50% hoger opgeleiden geen doel meer?

De Volkskrant bericht dat staatssecretaris Zijlstra afstand neemt van de Lissabonnorm van 50% hoger opgeleiden. Eindelijk erkenning voor het gezonde verstand. Wat zullen de praktische implicaties van deze uitspraak zijn op het overheidsbeleid?

13 Reacties

  • Logisch…
   … want die mijlpaal zijn we al gepasseerd!

   Een fragmentje uit de brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, H. P. M. Knapen

   • Uitdagingen voor lidstaten en HO-instellingen
    De geschetste doelstellingen voor lidstaten en hoger onderwijs instel-lingen zijn in lijn met Nederlands beleid, zoals neergelegd is in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap «Kwaliteit in verscheidenheid» (Tweede Kamer, 2010–2011, 31 288, nr. 194).

    Nederland kan zich vinden in de aandacht die uitgaat naar het aandeel hoger opgeleiden en de carrièreperspectieven voor onderzoekers.
    Mede omdat het aantal hoger opgeleiden in Nederland reeds boven de Europese doelstelling van ten minste 40% in 2020 is gestegen – het aandeel hoger opgeleiden is in Nederland 41% en de verwachting is dat het nog stijgt – ligt de nadruk van Nederland op het verder verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs.
    Het door de Commissie bepleitte verhogen van de kwaliteit van het hoger onderwijs, profileren en het belonen van excellentie, vormen dan ook kernpunten uit de Nederlandse Strategische Agenda.

   [22112-EO – 24 oktober 2011]

   • Die kwaliteit
    van het HO mag inderdaad wel worden verbeterd, ook gezien de kanjer van een spellingfout in het Knapen-proza.

    • Die systeem(?)spellingfout…
     … is waarschijnlijk ontstaan tijdens de software-matige bewerking van het oorspronkelijke document.

     Veel irritanter de bewerkingen die de heren politici met de teksten uithalen:

     • het aandeel hoger opgeleiden is in Nederland 41%

     een EU-doelstelling die betrekking heeft op de groep 30 .. 34 jarigen.
     De beleidsmaatregelen voor dit resultaat liggen dus rond de eeuwwisseling.

     Tijdens het vragenuurtje een staaltje opbrengstgericht debatteren over de jongste EU-kerndoelen door Boris van der Ham (D66).
     [Debat Gemist – 17 januari 2011]

 1. Hoger opgeleiden
  “Met zijn uitspraak zet *Zijlstra* de in Europees verband afgesproken percentages opzij. Tot nu toe had Nederland zich verbonden aan de ‘Lissabonstrategie’ (50 procent hoger opgeleiden in 2010) en aan Europa 2020 (40 procent hoger opgeleiden in 2020).”

  Eurostat: “The share of the population aged 30-34 years who have successfully completed university or university-like (tertiary-level) education with an education level ISCED 1997 (International Standard Classification of Education) of 5-6. This indicator measures the Europe 2020 strategy’s headline target to increase the share of the 30-34 years old having completed tertiary or equivalent education to at least 40% in 2020.”

  OCW: “Minimaal hoger onderwijs”.

 2. Cijfers
  * Europa 2020: *Nationale doelstellingen* (NL: 40-45% hoger opgeleiden)
  * Europa 2020: *Kerndoelstellingen*
  * Eurostat – Europe 2020: *Tertiary educational attainment*; *Headline indicators*
  * OCW – Europa 2020: *cijfers*

  ‘Europa 2020’ is de opvolger van de ‘Lissabonstrategie’ welke tot 2010 liep.

  * EU Commission, ‘Progress towards the *Lisbon objectives in education and training*, Indicators and benchmarks 2009.
  * Europes Commissie: *Evaluatie van de Lissabonstrategie*, 2 februari 2010.

  * Eurobarometer: *Perceptions of Higher Education Reforms*, Survey among teaching professionals in higher education institutions in the 27 Member States, *Gallup Organization*, No. 198, March 2007.

  [Waar u op de EU-website ‘Europa’ leest, dient u ‘EU’ te begrijpen.]

