Dronkers over CITO en schooladvies

In de volkskrant staat een interview met Jaap Dronkers over het afschaffen van de CITO eindtoets als selectiemiddel voor het voortgezet onderwijs (vanaf dit jaar telt alleen het schooladvies).

14 Reacties

 1. Dat valt tegen. ik bedoel :

  Dat valt tegen. ik bedoel : de interviewster valt tegen, de krant valt deze keer (ook) tegen, de hooggeleerde Dronkers valt ook (tegen).  Hoezo ?

   

  Het interview rammelt. Wat misschien de interviewer niet te verwijten valt, en toch ook wel en dan weer niet.

  Immers : zegt niet iedereen dat de school-nivo's van lieverlee gezakt en gezakt en gezakt zijn  –  de Wilders variant wordt  : "lager, lager, lager". Zou de interviewer misschien een ondermaatse leergang hebben geabsolveerd  ? Het nivo, zo zegt iedereen immers, daalt al jaren  :  laag, lager, laagst. 

   

  Maar ook de responsen van de hooggeleerde geinterviewde rammelen. Hij springt van de hak op de tak, en vandaar weer op de hak. De W variant wordt nu  :  hak, tak, hak  –  zeg maar hakketakketak.

   

  Een waardeerbaar excuus is wel dat de hooggeleerde excelleert in onderwijs sociologie. Ik heb mijn hersens gebroken over : wat is dat ? Is dat een vak met bewijzen, argumenten, woord en wederwoord, uiteenlopende conclusies  ? 

  Ik zou willen dat ik begrijp wat het met onderwijskunde, child development, pedagogie en pedagogiek te maken heeft. Ik ben het spoor kwijt, logisch ook, de W variant leest als : ogie, ologie, sociologie. Ik verplaats mij in weemoed naar de imaginatieve wereld van Newton, die de zwaartekracht verkeerd definieerde (wat hij, genie, overigens niet kon voorzien, en Aristoteles ook al niet), waardoor we nu nog steeds niet weten wat de zwaartekracht is  –  Higgs en de LHC, de Geneefse deeltjesversnell;er ten spijt.

  Zwaartekracht is overigens wel een terugkerend topic in Cito en andere weerzinwekkende (want door arrogantie gedreven) toetsen. De W variant : toets, toetser, toetje. Het interview is zo'n beetje het toetje van acht jaren basis-onderwijs-ploeteren. Weer een variant : ik ploeter, jij ploetertz, de hooggeleerde ploegtert  –   buiten zijn vakgebied nog wel  –  dierbare mix van psycho- en socio- logie, zonder de tegenwoordig verplichte neuro-science. 

   

  Toegegeven  :  ook de krant heeft het tegenwoordig moeilijk om in leven te blijven, en oppervlakkig schrijven kan daarbij helpen. W variant  :  oppervlak, oppervlakker, oppervlakkigst.

   

  Wie deze regels leest als terminsale ironie  –  hij (m/v) heeft gelijk. Ik schrik wel van een hooggeleerde die zijn sociologisch haketakketak in de krant uit laat venten als wijsheid. Le journal, c' etait un monsieur, lang geleden. Maar niet getreurd, de krantenpapierfebriek (Parenco, in Renkum) wast spoedig de drukinkt weer uit het oud papier afval, zo dat er weer wit papier is om te bedrukken met schaapachtige uitspraken over onterechte toetsen (zoals Cito) en foute toets-momenten (op 11, 12 jarige leeftijd).
  Nu serieus  :  over dat laatste horen we de eminente hoogleraar niet, terwijl dat nu juist een topic par excellence is in de sociologie van onderwijs. W vafriant  :  wijs,l wijzer, onder-wijst.  

