MBO raad en SAMBO-ICT

De MBO-raad is de speler in MBO-land. De vereniging van de onderwijsbestuurders bepaalt veel van wat er in het MBO gebeurt.

Als je iets wilt in het MBO, waarin 3 miljard euro omgaat, dan moet je bij de MBO-raad zijn. Dan kun je een flinke taartpunt als bureau/bedrijf meepakken, want de bestuurders kunnen op de onderwijsinstellingen eigenlijk hun gang gaan.

De ondernemingsraden op de instellingen hebben weinig in te brengen en lopen achter de feiten aan. De bestuurders en hun vriendjes in de raden van toezicht bepalen wat er gebeurt, zetten zaken in gang. De ondernemingsraden ruiken aan de plannen, doen er hun plasje over en knikken vervolgens braaf en onder het mom van het belang van de instelling steunen ze ingezette veranderingen achteraf.

Een onderdeel van de MBO-raad is SAMBO-ICT, dit is een platform om ICT-ontwikkelingen onder de aandacht te brengen. Want het MBO moet in controle en ICT is daarin natuurlijk een van de wondermiddelen.

Wat opvalt is, dat er tijdens de congressen veel sprekers zijn van bedrijven en dat de congressen zelfs gesponsord worden door bedrijven. Er zijn zelfs ROC's die een presentatie geven over een ICT-toepassing en dan voor het bedrijf spreken. Je kunt je afvragen of de ROC's zo objectief acteren.

Een ROC' draagt €3000 euro af en €0,70 per leerling aan SAMBO-ICT. Voor een gemiddeld ROC is dat al snel €20000 op jaarbasis, naast de €200000 bijdrage voor de MBO-raad. Tel uit je winst.

Ben benieuwd wanneer de lumpsum echt aan de kaak gesteld gaat worden en de macht van de MBO-raad gekraakt gaat worden.

 

Betrokken

3 Reacties

 1. Beste betrokkenen,

  Beste betrokkenen,

   

  BON pleit al langer voor afschaffen van de lumpsum en voor schaalverkleining. De vraag hier is natuurlijk of je een gezamenlijke organisatie voor ICT zou willen verbieden. Er is wellicht best iets voor te zeggen dat de ROC;s zich bundelen in hun afspraken met de IT leveranciers. Ik werk zelf in het hbo en daar is, net als op de universiteit, SURF. Eerlijk gezegd heb ik daar nooit problemen over gehoord. Kun je duiden wat de specifieke problemen zijn met sambo-ict?

 2. @ 1_1_2010 Het MBO heeft

  @ 1_1_2010 Het MBO heeft inmiddels ook aansluiting gevonden bij SURF
  www.sambo-ict.nl/2014/10/instellingen-aansluiten-bij-surf/

  In het bericht van 'betrokken' worden wat mij betreft een aantal zaken op één hoop gegooid.

  Ik ervaar juist ook de meerwaarde van sambo~ict, op allerlei vlakken. Sambo~ict is er juist voor de leden en leveranciers zijn daarom _juist niet_ altijd en overal welkom. Maar collega-scholen delen wel hun ervaringen met leveranciers. Dat levert praktische voorbeelden en gebruikersgroepen waarin in gezamenlijkheid wordt opgetrokken (je kiest toch ook een nieuwe auto door het lezen van reviews, testrijden en vergelijken?). Daarnaast neemt sambo~ict heel veel werk (en dus kosten) weg bij de ROC's als het gaat om bijvoorbeeld het verduidelijken van regelgeving vanuit de overheid, de contacten met DUO en OCW etc etc.

  Over de MBO-raad heb ik geen oordeel, maar over sambo~ict ben ik wel degelijk (zeer) positief en ik vind de originele post dan ook wat vergezocht.

  Wat de rol van de OR daarbij is, is van een heel andere orde. Mijn ervaring is dat de OR zèlf lang niet altijd op de hoogte is van de eigen rechten en mogelijkheden. De invloed van de OR is inderdaad afhankelijk van de ruimte die bestuurders (willen) geven, maar daarmee ook van het verwerven van een eigen positie. Die begint bij het erkennen van de eigen mogelijkheden en het werven van voldoende capabele medewerkers die die ruimte ook in kunnen nemen. Daar heeft geen sambo~ict wat mee te maken.

Reacties zijn gesloten.