Twee linkse coryfeeen

Vandaag, zaterdag 24-10-2009 staat er in NRC-H een ingezonden brief van mevrouw S. Dijksma, iemand die ik niet hoef voor te stellen.
Eerst verwijst ze naar Geert Mak. Die heeft geschreven dat het van scholen al knap is dat de zonen van boerenhulpen en grondwerkers ”de wereld een beetje kennen, redelijk kunnen rekenen en de Leeuwarder Courant kunnen lezen”.
Dat Mak oppervlakkig is wist ik, zijn hoogmoedswaan is nieuw voor me.

Dan vervolgt Dijksma met: “Uit onderzoek blijkt dat veel scholen in Friesland slecht presteren. Er zijn te veel kinderen die, gezien hun talent, onderpresteren. En ze krijgen ook nog eens een te laag advies voor hun vervolgopleiding. Daarmee missen ze kansen die ze elders wel zouden krijgen. De reden? Onderschatting door leraren en ouders. Kinderen leren niet op het niveau waar ze talent voor hebben.”
Ach daar hebben we Pygmalion weer, zij is niet dood maar leeft.
Te uit en te na is er onderzoek gedaan naar de effecten van verwachtingen op de talenten (en op schoolprestaties) van groepen scholieren. Men behoort inmiddels te weten dat deze in elke richting te verwaarlozen zijn.

De eerste twee zinnen van het citaat zijn apert onjuist. De eerste zal wel naar rapporten van de Onderwijs Inspectie verwijzen. Die hebben niets en nooit iets met wetenschappelijk onderzoek te maken. De betekenis van OI-uitkomsten zijn daarom voor veel te veel uitleg vatbaar.
De tweede zin is misleidend. Als je wilt weten of kinderen onderpresteren zul je twee zaken moeten meten: het talent en de schoolprestaties. De uitkomsten kun je dan proberen te vergelijken. Waar is toch dat onderzoek waar mevrouw Dijksma hier naar verwijst?

Zij meldt ten slotte dat de positie van leraren hoger op de agenda staat dan ooit. Het lijkt mij voor leraren een goede reden nog voor het weekend wat kalmerende pillen in huis te halen.

Willem Smit

49 Reacties

 1. Het lijkt wel OCW-weer vandaag
  Willem, je brengt een droevige tijding. Maar de manier waarop je deze formuleerde, deed mij herhaaldelijk breed grimlachen. Dank dus, voor het opkalefateren van deze grijze, natte zaterdagmiddag!

  • Hals heeft gelijk
   Dijksma heeft het citaat uit zijn verband gelicht. Ik weet niet of dat domheid of boosaardigheid van Dijksma is, maar de tekst van Geert Mak is juist een lofzang op de “ouderwetse” onderwijzer die zijn oom was, die veel moeite deed om ook kinderen van eenvoudige komaf, die van huis uit weinig hadden meegekregen, toch de nodige kennis bij te brengen, door middel van gedegen onderwijs.

   • re Hals heeft gelijk
    Het gaat niet om die onderwijzers, die krijgen inderdaad een pluim, maar om de neerbuigende woordkeuze. Laten we aan die paar driedelig-pak zinnen geen conclusie verbinden omtrent ’s mans persoonlijkheid, maar Mak vervolgt met:

    “Die kinderen groeien, net als ooit hun ouders, meestal uit tot prima werkers, gewaardeerde medeburgers en nog zo wat, maar verder leren is teveel voor hen

    Willem Smit

    • Op de man
     Ik vraag mij af wat u beweegt om zo op de man te spelen, waarom u tot elke prijs spijkers op laag water zoekt om met modder naar Geert Mak te gooien. Waar heeft de goede man dat aan verdiend? Hij toont juist respect en bewondering voor zowel de oude onderwijzer als voor de onderwezenen, met name diegenen die misschien niet zo goed kunnen leren maar daarom nog niet met ondermaats onderwijs van *leraren* die zelf niets weten afgescheept mogen worden.

