Opleiding tot MBO-rekendocent

Al wat ouder is het stuk in de bijlage van het lectoraat Gecijferdheid. Wordt gebruikt in de opleiding voor MBO-rekendocent van het FI. Ik vond het stuk tussen het materiaal dat gebruikt wordt bij de FI-cursus voor MBO-rekendocent.

www.fisme.science.uu.nl/mbo/rekenen/opleiding/

Een cursus realistische rekendidactiek verzorgd door de experts in die didactiek. Meer materiaal hangt onder

www.beteronderwijsnederland.nl/content/kwakzalverij-en-de-knaw

De MBO-raad bouwt voor rekenen nog steeds op het drijfzand van de referentiekaders. Scan bijvoorbeeld

www.mboraad.nl/media/uploads/Btg%20ZWS/KD_Mbo-Verpleegkundige.pdf

op rekenen. 

 

 

6 Reacties

 1. Je houdt het niet voor

  Je houdt het niet voor mogelijk:

  "Het lijkt waarschijnlijk dat leerlingen, naarmate zij verder komen in het onderwijs, zich toch geleidelijk aan verder ontwikkelen, met of zonder hulp."

 2. Ik wil graag ook de

  Ik wil graag ook de schrijfgasten van de BONswebite mede delen dat ik niet meer  als als BON-lid schrijf. BON weigert bij haar grootse en ook hoogst wenselijke hervormingplannen aandacht op te brengen voor het aspect van de grensbepaling tussen de rechten en plichten van de ouders op het gebied van onderwijs en die van de overheid. Het recht en de plicht om hun eigen kind op te voeden komt eerstens de ouders toe. De taak van de overheid met betrekking tot het onderwijs is in de eerste plaats om de ouders door het verstrekken van gratis onderwijs te helpen bij de opvoeding van hun kinderen. Daarnaast is het volgen van onderwijs een sociale dienstplicht voor minderjarigen die de overheid terecht oplegt ten dienste van volk en vaderland. Maar ook op het gebied van de zorg voor en de bescherming van minderjarigen heeft de overheid rechten en verplichtingen die raakvlakken hebben met het onderwijs. Dan gaat het er om wat passend onderwijs voor een bepaald kind is. En soms moet de overheid ingrijpen in het opvoedingsrecht van bepaalde ouders en dat kan ook betrekking hebben op het onderwijs dat een kind mag of moet volgen. De overheid moet immers ook kindern beschermen. En het is niet politiek onterecht er via het onderwijs voor te willen zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen.

  Het evenwicht tussen de rechten van de ouders en de overheid is bij het onderwijs is nu ver doorgeslagen in de richting van tweedgenoemde. Bovendien wil de overheid het onderwijs misbruiken voor opvoeding in engere zin. Zij wil een egalitaire samenleving met nuttige, sociaal vaardige burgers in stand houden en verbeteren. Daarbij kan zij in strijd komen met de ideeën die ouders hebben over waarop zij hun kinderen via opvoeding voorbereiden. De Nederlandse overheid wil het onderwijs gebruiken voor het scheppen en in stand houden van een bepaald soort samenleving waardoor ons onderwijs gaat lijken op dat van een totalitire samenleving. Nauw verweven  met het opvoeden tot een bepaald soort samenleving is ook de wijze waarop leerlingen onderwezen worden, de didaktiek. Ouders mogen niet mede beslissen hoe hun kinderen het beste kunnen leren en daarin toont de staat duidelijk grensoverschrijdend gedrag.

  De geringe aandacht van het BONbestuur voor ouderrechten is begrijpelijk omdat die niet in de doelstellingen terug tevinden zijn. BON is vooral gericht op de restauratie van de positie van de leraar en dat is zeker hard nodig.

  Ik kan hier niet meer als BONlid schrijven want ook uit onvrede over de wijze waarop de censuur omgaat met mijn vragen naar aandacht voor ouderrechten heb ik mijn lidmaatschap opgezegd.

 3. Doorslaggevend voor het

  Doorslaggevend voor het opzeggen van mijn lidmaatschap was de totale verwijdering door de censoren van de kop met 2 door mij aangebrachte wervels, die alle 3 van mij afkomstig waren. Voor dat weghalen van de wervels kon ik begrip op brengen maar niet voor het verwijderen van de kop. Ik ben echt van mening dat begrip van en voor ouderrechten goed zijn voor het behalen van de doelstellingen die BON explicxiet genoemd heeft en vond daarom het voorstel dat ik in de kop gedaan had relevant voor de interne discussie bij BON. Door het onthoofden verloor ik mijn vertrouwen in de mogelijkheid van binnen-verenigingse oppositie.

  Ik zie het compromis over het lerarenregister niet als een overwinning voor BON. De besturen hebben terrein veroverd maar mogen het terrein nog niet naar hun wensen bebouwen. Zo'n lerarenregister is lastig als er ooit een recht komt om scholen te starten met voorbijgaan van de barricades die de huidige schoolbesturen hebben opgeworpen. Op zijn gunstigst verandert er door de oprichting van een lerarenregister niets maar dan is er altijd nog veel tijd  en  geld gestoken in een overbodige zaak. Overigens bewondering voor Philippus voor wat bij deze overmacht van schoolbesturen en ideologisch misvormde politici wél bereikt heeft.

  De politici willen intervenieren in het handelen van de schoolbesturen. Maar dat deden ze pas toen de zaak was spaak gelopen en niet als gevolg van het waarschuwen door BON. Ook ziet het er niet naar uit dat ze het probleem willen oplossen op de door BON voorgestelde wijze. In plaats daarvan kiezen ze weer voor contrôle op contrôle, waarmede zoals vele politici gewoonlijk kromme beslissingen proberen recht te breien en zoals het bestuur dat vandaag in haar kritiek genoemd heeft. BON is een Cassandra in puttenland waar de kalveren eerst verdronken moeten zijn voordat de putten worden gedempt.

  Waar zijn de Amsterdammers gebleven die dweepten met hun gymnasium-jubileumboek Steeds minder Leren ? De in de veranderingden teleurgestelde ouders laten zich bij BON niet meer horen. Bij de universiteiten bepleit BON ontschoolsing maar over een terugkeer van Bildung is het secundair VWO-onderwijs lees ik weinig. Ouders worden tegenwoordig door veel leraren als ongeciviliseerde lastposten beschouwd en ongeciviliseerde ouders grijpen het gebrek aan ruggesteun aan leraren van schoolbesturen en politici dan ook aan om ongegrond stennis te maken maar er zijn genoeg ouders die willens en kundig bijdragen zouden geven wanneer BON niet slechts regime change zou nastreven maar ook voor hun rechten zou willen opkomen. BON heeft dringend bondgenoten nodig.

  Mijn excuses aan freindly foe voor mijn off topics    

   

Laat een reactie achter