Doodsklap voor Maurice

Opnieuw blijkt dat modeverschijnselen in het onderwijs geen zoden aan de dijk zetten.

ICT helpt pas als je eerst goed hebt leren lezen en rekenen. Dat wordt weer lachen als straks de 0n.kundigen en goeroes met hun verklaringen en remedies komen. Wedden dat de onderwijzers de schuld krijgen en dat de remedie is: meer ict?

www.parool.nl/parool/nl/225/BUITENLAND/article/detail/4142488/2015/09/15/ICT-op-school-zorgt-niet-voor-opvallende-verbetering.dhtml

31 Reacties

 1. Vorige week in het Schoolblad

  Vorige week in het Schoolblad een groot artikel over een uitgebreid onderoek dat oplevert dat "Flipping the Classroom" ook niet werkt. Behalve bij Jelmer Evers natuurlijk.

   

  Op Kennisnet vind ik daar het volgende over:
  Met flipping the classroom houdt de leraar in de les meer tijd over voor persoonlijke aandacht,begeleiding op maat en het beantwoorden van vragen van leerlingen. Video sluit bovendien aan op de belevingswereld van leerlingen. Als zij lesstof niet begrijpen, kunnen leerlingen de video opnieuw afspelen. Deze infographic vertelt hoe flipping the classroom werkt, wat de rol van de leraar is,  wat de uitdaging van het 'flippen' is en het rendement. 

 2. Philippens, is er een link

  Philippens, is er een link naar dat artikel in het Schoolblad? Of kun je de referenties geven waar dat artikel naar verwijst?

 3. Robert Sikkes, ‘De meester

  Robert Sikkes, ‘De meester legt toch beter uit’, Onderwijsblad nr. 13, p. 34-36, AOb, 5 september 2015

   

  "Onderwijsinnovatie is een worsteling. Zeker als het gaat om meer doen met minder mensen. Grotere groepen en meer ict zouden de arbeidsproductiviteit in het onderwijs opkrikken. Experimenten hiermee laten inderdaad een plus zien in de toetsresultaten. Maar van een verhoging van de arbeidsproductiviteit is niet of nauwelijks sprake." (p. 34)

   

  "Flipping the classroom geeft slechtere schoolresultaten

  Scholieren die zich thuis voorbereiden met filmpjes over de lesstof op de lessen, scoren flink lager op toetsen. Dat blijkt uit de kort voor de zomer verschenen Effectmeting Innovatie Impuls Onderwijs." (of) (p. 36)

 4. Overigens als ik naar de kop

  Overigens als ik naar de kop kijk: die doodklap heeft de Hond alweer vrolijk overleefd. Want dat onderzoek slaat niet op de iPad meldt hij. En ook de directeur van Kennisnet maakt duidelijk dat de onderzoekers het verkeerd begrepen hebben, de leraren moeten beter worden opgeleid om zoveel mogelijk ict en Kennisnet te kunnen gebruiken. 

  Ik wacht tot hij die site omdoopt tot "Gebrek Aan Kennis-net".

 5. Een filmpje dat ze kunnen

  Een filmpje dat ze kunnen terugkijken als ze het niet begrepen hebben??????? Ik had ook collega's en die konden hun lesstof op twee manieren uitleggen, de eerste keer in gewoon tempo en de tweede keer hetzelfde maar dan in traag tempo. 

 6. Je kunt zo’n filmpje toch

  Je kunt zo'n filmpje toch heel heel langzaam afdraaien? De techniek staat voor niets. (In twee betekenissen)

 7. Die Maurice toch. Zijn meest

  Die Maurice toch. Zijn meest znvolle bijdrage aan het onderwijs was een topografieprogrammaatje waarbij een helikopter over een landkaart vloog en de leerlingen dan konden invullen over welke plaats / rivier / …  werd gevlogen. Ik ken de details niet, maar het leek me toen niet zo gek om op die manier de topografie in te oefenen.

  Beter is het nooit geworden, vooral omdat de computers wel veel beter werden, je kon er plots mee internetten en facebooken (straks zelfs met de vind ik stom-knop) Dat belooft feest!

 8. Reactie op Gerard Verhoef.

  Reactie op Gerard Verhoef.

