tweelingen?

De AoB gaat een onderzoek werkdruk docenten houden.

Dat is fijn. Toch?

Wat ik niet helemaal snap is, of de opzet zoals die te lezen is, weer dezelfde hiaten op gaat leveren als die er nu bestaan.

Of er, aangezien ze misschien weer niet precies dat op tafel krijgen wat ze nodig hebben, er iets mee kunnen.

Of ze er iets mee willen, ook vrij belangrijk. Is het een onderzoek om bezig te zijn met onderzoek of is het een eerste stap naar iets wat zes jaar geleden had moeten gebeuren. Ik weet het niet.  Ik weet wel dat deze bond, ondanks keurige schriftelijke verzoeken, geen tijd heeft om met iemanddoetiets.nl of met DITfairtrade te communiceren. Terwijl die nu toch drie jaar met dezelfde materie bezig zijn.

Was in het begin het argument: je bent geen lid;

Nu hoor ik gewoon helemaal niks meer. Sinds de heer Dresscher zich onbehouwen omdraaide en dat “een gesprek voeren” genoemd werd, schijnt men zich bij de AoB  “niet te herkennen in mijn kritiek”. Het klinkt als misselijkmakend en dat is het ook. Maar daar zal men zich waarschijnlijk ook niet in herkennen. Het  is toch frappant. Het lijkt sprekend op de toeren die het management en de RvT van SCOL uithaalde toen ik schriftelijk mijn grieven deponeerde: “men neemt afstand van hetgeen ik schrijf “. De geschreven tekst over een staalhard liegende manager was teveel voor de constitutie denk ik.

Toch is de Aob en werknemersorganisatie en SCOL een werkgeversorganisatie. Ze leven zich in elkaar in, dat zal het zijn? Misschien zijn het bij de geboorte gescheiden tweelingen? Dat lees je toch vaker.

Ja, er wordt een universiteit bij het onderzoek betrokken, ik heb het gezien. Maar er staat nergens dat mensen van die universiteit het veld in gaan. De opzet van het onderzoek van de Aob is: laat de docenten hun werkzaamheden opschrijven.

Dat is een onderdeel van hoe DITfairtrade de boel uitgewerkt heeft, maar er mist een belangrijk element. Het is aangetoond dat iemand die de eigen werkzaamheden vastlegt, dat anders doet dan iemand die het voor hem doet. Dat staat allang vast.

Het staat ook vast dat een essentieel onderdeel van het probleem met de huidige werkdruk onderzoeken is, dat er exact van die objectieve observaties te weinig aanwezig is.

Docenten zijn over het algemeen niet gewend om hun eigen bezigheden te turven en wie is in staat het tempo en de diversiteit van de bezigheden van een docent zelf vast te leggen? Wie gaat er elke 5 minuten de tijd nemen om exact vast te leggen wat je allemaal gedaan hebt? Het laatste onderzoek dat objectief de bezigheden vastlegde, gebruikte 10 minuten interval en daarvan werd al geconcludeerd dat het de lading niet dekte.

Gaan we de problemen echt aanpakken of gaan we doen alsof?

Ik ben weliswaar geen lid, maar dat wat de rechter over mijn werkzaamheden en mijn werkgever te zeggen heeft, geldt volgens mij voor ieder individueel lid van elke vakbond onderwijs.

 

Vandaag hoor ik wanneer SCOL en ik ieder ons eind pleidooi mogen houden. Dat kan het hele onderwijs met zijn allen blijven negeren; je kunt het ook accepteren voor wat het is: de belichaming van docent vs werkgever voortgezet onderwijs, om vast te stellen HOE de werkdruk en de bezigheden van de docent op de werkplek vastgesteld mag worden.

Toch is er niet zoveel meer dat mij verbaast: de stelling van een bij de VO Raad aangesloten bestuur was dat zij de door haar werknemer verrichte werkzaamheden vaststelt aan de hand van niet bestaande of onderbouwde normen. De VO Raad wilde daar niet op in gaan, iedere Code Goed Bestuur negerend.

Elke bond of aan onderwijs verwante organisatie zwijgt angstvallig over de onderwerpen die in de rechtszaak naar boven komen. Het gaat niet over “hun” leden?

Het lijken ECHT twee bij de geboorte gescheiden tweelingen. De ontroering van het moment als ze zich dat gaan beseffen!

Zakdoek?please?