   

  W

   

  Wie

 2. Hoe herkenbaar! Sassoc ziet

  Hoe herkenbaar! Sassoc ziet Onderwijskunde en aanverwante disciplines en reageert er op met zenuwaandoeningen. Wat is Onderwijskunde? In deze materie moet je echt doorspitten om het te begrijpen. Ik heb ooit een diepzinnige uitspraak grondig overwogen en toen wist ik exakt wat Onderwijskunde is. “Het formuleren van open doelstellingen past volledig in het kader van een vernieuwde visie op het onderwijs, die erin bestaat mogelijkheid open te laten voor gedifferentieerde doelstellingen, die vooral betrekking hebben op het leren en inoefenen van allerlei denkprocessen, ingesteldheden en affectieve processen.”

 3. mogelijkheid = mogelijkheden;

  mogelijkheid = mogelijkheden; ingesteldheden = ongesteldheden?

 4. # hendrikush – Lees wat er

  # hendrikush – Lees wat er staat. Ik citeer letterlijk. De tekst strijkt tegen je haren in. Maar ze geeft een voortreffelijk beeld van wat Onderwijskunde inhoudt.

 5. Wat zou de PvdA zelf zeggen

  Wat zou de PvdA zelf zeggen van de beweringen van Dronkers? namelijk dat de Partij van de Arbeid een partij van hooggeschoolden is (van of voor?). Doordat die partij goedgekeurd heeft dat het schooladvies en slechts het schooladvies het hoogste schooltype bepaalt waarop een leerling in het secundair onderwijs moet worden toegelaten bevoordeelt zij de kinderen van hooggeschoolde ouders want die zijn het best in staat om de onderwijzers te bespelen die dat schooladvies moeten geven.

  Je kunt leerlingen van laaggeschoolde oudere die heel graag VWO zouden doen helpen door voor VWO-leerlingen facultative extra lesuren beschikbaar te stellen Dat er onderwijzers zijn die zonder schaamte een leerling uit het grensgebied van HAVO en VWO met hoogopgeleide ouders een VWO-advies geven omdat ze vanuit het ouderlijk huis gesteund kunnen worden en even matige leerlingen met laagopgeleide ouders die steun niet kunnen krijgen isvoor mij niet invoelbaar. Overigens verbaast het me niet want op veel scholen stralen de onderwijzers naar de leerlingen uit dat het helemaal niet zo belangrijk is naar welk schooltype een kind gestuurd wordt.

 6. @neker en laat. Ik citeer

  @neker en laat. Ik citeer Wikipedia:

  "Onderwijskunde wordt beschouwd als een wetenschap die leren, opleiden en ontwikkelen in onderwijs en bedrijfsleven wil beschrijven, begrijpen en verklaren. Deze wetenschap levert daarmee een bijdrage aan de verbetering van het onderwijssysteem en opleidings- en leertrajecten. De onderwijskunde wil een wetenschap zijn die leerprocessen helpt ondersteunen, organiseren en ontwikkelen.[1]

  Deze visie laat een duidelijke overeenkomst zien met het 'socio-constructivisme' waarbij kennis en wetenschap wordt gezien als een voortdurend proces van actief en interactief leren.[2] Al in de jaren zeventig werd de term 'onderwijskunde' gebruikt en in 1983 ging de studie onderwijskunde officieel van start. De studie Onderwijskunde heeft een interdisciplinair karakter en steunt op de funderende wetenschappen; psychologie, pedagogiek en sociologie (specifiek de onderwijssociologie)."

  Deze nalatenschap van de Groningse hoogleraar Leon van Gelder kan geen enkele toets van "gebleken relevantie" doorstaan. Het is geen wetenschap met erkende meerwaarde die bijleert van haar falen en feilen.

  De door jou aangehaalde definitie is daar een voorbeeld van.

 7. @ Nekers & Laten@ Hendrikush 

  @ Nekers & Laten
  @ Hendrikush 

   

  De eerste (of is het  :  eersten ?) in alle eenvouds-meervoud, de tweede ter ere van het Sociologisch  Ont-duiden ; en allebei met Hoofdletters.