  Dat was inderdaad een leuk programma, met dat helicoptertje. Ik heb het mijn leerlingen als extraatje vaak aangeboden. Als extraatje, vanwege 1 computer op de gang. Intussen werd wel tijd afgesnoept van het andere werk in de klas; maar ja, de vooruitgang nietwaar?  Maar het extraatje leidde niet tot de gewenste gedegen kennis. Want om werkelijk te leren waar de geografische entiteiten liggen, zijn dezelfde attitudes nodig als bij het traditionele onderwijs. En die zijn: eindeloos herhalen, zelfs tot vervelens toe. Alleen zo wordt de leerstof ingeprent. Dat betekent dat een leerling tot vervelens toe het helicoptertje moeten laten bewegen, want ook al is de techniek supermodern, het kind raakt toch weer snel verveeld als de opdracht veel herhaald moet worden. Dan wordt ook een computersimulatie tot bron van weerzin. Het computeronderwijs lijdt onder hetzelfde 'gebrek' als het traditionele onderwijs: de echte beheersing van de stof vereist inspanning en doorzettingsvermogen.

  De middelen mogen dan wel verschillen, het zweet blijft bestaan. En de mens (het kind) is geneigd inspanning, zweet en tranen, niet te willen. Toch kost kennisverwerving zulke inspanning, ook met een computer, die juist daarom zelfs weerzin kan oproepen bij de gebruiker. Techniek mag veranderen, de menselijk geest zal nooit meemaken dat de gebraden duiven zonder inspanning komen aanvliegen.

  Vernieuwers suggereren dat luilekkerland zonder inspanning, met internet, in het verschiet ligt. Ze liegen, of bedriegen zichzelf en daarmee ook anderen.

   

   

 9. En weer een puik staaltje

  En weer een puik staaltje kwak-wetenschap:

  "Mogelijk dat het concept niet geschikt is voor leerlingen … omdat ze nog onvoldoende verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces".

  Hoe komt het toch dat de telkenmale bewezen onkunde van onderwijswetenschappen niet leidt tot herbezinning?

  In de psychologie blijken de resultaten van wetenschappelijk onderzoek grotendeels niet herhaalbaar. In de onderwijswetenschappen blijft het maar oorverdovend stil. Ze zien de bui wel hangen maar hopen dat hij overdrijft?

 10. @Moby

  @Moby

  Toch denk ik dat je het niet zo goed begrepen hebt. Onderwijs moet wel leuk zijn en alle talenten van elk kind moeten volledig tot ontplooiing worden gebracht. Moeilijke dingen doen, herhalen en zweten hoort daar niet bij. Zelf ontdekken beklijft véél beter. Rekening houden met een micro-spanningsboog is vanzelfsprekend. Individueel uitleggen is véél beter dan klassikaal aan iedereen hetzelfde verhaal oplepelen. Verschillen in leerstijlen moeten wel volledig worden benut.

  Het lijkt wel alsof je de afgelopen decennia niet bij de les bent geweest. Denk ook eens aan de verspilde voetbaltalenten van eenbenige voetballertjes. /sarc off

 11. Om even terug te komen op

  Om even terug te komen op Maurice. Die werd geïnterviewd op BNR gistermorgen vroeg. Zoals gebruikelijk weer kritiekloos.

  Zo werd hem gevraagd hoe het met de groei van de beweging zat. Nou die ging behoorlijk, betoogde de geïnterviewde. Er kwamen allerlei buitenlandse bezoekers, Japanse, Braziliaanse en ja in Zuid-Afrika werd een school geopend. 
  Als de interviewer even had gekeken op de site van O4NT had hij gezien dat er in Nederland nauwelijks vooruitgang wordt geboekt. Op de kaart met scholen is er geen of weinig toename te zien. Ergens zag ik wel langskomen dat een Sneeker schoolbestuur had besloten de iPad in 9 scholen in te voeren. Friesland vooruit dus.

  En natuurlijk moest het OESO-PISA-onderzoek langskomen. Maar dat ging over scholen met echte computers en ook nog over leerlingen voor de oprichting van de scholen met zijn geniale concept. Dat liet de interviewer die snelheid in het gesprek wilde ook weer zitten. 

  Zo wordt de goegemeente geïnformeerd en zijn er weer nieuwe ondernemende ouders die van hun scholen vragen wanneer die dure apparaatjes nu eens eindelijk worden aangeschaft.

  Overigens hoeveel technische problemen zijn er? Hoeveel heb je extra klaar staan als de accu leeg is? Hoeveel vallen onderweg in stukken? Hoeveel kost de software? Hoeveel kinderen leren nog duidelijk schrijven? Hoeveel kinderen raken verslaafd?

 12. De reactie van Hendrikush

  De reactie van Hendrikush schokte mij zeer. Te laat ontdekte ik het sarc off aanhangsel. W. F. Hermans pleitte ooit voor het invoeren van een 'ironie-teken' in de geschreven/gedrukte tekst. In deze tijd van digitaal reageren een bijzonder aanbevelenswaardige gedachte.

