnige groeiplaatsen en houdt niet van media. De soort blijft als regel onopgemerkt in het overheersend overheids-onderwijs struweel.

  Enkelvoudige bloemen, blauw verblekend, goedhartig, met infertiele zaden in op ooievaarsbekken gelijkende vruchten. Botanici vermoeden dat de steriele zaden het gevolg zijn van steriel stuifmeel in ouder-associaties in de onderwijs-velden. 

  Wordt ook wel vindingrijke ooievaarsbek genoemd, naar de soortnaam Pelargonia, wat, ja zeker, ooievaarsbek betekent  –  dit terzijde voor botanisch of latijns on-onderrichte coaches of anderzins wiskundig begaafden en noli me tangere kleuterjuffies. Pelargonium is niet van de vierde.

 3. Een geestig stukje proza,

  Een geestig stukje proza, Sassosc,  en ik waardeer het dat het aan mij gewijd is. Ik denk dat het tevens sluikreclame voor de vrije school is, Niet om wat er verborgen in zou staan  maar vanweger de manier waarop door jou als BONadept iets gezegd wordt. Als gevolg van de wijze waarop BON censuur op deze website uitoefent is mij de lust om nog iets op de BONsite te schrijven verloren gegaan. Friedlyfoe dank ik voor de manier waarop hij heeft laten zien dat hij mijn stukjes leest. Al ik eraan kan bijdragen dat leerlingen op school voor "echte" wiskunde mogen kiezen in plaats van Freudenthalinstituutwiskunde zal ik dat graag doen. Ik denk denk dat het recht om voor "echte" wiskunde te kiezen iets minder moeilijk  te verwerven is dan het uitbannen van de los-zand-wiskunde van dat instituut.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.