 2. Arme Eise Eisinga
  Friesland, die heerlijke open provincie met eigen taal en cultuur is blijkbaar een ernstig achtergebleven gebied. In een tijd waarin 50% van onze landgenoten met een mooi zwemdiploma van de universiteit af komt (of zitten we nog niet aan de 50? Nou ja, dan is het toch vast al 30%) blijven die arme Friezen achter vanwege onderschatting door leraren en ouders. Het is natuurlijk ook mogelijk dat de Friezen een beetje achterlopen bij de inflatie van dingen in het algemeen en de onderwijsdiploma’s in het bijzonder. Ik denk dat het hoog tijd is voor een topuniversiteit in Leeuwarden, waar top-Friezen eindelijk eens uitgedaagd worden. Eise Eisinga met zijn planetarium in Franeker, dat is natuurlijk niet meer van deze tijd.

 3. Braindrain?
  Het valt mij op hoeveel mensen met een Friese achternaam buiten Friesland wonen. Het zou mij niet verbazen dat Friesland nu de gevolgen merkt van een jarenlange braindrain. Want er bestaat een positieve correlatie tussen het IQ van een kind en zijn ouders en die zou voor Friesland wel een negatief kunnen uitpakken. Er zijn natuurlijk zat 60-plussers die na een geslaagde loopbaan een huisje in Friesland kopen. Maar die dragen nauwelijks bij aan de populatie van de basisscholen. Op de Friese basisscholen zal daarom minder verborgen talent aanwezig is dan mevrouw Dijksma denkt.
  Seger Weehuizen

  • Braindrain!!
   Ja, die braindrain. Ook Doekle Terpstra is zo’n Fries in de diaspora. Geboren in Witmarsum, zwerft hij door gans Nederland om ook de niet-Friezen te kunnen dienen.

 4. Dringend verzoek
  en alwéér speelt iemand het klaar om en passant, nota bene in te kop, linkse politiek in een verdacht hoekje te plaatsen. Ik ben érg boos op de moderatoren die dit laten gebeuren en andere (lees: mijn) weerwoorden hierop redelijk consequent weigeren.

  We maken hier geen specifieke partijen te schande en óók geen idealistische bewegingen, dát was de afspraak!

  En overigens ben ik van mening dat de PvdA geen linkse partij is.

  • Inzake idealisten
   Ik deel de mening van Hinke Douma dat discussies die in de sfeer liggen van ‘het is allemaal de schuld van hunnie’ (partijpolitieke discussies zitten vaak in die hoek) vermeden moeten worden.
   Van een ‘afspraak’ om idealistische bewegingen te ontzien weet ik niets en het zou mij erg verdrieten als die bestond. Elke malloot met een machinegeweer heeft namelijk wel één of ander ideaal. Of de rest van de wereld zijn idealen deelt kan hem niets schelen. Of de rest van de wereld vindt dat die idealen misschien ook wel op een humane manier nagestreefd kunnen worden kan veel idealisten ook weinig schelen.
   Ik weet zeker dat degenen die ons onderwijs verwoest hebben, over alle partijen heen, of ze nu van Kemenade, Hermans, Rutte of Deetman heetten, tot de nok toe afgevuld waren met idealen. Helaas waren het niet mijn idealen. En als het wél mijn idealen waren, dan wilden ze die verwezenlijken op de manier van de verpleegster die de patiënt wekt om hem zijn slaappil te geven. Ik wantrouw idealisten zodra ze zich als zodanig kenbaar maken. Sterker nog, ik denk dat wereldvreemd idealisme enerzijds en grof eigenbelang vermomd als idealisme anderzijds twee nagels aan de doodskist van het onderwijs zijn.

   • Idealistisch of ideologisch?
    Het zou natuurlijk waanzin zijn achterliggende motieven en de daarmee samenhangende ideologie niet in de discussie te betrekken enkel en alleen omdat iemand daar niet van gediend is.

    • Beeld en werkelijkheid
     Bedoel je iemands *werkelijke* motieven en zijn uit ideologie voortkomende *daden*?

     Of bedoel je de motieven en ideologie zoals die hun door anderen in de schoenen wordt geschoven?

     Een belangrijk verschil. Dat we moeten durven maken.