  Intussen winnen de vernieuwers het altijd. Want als hun methodes leiden tot een groot gebrek aan vaardigheden en opgeslagen feitenkennis, zeggen zij eenvoudig dat die vaardigheden en die parate kennis " niet van belang" zijn. Zo kun je dus altijd scoren met mislukte projecten.

  En menig ouder trapt er in.

 13. … De eerste – voorspelbare

  … De eerste – voorspelbare – reacties zijn al binnen. De ICT goeroes roepen nu dat ICT wel werkt als ze 'goed' wordt toegepast. Meer ICT cursussen voor die domme, achtergebleven docenten dus… En zo blijven we rondcirkelen.

 14. @moby
  @moby

  Dank voor uw terechte opmerkingen over het helicopterprogrammaatje. Het mooiste spelletje wordt saai als het werkelijk om het noodzakelijke inoefenen gaat. Dan verdwijnen de motiverende voordelen en blijven de kosten en technische problemen over

 15. Enthousiasme voor het leren

  Enthousiasme voor het leren programmeren gaat hand in hand met misvatting dat je dan meteen (en niet eerst) leert rekenen.

 16. Het was al te voorzien hoe

  Het was al te voorzien hoe onze verblinde blindegeleidehond zou reageren.

 17. Maurice besluit met: “zodat

  Maurice besluit met: "zodat talenten van kinderen het best tot hun recht komen".

  Ik snap hier geen hout van!

  Wat zijn die talenten? Hoe breng je die talenten tot "hun recht"? Welke kwalitatieve en liefst kwantitatieve maatstaf gebruik je om te beoordelen of talenten "het best" tot hun recht komen? Op welk tijdstip valt die beoordeling? Hoe verreken je de statistische effecten die worden veroorzaakt door de klassikale lessituatie en de ontelbare nature/nurture parameters?

  Als deze mantra voor het onderwijs op dezelfde manier moet worden aangepakt als de voorspelling van verkiezingsuitslagen geef ik mijn portie wel aan Fikkie.

 18. BON-bestuur, O4NT nodigt

  BON-bestuur, O4NT nodigt allen uit, zodat kritiek op het Apple iPad Onderwijs uit de wereld kan worden geholpen.Vergeet Microsoft, denk Apple.

   

  "Is het niet bizar dat juist de mensen met de meest rabiate meningen niet ingaan op die uitnodiging? Truijens niet. Het bestuur van Beter Onderwijs Nederland niet.  Terwijl ze er in hun columns en artikelen over onze onderwijsvernieuwing blijk van geven, geen flauwe notie te hebben van hoe het op onze scholen toegaat, scheppen ze een eigen beeld (alsof de kinderen vrijwel de hele dag met de iPad bezig zijn) en zetten zich daar -met waarneembare walging- tegen af.

  Dat gebeurt nu ook weer bij de discussie overhet OECD rapport, zoals te lezen is in de column van Aleid Truijens van vandaag in de Volkskrant, en de reactie van het bestuur van Beter Onderwijs Nederland."

   

  "Als Aleid Truijens en het bestuur van Beter Onderwijs Nederland bij De Ontplooiing op bezoek komen en met leerkrachten, leerlingen en ouders spreken, zoals Sybrand Buma gisteren deed, dan zullen ze zien dat wat op die school gebeurt, dicht licht bij datgene wat zij ook het liefst zouden willen. Waarbij technologie (bij ons de iPad) een prima middel is om dat doel te bereiken, omdat we daarmee de basisopzet van de school ingrijpend kunnen veranderen. Dus kom kijken in plaats van je te blijven afzetten tegen een beeld, dat in ieder geval geen recht doet aan de grote inspanningen die de leerkrachten op deze schoolvorm verrichten ten behoeve van die kinderen tot volle tevredenheid van de meeste ouders."

   

  O4NT kan jullie diepste wens in vervulling laten gaan: de ideale school. De leraren worden in hun kracht gezet, omdat ICT de saaie zaken (nakijkwerk, door school opgelegde lesmethoden) overneemt. Meer tijd voor de 'kids'!

 19. @Sympathisant

  @Sympathisant

   

  Allereerst, om met je een na laatste alinea te beginnen: het doel van het onderwijs is niet 'de ouders tevreden te stellen'. De OESO-studie betreft onderzoeksmateriaal in 31 landen dat een algemeen en letterlijk globaal beeld geeft van het resultaat van meer computergebruik door leerlingen. Voor je iets nieuws invoert dat iets anders lijkt te vervangen moet je eerst onderzoek doen naar de waarde van datgene wat je vervangen wilt. Anders gooi je, zoals dat nu gebeurt, je 'kids' met het badwater weg.