  • Cijfers (2) – Update
   Europese Commissie, Education and Culture *DG*, News, *EU education report: good progress, but more effort needed to achieve targets*, 19 april 2011 of *hier*.

   EU Commission, ‘Progress towards the common *European objectives in education and training*, Indicators and benchmarks 2010/2011 of *hier*, 15 april 2011.

   U ziet het, de EU beheerst voor een groot deel het nationale OCW-beleid. EU (‘Europa’): competenties, beroepenregisters, beroepskaart, hoger onderwijs, beroepsonderwijs, innovatie enz.

  • Europa schijnt eigen waarden te hebben
   N.a.v. alle commotie rond een land dat het lef heeft zijn eigen gang te gaan (Hongarije) horen we voortdurend dat dit land ingaat tegen Europese waarden. Europese waarden? Zijn dat andere waarden dan de Canadese of de Braziliaanse, of de Hongaarse?
   Europese waarden staan kennelijk boven de Hongaarse, hoewel dat land gewoon bij Europa hoort.
   In welke tempel worden deze seculiere waarden bewaard, zo vraag ik mij af. Op grond van welk gezag wordt hier gesproken over het bestaan van Europese normen?
   Het zijn allemaal intellectuelen die zo praten.
   Geleerdheid blijkt regelmatig te leiden tot vreemde politieke uitspraken.
   Goed onderwijs is niet vanzelfsprekend een middel om politieke dwalingen te helpen voorkomen. De misdadigste regimes werden geleid door goed opgeleiden.
   Het onderwijs schijnt overgeleverd te zijn aan het vage idee van de Europese normen en waarden. ‘Tegen de Europese waarden’, is al een ernstige aantijging geworden. Nog even en ‘vijand van Europa’ wordt een misdrijf.
   Hoe meer dit conglomeraat zijn stempel wil drukken, des te meer betreur ik het afschaffen van ons ooit zo fraaie systeem van LBO, (M)ULO, HBS en Gymnasium. Dat was nog eens onderwijs. Echt Nederlands, maar met meer dan voldoende uitzichten voor in het buitenland.

   • nomenklatoera
    De nomenklatoera van Europa doet mij sterk denken aan de nomenklatoera van het Nederlandse onderwijs.
    Men noemt het hier op het forum de kleilagen. Kleilagen suggereert echter iets van vruchtbaarheid.
    De nomenklatoera is echter allesbehalve vruchtbaar: zij is vooral parasiterend op het werk van anderen; werkt dus vooral uitzuigend tot op een moment dat het slachtoffer nog net in leven blijft.

 3. Geen woorden maar daden!
  Die erkenning is er nog niet echt.

  Zolang je universiteiten financieel beloont wanneer zij meer studenten aantrekt en financieel straft wanneer zij minder studenten aantrekt dan verleid je universiteiten om het niveau te verlagen en de opleiding ´leuker` (voor de massa) maar minder nuttig te maken.
  Zoals jullie allemaal weten hebben universiteiten nogal grote schaalvoordelen, allicht ten koste van de kwaliteit, hoe meer studenten ze aantrekken voor een studierichting hoe meer geld ze overhouden voor het onderzoek aangezien ze extra studenten in de zalen kunnen plaatsen voor het hoorcollege of het werkcollege wat toch al gegeven wordt, het voor practica niet zoveel uitmaakt ofdat je 4 groepen van 18 studenten hebt of 4 groepen van 22 studenten, het voor examens niet uitmaakt ofdat er meer of minder studenten zijn enz.
  Als het Halbe Zijlstra menens is, maar dat zal wel niet, dan zal hij het financieringsstelsel aanpakken. Ongetwijfeld zal hij dat voorstel a priori afwijzen aangezien de overheid juist dit jaar een nieuw stelsel heeft ingevoerd. Nu weer dit stelsel wijzigen houdt in dat de overheid erkent dat zij in dezelfde samenstelling vorig jaar onzorgvuldig heeft gehandeld. Iedereen van ons weet dat dat nooit zal gebeuren.

Reacties zijn gesloten bij dit onderwerp.