   

  Ik lees wat er staat. Ik lees het metaforisch, misschien mag dat, na het bad-bed-brood light version van gisteren nog vers in het geheugen. Sociologen  en politici, en anderen, excelleren in ont-duidelijkheid. Dan deecd Nijhoff (1934) het beter  :  "Lees maar, er staat niet wat er staat".

   

  Zo ook de door H. geexamineerde text  –  een ware toets. Waardering. Interessant is dat beider uitleggen een punt scoren in de Taal&Begrijpen-toets. Hetgeen m.i. exemplarisch voor de ont-duidelijkheid inzake het begrip onderwijskunde. Die -t- staat er niet per ongeluk.

   

  De Nekerse&Laatste definitie van onderwijskunde is een typo, geen definitie. Het vak wordt in NL overwegend slecht geinstrueerd, verkeerd gedefinieerd en gebrekking begrepen. Met de term onderwijskunst is het Babylon comnpleet.

   

  Ik vrees (overingens) dat het Dronkerse pleidooi voor Cito-ziften, exemplarisch sociologisch als het is, duidelijk maakt dat de Dronkerse agenda niet onderwijskundig is bepaald, maar op een van die talloze asymptotische assumpties rust waarin het vak sociologie excelleert. Vandaar de open vraag, refererend aan Newton en Higgs, die zich tenminste moeite geven om zuivere definities op te sporen.    

   

 8. @Sassoc

  @Sassoc

  Het is veel erger dan  het uitgaan van hypothetische assumpties die asymptotisch tot een evenwicht leiden.

  De onderwijskundige sociale constructeurs menen de toekomst te kunnen voorzien en vinden dat ze het onderwijsveld hun gedrochtelijke hersenspinsels dwingend moeten opleggen. Dat de werkelijkheid zich niet naar hun voorspellingen gedraagt is jammer voor de werkelijkheid maar voor hun zelfbewustzijn van geen enkel belang.

  Newton en Higgs spoorden "wetten" op die uitgaande van zuivere definities grote voorspellende waarde en praktische toepasbaarheid hadden. Behalve open deuren zie ik daar bij onderwijskunde weinig van terug. Daarom stoort de pretentie van dat vakgebied me mateloos. Bescheidenheid siert de mens en zeker de wetenschapper.

   

 9. Take a break. Take a Kitkat.

  Take a break. Take a Kitkat. Als ik geweten had dat een diepgaande bespiegeling over Onderwijskunde zoveel los zou maken, was ik er niet mee begonnen. Straks heeft de hele BON nog een zenuwaandoening.

 10. @ hendrikush

  @ hendrikush

  Dit zijn de dagen van bad-bed-brood, ook een asymptotische illusie ; wat nog blijken zal  –  isis izz niet iss, wiskundig is dat niet uit te leggen, toets-technisch natuurlijk wel.

  Onze storingen zijn (ik waag het te zeggen) gelijkwaardig storend  : de in NL beoefende onderwijskunde is on-der-wijs  –  daarover waren we het al eens. 

  Mijn tweede storing (N&L spreekt van meervoudige zenuwaandoening, grappig wel) betreft bovendien de sociologische zekerheid van de eminente Dronkers, die, ex cathedra sociológica, als hemelse zekerheid weet hoe wetenschappelijk gefundeerd (doorhalen wat niet verlangd wordt) het miskende (want foute leeftijd) en toch alom ge-  en mis-prezen Cito-ziften is. Zó zwevend zijn de Higgs deeltjes niet.

 11. De onderwijssocioloog is als

  De onderwijssocioloog is als een entomoloog. Hij zoekt zich een positie ver boven al dat onderwijgewriemel en is vanuit zijn hoogte op zoek naar wetmatigheden in het menselijk onderwijsgedrag. Zodra hij meent wetmatigheden gevonden te hebben, gaat hij zich met de sturing van die insectenwereld bezig houden. Zo'n onderwijssocioloog is bijna goddelijk in zijn hoge positie vanuit zijn gedroomde Archimedischer Punkt. Vandaar dat men tot buigen overgaat. De goden op de Olympus, neerkijkend op ons gedoe.