  We hebben dat al vaak gezien toen ineens alle borden vervangen moesten worden door digiborden. Het te lage optische contrast van deze veel te vroeg geïntroduceerde borden maakt dat de leerlingen tegenwoordig doorlopend in het half donker moeten werken, omdat met licht aan vaak niet genoeg te onderscheiden valt.

  Wat het 'saaie nakijkwerk' betreft: een leerkracht die deze taak serieus neemt weet dat de gegeven antwoorden (en ook wat er eerst werd geschreven en vervolgens doorgestreept) vaak inzicht geven in wat er in de 'kids' omgaat. Nakijken is voor de vakman meer dan alleen maar een goede uitkomst behorend bij een rekensom. Dergelijk dom werk kun je inderdaad wel aan de computer overlaten.

  Er zijn in het onderwijs ook nog andere vakgebieden die om een heel andere vorm van nakijken vragen. Bijvoorbeeld het 'stelonderwijs', of 'begrijpend lezen'. Je bent er natuurlijk niet met goed of fout, maar moet inhoudelijke feedback geven waardoor een leerling weet hoe het een volgende keer beter kan.

  En wat de door school opgelegde lesmethoden betreft: als het goed is heeft een kleine groep van geïnteresseerde collega's een vakspecifieke werkgroep gevormd en, voorafgaande aan de door het voltallige personeel genomen beslissing, de overige collega's door middel van een presentatie en uitstalling van zichtzending materiaal ruimschoots geïnformeerd om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen.

  Een onderwijzer die lesgeeft aan de hand van een methode is echt niet een 'methodeslaaf'. Elke leerkracht kan van de methode afwijken, maar weet in elk geval zeker dat er in een methode vakkundige invalshoeken zijn verwerkt waar hij zelf, als niet vakspecifieke leerkracht, nooit op zou zijn gekomen als hij alles zélf had moeten bedenken. Een leerkracht heeft ook nooit voldoende diepgaande vakkennis voor alle vakgebieden die hij heeft te verzorgen om een methode te kunnen vervangen. Hij heeft het overzicht in het specifieke vakgebied doodeenvoudig niet.

  Het lijkt net alsof je, werkend met een tablet, niet met een methode werkt, maar dat is uiteraard schijn. Elk programma of 'appje' is lesmateriaal, waarvan de didactische invulling door anderen dan de desbetreffende leerkracht is gegeven. Je werkt dan ook met materiaal dat door een ander is bedacht en het essentiële verschil met een papieren methode is in dit opzicht dan ook volstrekt onduidelijk.

  Inmiddels weten we dat handgeschreven aantekeningen dieper worden verwerkt en beter worden onthouden dan ingetoetste. Ook blijkt een papieren boek beter gelezen te kunnen worden dan teksten op scherm.

  tweakers.net/nieuws/97928/onderzoek-lezers-onthouden-minder-van-verhaal-bij-lezen-op-e-readers.html

  De ruimtelijke informatie van een boek (twee pagina's en de geleidelijk aan wisselende dikte van de twee delen) geeft de hersenen de mogelijkheid tot extra koppelingen.

  Als je je diepgaand wilt informeren over de werking van schermen op de hersenen is het boek ‘Het Ondiepe’ van Nicholas Carr sterk aan te bevelen. Zonder enig vooroordeel beschrijft hij hoe er in onze hersenen wezenlijk dingen veranderen. Over het juist of onjuist laat hij zich niet uit.

  Eén ding moet de computer worden nagegeven: ten onrechte weggegooide dingen kunnen op een computer makkelijker worden teruggehaald dan werkwijzen en objecten in het dagelijks leven op school.

  Nog een vraag: scholen worden vaak genoemd naar iemand die als voorbeeld voor de jeugd kan dienen.

  Hoe kun je in vredesnaam een school noemen naar de (postuum) grootste belastingontduiker ter wereld? Wat is daar de pedagogische bedoeling van? 

  webwereld.nl/overheid/86293-amazon-betaalt-eindelijk-zijn-belasting—nu-apple-nog

   

   

 20. @Herman Bingle.

  @Herman Bingle.

  Dank voor dit uitgebreide commentaar. Je geeft veel zaken aan die essentieel zijn voor vakmanschap in het onderwijs.

  Kijken, luisteren, meedenken, meevoelen met leerlingen; los van de methode, met een door de jaren heen groeiend inzicht doorspekt met mildheid en humor.