 5. Kop wijzigen
  Dan lijkt het mij terecht mijnheer Smit uit Harmelen dringend te verzoeken zijn tendentieuze kop bij deze posting te wijzigen. Het gaat hier kennelijk om Sharon Dijksma (pvda-coryfee en geen links coryfee) en Geert Mak, al helemaal niet partijgebonden.

   • links
    Mag het woord links niet meer worden gebruikt? Wat een onzin.
    Ik deel de mening van de moderatoren dat we hier geen partijpolitieke discussies voeren. Dat doe ik ook niet. Ik ga die kop niet wijzigen. Dijksma en Mak zijn allebei links, naar hun eigen oordeel.

    Willem Smit

    • Links of rechts doet niet terzake
     Mijnheer Smit, het gaat er helemaal niet om of mevrouw Dijksma en mijnheer Mak al of niet links zijn. U wilt duidelijk maken dat de gedragingen/meningen van respectievelijk Sharon Dijksma en Geert Mak niet deugen. Dat recht heeft u, maar er is op geen enkele manier een link tussen hun meningen en het feit dat ze links zijn. De uitdrukking in uw kop is alleen bedoeld om links verdacht te maken, te schelden op links. Het zou hetzelfde zijn als u in de kop zou zeggen: Twee homo’s, ex-gereformeerden, Twenten/Friezen/buitenlanders etc. Hun (in uw ogen foute) acties of meningen hebben geen relatie met hun vermeende links-zijn. Dit zou dus onder de kop ‘op de man spelen’ moeten vallen.

     Ik vind oprecht dat uithalen naar rechts, naar links of naar politieke partijen zonder aanwijsbare redenen geen pas geven en dit forum geen goed doen.

     • Dijksma zit alleen op die positie omdat ze PvdA lid is
      De vergelijking met homo’s is natuurlijk onzin Hinke. Dijksma heeft die positie omdat zij lid is van een politieke partij. Ze is lid van die partij omdat ze het gedachtegoed van die partij onderschrijft, ze voert beleid op een manier die de doelstellingen van haar partij dichterbij brengen. Dat is de essentie van het politieke systeem dat we hebben: gebaseerd op partijen. Haar hele functionele gedrag wordt bepaald door haar positie binnen de partij. Ze zit er als vertegenwoordiger van die partij. Veel sterker kan de relatie tussen persoon/functie en partij toch niet zijn dan in dit geval. En toch wens je die relatie onbesproken te laten bij gedrag van de politiek bestuurder???????

      Hoe kun je dat nou vergelijken met opmerken dat iemand homo zou zijn (behalve als die persoon via een homopartij aan de macht zou zijn gekomen natuurlijk).

      Nu kun je natuurlijk een concreter verband willen, dat je wilt dat ook in dit geval Willem expliciet aangeeft in hoeverre Dijksma’s politieke achtergrond bepalend is bij dit geschrift in de krant. Wellicht kan hij dat aangeven, maar daarmee is het vermelden van de politieke richting/achtergrond van Dijksma toch niet irrelevant?

     • Het kan simpeler, dacht ik
      Betekent dit dat ik ten onrechte mijn neiging beteugel om de maatschappelijke stage ‘rechts’ te noemen? Om de invoering van competentiegericht leren in het mbo een ‘rechtse’ ideologie te noemen? Om de invoering van gratis schoolboeken (opgenomen in het partijprogramma van het CDA) die louter en alleen bovenmodalen bevoordeelt een ‘rechtse’ succesvolle graaipoging te noemen? Dat het hardnekkig vasthouden aan een onnodig hoge urennorm van 1040 uur van ‘rechtse’ oogkleppen getuigt?

      Allemaal beleidspunten die werden of worden uitgevent door Van der Hoeven en Van Bijsterveldt, leden van het CDA die het gedachtegoed van die partij onderschrijven, beleid voeren op een manier die de doelstellingen van het CDA dichterbij brengen, wier functionele gedrag wordt bepaald door hun posities binnen de partij, en als vertegenwoordiger van die partij. Mag ik die relatie werkelijk niet onbesproken laten bij het gedrag van de politiek bestuurder?

