Asscher and Friends

Het Parool is een campagne begonnen om de wethouder van Onderwijs in Amsterdam verdacht te maken. Om de paar weken publiceert die krant een artikel waarin zij er van beschuldigd wordt onwelgevallige rapporten over het beleid van Asscher onder tafel te houden.

Onze vice-premier Asscher was in een vorig leven zelf ook wethouder. Hij is toen met een miljoenen kostende operatie begonnen om zwakke basisscholen weer van bovenaf sterk te maken. Daarom zette hij een bureau dat de Kwaliteitsaanpak Basisscholen Amsterdam (KBA) moest beginnen. En het wonder gebeurde: het aantal scholen dat zwak was zakte spectactulair.

Weliswaar vielen er talloze slachtoffers, onderwijzers die depressief uitgeteld thuis kwamen te zitten. Directeuren die met de hete adem van het AsscherBureau hun leraren onder druk zetten, zodat die geen kant meer uit konden. Hoog gewaardeerde onderwijzers die ontgoocheld het onderwijs verlieten. Het Bureau van Asscher bestond uit gewezen bemoeials, inspecteurs die in de klas kwamen vertellen hoe ze wel en niet les moesten geven. De conclusie was maar al te vaak dat er niets van klopte. Ik hoorde die verhalen van collega's in de Balie waar onder straffe leiding van Rottenberg, ook een Asscher-adept, werd "gediscussieerd" met listig uitgekozen gasten die vonden dat het onderwijs geïnnoveerd moest worden.

Het was wel even slikken toen het nieuwe college zonder PvdA maar met D66 en SP het Bureau wegstuurde en het onderwijs weer uit die knellende banden wist te bevrijden. En het was nog meer slikken toen het CPB na een gedegen vergelijkende studie tot de conclusie kwam dat in andere grote steden zonder die miljoenen kostende operatie minstens dezelfde resultaten waren behaald. 

Nu beweert Het Parool dat er andere rapporten zijn die juichend zouden zijn over de Asscher-van bovenaf-aanpak en dat de wethouder Kukenheim die weggemoffeld heeft met het argument dat eerst nog eenzelfde onderzoek zou moeten volgen in andere steden. Die rapporten heb ik niet gezien.

Vandaag lees ik in Trouw dat Kneyber, die nu in de Onderwijsraad zit, die rapporten wel opgesnord heeft. Kneyber schrijft: "men moet zich in aardig wat bochten wringen om er het woord 'positief' aan te hangen. Inhoudelijk zijn deze rapporten de volgende nagels aan de doodskist van het KBA. Leraren die betrokken waren bij de 'verbeteraanpak' blijken minder tevreden met hun werk dan de niet-betrokken leraren."

Moge Jasper van Dijk, Paul van Meenen en God verhoeden dat Asscher ooit weer een invloedrijke positie in het onderwijs zal krijgen. Want dan vinden wij de Hond in de pot.

16 Reacties

 1. Weer een mooi voorbeeld van

  Weer een mooi voorbeeld van "window-dressing". Jammer als de feiten niet kloppen met de idealen maar de idealen zijn te mooi om af te zweren. Als je het maar goed voelt in je hoofd (Wim van Rooy) kun je de werkelijkheid negeren.

 2. De muis heeft nog een dikke

  De muis heeft nog een dikke staart. Vanavond wordt de hele voorpagina van Het Parool gevuld met een aanval op de wethouder en D66 die procedurefouten hebben gemaakt. Verderop in de krant wordt beweerd dat het Kohnstamminstituut dus het CPB weerlegd zou hebben: "met enige slagen om de arm is het rapport positief over het KBA". Maar inhoudelijk verder niets.
  Ook wordt er beweerd dat er nog twee rapporten in die trant zijn, waarvan Het Parool er één kent. Maar ook daar wordt niets over de precieze inhoud verteld. Ook niet wie of wat dat rapport dan gemaakt heeft. En wie de opdrachtgever zou zijn.

 3. Voilà: ‘Live: debat over

  Voilà: 'Live: debat over achterhouden rapport door Kukenheim en Paternotte', Het Parool, 04-11-15  13:47 uur

   

  Twitterende journalisten: Roelf Jan Duin (politicoloog, BKB Campaign-blogger – dat lijkt PvdA vehikel) en Bas Soetenhorst (onderzoeksjournalist).

   

  "Kukenheim gaat debat overleven. Coalitiepartijen D66, VVD en SP vallen haar niet af."

   

  Partijen vangen fel elkaars vliegen af in het debat. Is het kinnesinne na verkiezingswinst ten nadele van een eeuw PvdA of is het een duidelijk principiële kwestie? Politiek…

 4. Vandaag gaat het verhaal in

  Vandaag gaat het verhaal in Het Parool verder. Mijn stukje hierboven had ik naar de krant gestuurd. Misschien komt het daardoor, maar nu staat op pagina 3 een halve pagina met oa korte interviewtjes met leraren die met het KBA te maken hebben gehad. En die bevestigen mijn beeld en de opmerkingen van Kneyber.

  Enkele citaten:
  "Schoolbesturen zijn tevreden over de KBA, bij docenten ligt dat anders. Op sommige scholen vertrekt een aantal leerkrachten onder invloed van de KBA. 'Dat was heel ingrijpend', blikt Jan Baan, destijds docent op basisschool Onze Wereld in Zuid-Oost (…) Vooral het boekje Goed Onderwijs dat de gemeente verspreidde, stootte me tegen de borst. (…)Het is prettig om als leerkracht weer zelf iets te mogen zeggen over je werk"'"

  "ingeborg van der Meulen, (..) directeur van een school die van zwak naar volgdoende ging: "Ik ben het ook niet altijd overal mee eens geweest. (…) We aanvaarden ook werkdruk en controle. Het is prettiger als er vanuit wordt gegaan dat de kennis in huis is (…) [De veranderingen van Hilhorst hielden in dat er meer begeleidend dan controlerend werd opgetreden. Ze hebben naar de kritiek uit het veld geluisterd, maar dat moest ook wel.