 21. @ Herman Bingle

  @ Herman Bingle

  Goede inhoudelijke reactie! Wellicht ten overvloede, mijn tekst "O4NT kan jullie diepste wens in vervulling laten gaan: de ideale school. De leraren worden in hun kracht gezet, omdat ICT de saaie zaken (nakijkwerk, door school opgelegde lesmethoden) overneemt. Meer tijd voor de 'kids'!" had moeten volgen met de 'emoticon' voor de ironie ;-). Dat was hopelijk al duidelijk.. 😉 Dat ICT de 'saaiheid' (mijn woorden) plus opsomming (zie artikel van O4NT) uit het onderwijs zou halen, heb ik uit het artikel van O4NT. Koefnoen (26 september 2015) had een item over het gebruik van 'emoticons'. Bij humor, ironie, sarcasme en cynisme komen ze goed van pas (volgens een onvermijdelijke wetenschapper in 2007).

   

  De foto onderaan het artikel, twee lachende CDA-politici inclusief De Hond, vormt uitstekende O4NT-PR. Iedere bezoeker van O4NT moet erop gespitst zijn lachend met De Hond op de foto te komen. 😉 Bestuur BON, neem dit in overweging als jullie naar de lokzang van De Hond luisteren en naar De Ontplooiing in Amsterdam gaan. Na enig 'googlen' kom ik erachter dat de school in een krachtwijk staat. Dat was indertijd ook met 'Hole in the wall', de wc-eend van Sugata Mitra, het geval.

   

  Hartekreet van een moeder:

  "Op De Ontplooiing is iedereen gelijkwaardig en is leeftijd niet bepalend. Er zijn kinderen met ADHD, met autisme, kinderen met dyslexie en kinderen, die hoogbegaafd zijn. De omgang met deze kinderen is niet gebaseerd op ‘voldoen aan de norm’, maar op ‘wat heb je nodig om te leren?’ Iedere leerkracht heeft een specialisme, waardoor kinderen niet opgesloten zitten in hetzelfde lokaal, maar gedurende de dag verschillende ‘ateliers’ bezoeken en ‘workshops’ volgen van diverse leerkrachten. Zo staan de leerkrachten ook in hun talent en kracht! Tussentijds de benen strekken en de omgang met verschillende leeftijden, zorgen ervoor, dat de concentratieboog hoger blijft dan in het traditionele systeem."

   

  Ik zie de iPad-school als neutraal bijzonder onderwijs. Leuk voor hen, niet voor mij. Vrijheid blijheid. Blijkbaar vinden de ouders de resultaten van hun kinderen voldoende. Wachten totdat de eerste leerlingen naar het voortgezet onderwijs gaan? Valt O4NT als vernieuwingsschool buiten het strenge onderwijstoezicht? (hoe zit dat?) We weten wat er met de Het Nieuwe Leren-scholen (diverse schoolniveaus) is gebeurd. Welke? 😉

 22. Triest dat ouders ook vanwege

  Triest dat ouders ook vanwege het passend onderwijs een uitweg zoeken. In het citaat waarin een moeder haar verhaal doet, is er voor 100% voor De Ontplooiing gekozen. Nu maar hopen dat zij niet van een koude kermis thuiskomt. Eenieder is een goede en geschikte school voor zijn kind gegund. De overheid behoort binnen de kaders gericht toezicht te houden.

 23. De nieuwe economie van de 21

  De nieuwe economie van de 21-ste eeuw schijnt de deel-economie te zijn. De EU wil zo'n economie stimuleren. Gemeenschappelijk gebruik, delen en niet eigendom zijn dan de nieuwe drijfveren. Deze school lijkt al helemaal voor te bereiden op de nieuwe economie. Ik zie vooral een nieuwe vorm van communaal leven en zie dus een falend beginsel. Maar dat zal aan mijn gebrek aan fantasie liggen en te veel kennis van eerdere mislukte communale dromen.

 24. Iedereen kan net zo goed

  Iedereen kan net zo goed voetballen als Messi. Bewijs: Messi kan het. Als het jouw niet lukt ligt dat aan de trainer of aan de club of aan beide.

  Hier moet ik aan denken als ik het volkskrant artikel van Maurice de Hond lees.

  Ipad onderwijs is uitstekend. Bewijs: er is een ipad school waar het goed gaat (zou ik nog wel graag onafhankelijk bewijs van willen zien). Op de Ipad scholen waar het niet goed gaat ligt dat aan de docenten of aan de school of aan beide.

  Op deze manier dek je je natuurlijk heerlijk in. Je krijgt altijd gelijk.

  Klaas Wilms

Reacties zijn gesloten.