      Ik was dat tot op heden namelijk wel van plan, om hun rechtse ideologische oriëntatie onbesproken te laten. Een neutrale vermelding van hun politieke partij vind ik eigenlijk wel voldoende. Daar mag ieder verder van maken wat-ie wil. Ook al om zinloze en misleidende links-rechts-discussies te voorkomen.

     • Omkering Couzijn
      Natuurlijk mag je de relatie partij-beslissingen onbesproken laten Couzijn.
      Ik zeg niet dat het verplicht is dat wel te doen. Ik zeg dat ik het verwijt die linkt te leggen onbegrijpelijk vind. En wat ik nog onbegrijpelijker vind is de moderatoren wordt verweten de expliciete vermelding van deze relatie niet te verbieden.

      Gelukkig hoef ik niet alles te begrijpen 😉

     • Doodlopende weg
      1989, je beschrijft correct een functionele relatie tussen uitgedragen standpunt en vertegenwoordiging van een politieke partij. Die geldt natuurlijk voor alle door OCW-bewindslieden uitgedragen standpunten en hun partijen, niet alleen voor links.

      Als je dan schrijft: “En toch wens je die relatie onbesproken te laten bij gedrag van de politiek bestuurder???????”

      dan druk je kennelijk uit dat je het bespreken van die relatie voor de hand vind liggen. Aan het aantal vraagtekens te oordelen acht je het zelfs tamelijk ondenkbaar dat iemand dat niet doet.

      Hier scheiden onze denkrichtingen. Ik vind het weinig zinvol om bij alle, de meeste of zelfs maar een groot aantal door bewindslieden uitgedragen standpunten hun partij-ideologie erbij te slepen. Het risico is een continue herhaling van politieke ad-hominems. (“Zie je wel? Typisch VVD!).

      Er zijn al genoeg inhoudelijke argumenten tegen de maatschappelijke stage of het competentiegericht leren, zonder dat we de omstandigheid erbij moeten betrekken dat ‘rechts’ deze onderwijsvernielingen in het zadel hees.

      Vergeet ook niet dat de ondergang van de eerstegrader het gevolg is van ‘bewuste rechtse ideologie’. Deetman immers, en Ginjaar-Maas.

      Ik zie de implicatie voor het onderwijs of voor BON ook niet zo concreet voor me. Als links zowel als rechts verantwoordelijk is voor de problemen, stelt BON dan voor om het voortaan maar zonder linkse én zonder rechtse bewindslieden te doen?

     • Er is niet één ideologie verantwoordelijk
      Ik ben het met je eens dat het onzin is om de ondergang van het onderwijs te wijten zou zijn aan één ideologie. I begrijp je interpretatie van mn vraagtekens, maar heb daarmee niet bedoelen te zeggen dat je dat altijd expliciet moet aangeven. Ik begrijp alleen niet dat die relatie niet gelegd mag worden en ik word bevestigd in dat onbegrip als een vergelijking met de sexuele geaardheid van een politicus wordt gelegd. Alsof de sexuele geaardheid een vergelijkbaar kenmerk is als zijn partij.

      Of het altijd zinvol is de stroming weer te geven is een ander verhaal. Als moderator heb ik daar geen mening over natuurlijk (en als poster ook niet). Ik dek overigens wel dat het overgrote deel van de beslissingen van politici worden genomen vanuit hun ideologische achtergrond. En bij die besluiten waar ze dat niet doen, hopen die politici zelf dat niemand dat merkt 😉

     • Links of rechts doen wel zeker terzake….
      …omdat het verschillende uitkomsten biedt.
      Bovendien is de context beter te begrijpen.

      Wij leerden vroeger altijd: kijk eerst naar de achtergrond van de schrijver, voordat je aan zijn boek begint. Dat is om zowel het boek alsook de boodschap beter te begrijpen.

     • Re: links of rechts
      In het onderwijsbeleid van de afgelopen decennia deed links of rechts niet ter zake… Het was meer de mode van de dag die dingen bepaalde: circulaires of ‘eigen verantwoordelijkheid’.