 5. We herinneren ons Asscher ook
  We herinneren ons Asscher ook van zijn optreden bij een van de Make Shift Happen gala’s van partijgenoot MacDaniel en zijn CBEgroup.

 6. We herinneren ons Asscher ook
  We herinneren ons Asscher ook van zijn optreden bij een van de Make Shift Happen gala’s van partijgenoot MacDaniel en zijn CBEgroup.

 7. Merkwaardig.

  Merkwaardig.

  Een wethouder van D66 houdt rapporten achter die haar niet zinnen. De fractievoorzitter van D66 doet daar aan mee. In plaats van dit aan de kaak te stellen wordt dit gebruikt om Asscher aan te vallen. Daarbij wordt alles uit de kast gehaald. Inclusief selectief winkelen onder tegenstanders van Asscher. De rapporten zeggen dat KBA redelijk succesvol was, in elk geval niet zo'n drama als D66 wilde laten geloven. In het verspinterde onderwijsland is het dan een koud kunstje om een aantal betrokkenen te vinden die het met die conclusie niet eens zijn.

  Overigens is Paul van Meenen ook van D66? God van het CDA?

 8. wms@ We hebben inderdaad geen

  wms@ We hebben inderdaad geen toegang tot die rapporten. Maar wel duidelijk is dat de leraren (en daar komt BON voor op) buiten spel werden gezet door Asscher en zijn Bureau. KBA was niet "redelijk succesvol'.  Het werd niet voor niets door zijn PvdA-opvolger omgezet in een KPA waarin de leraren weer enige zeggenschap kregen.
  De opmerkingen van Kneyber wijzen erop dat de nog onbekende rapporten ook niet van een onverdeeld succes spreken.

 9. En het schrijnende is dat bij

  En het schrijnende is dat bij de oprichting van een Partij van de Arbeid en vooral haar voorganger de leraren en onderwijzers een belangrijke rol speelden. Het hoort ook tot de genen van de partij dat ze oog heeft voor de mensen die in het onderwijs werken. Die moeten nog steeds beschermd worden tegen bestuurders die van bovenaf hun directieven sturen.  Als een bestuurder als Asscher die professionele ruimte van de leraar insnoert, moet dat aan de kaak worden gesteld.

 10. @Philippens

  @Philippens

  – BON komt niet op voor de leraren, maar voor beter onderwijs in Nederland.

  – Het item gaat over een wethouder die rapporten achterhoud. Rapporten die een minder negatief beeld geven over Asscher dan de partij van de wethouder steeds zei. Om dan te proberen het beeld over Asscher toch weer negatiever te maken en geen woord te wijden aan de praktijken van de huidige wethouder gaat mij te ver. Dan begint de discussie sekte achtige trekjes te vertonen. BON is toch geen sekte die selectief winkelt in het onderwijsnieuws.

  Klaas Wilms

 11. Mag ik U wijzen op dit

  Mag ik U wijzen op dit onderdeel uit het Manifest van BON?
  "Niet het systeem of de organisatie, maar leraren en docenten die hun vak beheersen en het inhoudelijk weten over te brengen op leerlingen en studenten staan daarom centraal in ons onderwijsconcept. Zij moeten binnen hun onderwijsinstelling primair bepalen hoe zij hun onderwijs wensen in te richten, en wel op basis van hun eigen ervaring en hun vakinhoudelijke en didactische kundigheid. Daartoe dienen zij dan wel gekwalificeerd te zijn en de mogelijkheid te hebben en te krijgen om zich verder te verdiepen in hun vak. Niet langer mogen het management en modieuze onderwijskundigen bepalen hoe er onderwijs gegeven wordt."

  U kunt het verderop nalezen, wms.

 12. Het onderwerp, achterhouden

  Het onderwerp, achterhouden van een rapport, wordt hier aangegrepen om op de inhoud van het rapport in te gaan. Dat mag natuurlijk, maar ik vind het achterhouden veel erger dan de poging van Asscher om het onderwijs te verbeteren. Daar was veel op aan te merken, maar feit blijft dat het rapport minder dramatisch is voor Asscher dan werd beweerd.

  Het achterhouden niet erg vinden, maar het zelfs erg vinden dat het achterhouden aan de kaak wordt gesteld door het Parool  (Citaat uit openingsstuk: "Het Parool is een campagne begonnen om de wethouder van Onderwijs in Amsterdam verdacht te maken."), vind ik niet kunnen. Let op het "verdacht te maken". Ze wordt niet verdacht gemaakt. Ze heeft rapporten verdonkeremaand.

  "Maar wel duidelijk is dat de leraren (en daar komt BON voor op) buiten spel werden gezet door Asscher en zijn Bureau." Ik reageerde op dit citaat. Zo je het later zegt moet de tekst tussen haakjes achter het buiten spel zetten staan. BON komt niet op voor de leraren maar voor een bepaalde functieuitoefening van de leraren.

   

 13. Dit is een blog van iemand

  Dit is een blog van iemand die lid is van BON. Dat gegeneraliseer, waar slaat dat op Klaas? BON dit BON dat. BON is voor beter onderwijs. Opkomen voor leraren is iets anders. Kan met elkaar te maken hebben. We (sorry, ze) zijn geen VO-raad, PvdA, pedagogisch centrum, …..

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.