Een interssant artikel over de wij-cultuur in het onderwijs, nu bij Fontys

Op Omroep Brabant en in andere media was deze week de bestuursvoorzitter van Fontys te zien en te beluisteren.
Kijk hiervoor o.a. op : www.omroepbrabant.nl/?program/44122/Brabant+Nieuws+(18.30+uur).aspx
De man gaf aan dat het helemaal niet goed gaat met Fontys. In de komende 2 jaar moeten er circa 200 mensen uit. De oorzaken zijn ook helder volgens deze nieuwe bestuursvoorzitter, het beleid van de afgelopen jaren is totaal verkeerd uitgepakt. Studenten zijn ontevreden en lopen weg en er is veel geld verkeerd besteed. Vooral de van boven af opgelegde onderwijsvernieuwingen worden als oorzaak genoemd. Nu weten we binnen BON nog maar al te goed dat er weinig discussie met Fontys mogelijk was de afgelopen jaren. BON werd door bestuurslid Houben zelfs uitgemaakt als een bende oproerkraaiers, in de rechtszaal tijdens de zaak Fontys versus Lex Straaijer. Bij het meldpunt Advies en Steun zien we Fontys herhaaldelijk voorbij komen. Veel van die melders wordt het zwijgen opgelegd wanneer zij kritische kanttekeningen maken bij dat beleid wat dus nu ook door de bestuursvoorzitter zelf ter discussie gesteld wordt. Welnu meneer de voorzitter kijk, aan de bestuurstafel, links van U en kijk rechts van U en dan heeft U de eerste 3 namen te pakken van de 200 en hoeft U nog maar 197 andere namen te vinden en voor te dragen voor ontslag. Die 3 zijn namelijk de verantwoordelijken voor de problemen die Fontys nu heeft. Kijk voor deze 197 namen ook of juist vooral onder de leidinggevenden binnen Fontys zodat wij in de toekomst, op het meldpunt Advies en Steun, wat minder hulpaanvragen binnenkrijgen.