     • Lekker uithalen
      Ik heb helemaal niet de indruk dat Dubbeljoe Smit erop uit was om naar links uit te halen. Ik denk dat hij een bijzondere allergie heeft ontwikkeld voor mevrouw Dijksma en dat hij eveneens geen liefhebber is van de heer Mak. Zowel in het een als het ander kan ik mij goed verplaatsen. Wanneer je dan de ingezonden brief van Dijksma becommentarieert kies je een licht ironische toon. De titel, waar geen onvertogen woord in staat, moet alleen maar worden gelezen in het kader van de antipathie jegens beide personen.
      Momenteel hebben we al een ‘disclaimer’ onderaan elke bijdrage, hetgeen mij al knap nerveus maakt. Moet ik nu voortaan al mijn bijdragen vooraf laten door het onderstaande impliceert niet dat ik links of rechts ergens de schuld van wil geven? Of dat een bepaalde bijdrage niet bedoelt om vrouwen of allochtonen in een negatief daglicht te stellen? Dat heeft dan tot gevolg dat onze bijdragen net zo leesbaar worden als die leuke tekstjes die je moet goedkeuren bij het installeren van je software. Of, om wat dichter bij huis te blijven, net zo leesbaar als een PABO-kennisbasis voor rekenen.
      Alsjeblieft niet, zeg. De tenen zijn wel erg lang vandaag.

     • Minderwaardige stoot onder de gordel
      Dat wmsmitharmelen op dit forum zijn pijlen richt op het zelfvoldane stuk onbenul Dijksma is relevant, zij verdient niet beter, omdat zij staatssecretaresse van onderwijs is, en door haar aanwezigheid in die functie de noodzakelijke reparatie van de schade die in het onderwijs is aangericht voor jaren vertraagt.
      Dat hij en passant Geert Mak een stoot onder de gordel geeft is minderwaardig, niet ter zake doende (Mak is geen onderwijsbobo), en naar mijn stellige overtuiging ook nog eens onterecht.

     • Beste mevrouw Douma
      Ik ben het niet met u eens, onder meer omdat er duidelijk linkse/socialistische maar geen homo onderwijs opvattingen en didactiek bestaan. Zo zijn er ook liberale, reformatorische, katholieke en fascistische onderwijsopvattingen, die niet altijd een volwaardige leer opleveren maar toch duidelijk als zodanig herkenbaar zijn. Ter illustratie hiervan zal ik op dit forum eens een keer de pedagogiek (leer en praktijk) van de laatste beweging uit de doeken doen. HNL zal opkijken, denk ik.

      Gewoon voor de vuist weg nadenken en wat zeggen wordt lastig als we uw aanwijzingen volgen. Ik heb dus wel het recht maar alleen als ik goede redenen heb? Als ik dom ben mag ik niet meepraten? En Mak en Dijksma dan?

      Omdat ik vijf dagen weg ben kan ik op uw eventuele antwoord pas volgend weekend reageren. 1989 en Couzijn maken al een paar goeie opmerkingen vind ik.
      Als u bedoelt dat links-rechts in discussies meestal tot niets leidt en voorzichtig moet worden ingebracht dan heeft u gelijk en beloof ik beter op te letten.
      Met groet,

      Willem Smit

     • SP is ook links
      je kunt beiden links zijn en zéér verschillend over onderwijs denken. De SP is ook links en de opvattingen staan vaak haaks op die van de PvdA. Ik ben Couzijn dankbaar voor zijn geduldige, volhardende en heldere uitleg van de onterechtheid hiervan.

      Eerlijk gezegd, ik word het een beetje zat. (hier volgt weer een hoop zelfcensuur, dus weggehaald.)

  • welke combinatie is nu onjuist?
   Dijksma geen coryfee? Dijksma niet links? Dijksma geen PvdA? PvdA niet links?
   En ook ik denk uit zijn artikelen te begrijpen dat Mak politiek links is, maar weet niet wat hij stemt.
   En … uh … wat is er zo fout aan links dat dat niet genoemd mag worden?
   Heb gisteren nog gesproken met mensen met een politieke voorkeur over het hele spectrum, van links tot rechts. Allemaal verstandige mensen.