 12. Heren,

  Heren,

  Leraren staan bekend om hun gekanker. Bij gebrek aan een andere uitweg is dat een uitstekend recept om geestelijk gezond je werk te blijven doen. Jammer dat sommigen dat zo bloedserieus nemen of zich daaraan storen.

 13. @ moby

  @ moby

  Treffend, beter verbeeld kan ik het niet verwoorden. Voeg daar nog aan toe dat entomologen graag gebruik maken van landbouwgif (pardon : ziektebestrijdingsmiddelen), en het beeld van een diametraal verkeerde benadering (Cito en ander onderwijs-bedrog, op de verkeerde leeftijden)  is compleet. 

   

  Zelfs  nu entomologen zich laten voorstaan op hun "humane" visie van "een beetje  minder gif is beter". De goegemeente valt met instemmoing in de valkuil (dat minder gif beter is).  Ziektebestrijding klinkt veel beter dan gif.

   

  Is het gek dat het hele toetserij-circus (ver. 2.0)  overeind blijft  ?  Dat de goegemeente (het onderwijs-cirecus), dronken van het perspectief (de uitweg is  :  toetsen)  in hun opgeluchte verantwoordelijkheid con amore achter de opbrengsten van dat gif  blijven aanlopen  ?  In de ,mening dat  :  "doe maar wat minder  landbouwgif, dat is goed voor iedereen en het milieu * ".

  En dat dezelfde goegemeente, weliswaar sterk verdeeld, blijft klappen bij de puinhoop die  electronisch leren nog zal veroorzaken  ?

   

  Overigens, Moby, dit, en Dronkers, deed (pardon  :  deden) me ook denken aan regels van Annie MG (geciteerd) :

  want mijn niveau is steeds omhoog gegaan,
  het is nu zoetjesaan zó hoog geworden:
  ik kan er zelf niet bij. ik hang er áán!
  van uit die hoogte kijk ik op de horde.

   

  * etymologisch ( niet verwarren met entomologisch)  :  hier zet men koffie en over.

 14. @ sassoc, hierboven

  @ sassoc, hierboven

   

  Het rijm van Annie MG, geparafraseerd   :

   

  want mijn niveau is steeds omhoog gegaan

  het is nu zoetjesaan zó hoog, 

  ik kan er zelf niet bij. ik hang er áán  –

  vanuit die hoogte kijkt Dronkers op de horde.

   

  En met hem de onderwijzende goegemeente , de bemanningen (m/v) van het electronisch circus incluis, die van de toetsen-stoeterij niet uitgesloten. Zeker, de professor, erger nog  :  de goegemeente weet (weten ?  goed lezen hoor !) het zeker  –  voor ouders geldt : elk meent  zijn uil een valk te zijn. 

   

  Het aardige is nog wel : de overeenkomst met wat de europese leiders vandaag (in Brussel) hebben besloten  :  de fooi in de italiaanse collectebus die het giga probleem gaat oplossen, een soort reddingsfloat tussen Lampedusa en het Europa van de regeringsleiders. De fooi wordt zelfs alom gewaardeerd, tenminste door wie zijn hoofd boven water houdt.

  Dat andere hangijzer : bad-bed-brood, hetzelfde laken een pak.

  Toetsen  : niet anders  –  wie toetst, blijft. De rest mag verzuipen, terwijl de godegemeente kakelt over de wens- en onwenselijkheid van mooie en verkeerde toetsen en goed en verkeerd onderwijs-beleid.  Die aparte partij (van 't Zelfde, zie elders) is van het'zelfde laken een pak  –  het pak deugt niet, het past niet.

   

Reacties zijn gesloten.