Scholen besteden rijksgeld onjuist aan huisvestiging management

Volgens een bericht in de NRC heeft de onderwijsinspectie onderzoek gedaan nog onjuiste besteding van de rijksbijdrage door basisscholen. De rijksbijdrage is bedoeld voor docenten en lesmateriaal, besteding ervan aan huisvesting is verboden. Citaat uit de NRC:

De helft van het geld ging op aan behuizing van de besturen, een kwart aan nieuwe schoolgebouwen en een kwart aan onderhoud.

Zo wordt maar weer eens duidelijk wat de prioriteit is van de schoolbesturen: de schoolbesturen.