   • De juiste combinatie
    is de verveelde geeuw van de moloch
    weer woorden
    gepruttel in de polder

    alweer geen echte sensatie

    saai toch

 6. Niet links, niet rechts, wat dan wel?
  De heilspreken van van Kemenade rondom de middenschool; het nietsontziende triomfalisme van kamerlid Netelbos bij de invoering van de wet op de basisvorming onder Wallage; de meedogenloze invoering van het studiehuis onder staatssecretaris Netelbos; het staat nog levendig in mijn herinnering. Ze werden indertijd allemaal gepresenteerd als grote ‘linkse’ verworvenheden.
  Uiteraard stemde een meerderheid van de (toenmalige) kamer daar mee, in maar
  waarom mogen de initiators van zulke zaken niet worden benoemd? Moet ik zelfcensuur gaan toepassen? Is het nodig om me te laten behandelen voor dysmemoria? Of geldt hier de constatering ‘het succes heeft vele vaders en de mislukking is wees’?

  • Ach, een mens wordt een dagje ouder
   Die behandeling voor dysmemoria is misschien een goed idee. Want de middenschool is nooit een ‘verworvenheid’ geweest omdat deze nimmer werd verworven (het bleef bij experimenteren). En het studiehuis werd nimmer ‘ingevoerd’ omdat deze geen wettelijke basis kreeg en elke school naar eigen inzicht een studiehuis mocht inrichten (of dat nalaten). Ook kan ik me werkelijk niet herinneren dat de basisvorming ooit werd uitgevent als ‘linkse verworvenheid’. Maar dan kan aan mijn dysmemoria liggen (k vergeet altijd of ik dat nou heb of niet).

   Feiten. Ze hebben warm kloppende hartjes.

   • Basisvorming niet links
    Ik citeer Leo Prick (die misschien niet alles weet maar zich wel uitgebreid in de geschiedenis heeft verdiept) over het ontstaan van de basisvorming, 1979: De druk om het onderwijs te hervormen hield aan. Die druk kwam overigens niet van de scholen of van de ouders of leerlingen, maar van de instanties eromheen: de pedagogische centra, onderwijskundigen aan universiteiten, politici en ambtenaren op het ministerie. Inderdaad, óók een paar politici (partij niet genoemd) maar vooral ook weer de usual suspects uit de kleilaag, een breed scala van belanghebbenden die hun brood verdienen met de permanente afbraak en wederopbouw (het eerste uiteraard meer dan het laatste) van onderwijs. Dus precies ook weer de mensen die nu weer het competentie-onderwijs doorduwen; precies dezelfde kleilaag die ons ook op dit moment zoveel mogelijk hervormingen door de strot probeert te duwen.
    Je kunt niet uitsluiten dat enkele politici wat meer schuld dragen dan anderen, maar ik vind het eerlijker en zeker effectiever om die kleilaag te lijf te gaan. Laten we die pedagogische centra aanpakken, die raden, al die adviesorganen, al die stuurlui aan de wal. Laten we praktijkervaring eisen van die onderwijskundigen, laten we hun aantal limiteren. Laten we de vakkennis weer in ere herstellen…enfin laten we precies datgene doen wat deze vereniging voor ogen staat.

    • Daaraan voorafgaand,
     natuurlijk wel eerst ’t antwoord op de vraag, wat deze vereniging voor ogen staat m.b.t. de ontwikkelingen binnen het basisonderwijs. ’t Fundament.
     Mijn voorstel zou zijn, om afschaffen van wsns te promoten. Weet iemand ’n beter begin? Hoor ik graag.

    • Ad hominem
     Hals, ben je bekend met het argumentum ad hominem in de abusive variant?

     Ik bedoel: in theoretische zin? In praktische zin blijk je er bekend mee te zijn.

     Zo niet, dan kan ik je wel wat specifieke vakliteratuur aanraden.

    • Hoe Klaas Wilms een goede regenvoorspeller werd.
     Een jaar lang heb ik elke dag gezegd dat het morgen ging regenen. Na een jaar bleek ik 53 keer gelijk te hebben gehad. Die 53 keer heb ik netjes opgetekend met wat aardige anekdotes en verhalen er omheen erbij. Met als titel: Zie boven. Natuurlijk heb ik niet die andere dagen vermeld.
     Klaas Wilms

     • Mijn dochter is een rekenwonder (luid trompetgeschal)
      Mijn dochter is een rekenwonder! Ik heb al eerder over haar geschreven in dit forum.

      Zojuist liet ik haar een 50-item-meerkeuzetoets invullen over differentiaalrekening, matrixalgebra en Fourier-analyse. Ze had maar liefst 25 van de 50 tweekeuzevragen goed! En dat voor een kind van zeven.

      Maar je zult het nét zien: haar ouders zijn mordicus tegen de Leonardoschool. Zo’n meiske heeft toch domweg pech.

    • To-the-point, s’il vous plaît
     Hendrikush, welke feiten haal jij uit dit stuk die relevant zijn voor de discussie? En wat doe jij met de feiten die niet in dit stuk staan, maar die ik wel meldde?

     Daarbij neem ik aan dat niemand hier zo naïef is te menen dat uitspraken van Prick per definitie voor feit moeten worden versleten. Als Prick als uitgangspunt van zijn stuk schrijft dat “de PvdA twintig jaar lang het onderwijsdebat heeft gedicteerd”, weet ik dat we niet met een historicus te maken hebben maar met een retoricus.

     Een debater moet zijn eigen huiswerk doen. Daarom nogmaals: om welke feiten gaat het jou, Hendrikush?

     Bronvermelding is mooi, maar kan niet dienen om iemand het bos in te sturen.

     Overigens zal ik het stuk zelf ook lezen en er inhoudelijk op reageren.

     • Mijn punt
      Ik reageer op je opmerkingen ad hominem over mijn ‘geheugenverlies’, en ik protesteer tegen het verbod om het woord ‘links’ bij te mogen gebruiken bij een discussie over onderwijspolitiek. Zie ook de recente bijdrage van sympathisant over de historische achtergronden.

     • Laten we wel wezen
      Hendrikush, als jij nota bene zelf gevat schrijft “Is het nodig om me te laten behandelen voor dysmemoria?”, duidelijk tongue-in-cheek, dan mag ik toch in precies dezelfde trant antwoorden zonder dat jij dit opvat als een serieus ad-hominem-argument. Aan het eind van dat bericht schrijf ik mezelf nota bene ‘dysmemoria’ toe! Een beetje luchtigheid zou deze discussie ten goede komen, en die meende ik in jouw formulering aan te treffen.

      Verder heb ik geen verbod uitgevaardigd op het gebruik van het woord ‘links’ bij een discussie over onderwijspolitiek. Waarom breng je dat dan met mij in verband?

     • Ex hominem
      zijn er in deze draad bijdragen die bezwaar maken tegen de term ‘links’, zie hierboven. De invloed van pvda-bewindslieden en pvda-ideologie kan daarmee correct worden aangeduid en ‘links’ hoeft daarom niet te worden onderworpen aan (zelf)censuur. In jouw reaktie op mijn eerste opmerking las ik een ontkenning van de rol van van Kemenade, Wallage en Netelenbos die ik opvatte als een ontkenning van hun invloed, een ‘verbod’ om dat zo te benoemen. Vandaar.

     • Niet links, niet rechts, maar met zn allen door de plee (excuus)
      Een feitelijke weerlegging van de onjuiste gedachte dat ‘links’ verantwoordelijk is voor de teloorgang in het onderwijs is toch geen ontkenning van de feitelijke invloed die ‘links’ wél gehad heeft?

      Door te wijzen op de vele en ernsige wandaden van rechtse onderwijsbewindslieden geef ik een aanvulling, geen vervanging. Ik wil daarmee een evenwichtiger zienswijze bevorderen, niet een alternatief eenzijdig standpunt.

     • EN HIERMEE IS DE DISCUSSIE BEEINDIGD
      Laten we de discussie in deze tak stoppen. De meningen zijn duidelijk en verschillen. Doorgaan leidt tot vliegen afvangen en voegt inhoudelijk niets meer toe

      (de moderator)

Reacties zijn gesloten.