Beterweters.nl voor hoogbegaafde leerlingen

Van beterweters.nl (klik)

“Beterweters.nl wordt een digitale leeromgeving voor (hoog)begaafde kinderen in het basisonderwijs. Beterweters.nl wordt een combinatie van een digitale omgeving voor leerlingen en een ondersteuningssite voor docenten. Tevens verwijst beterweters.nl straks door naar andere initiatieven en informatie op het internet. Het doel van beterweters.nl is een bijdrage leveren aan het bieden van uitdagend onderwijs voor kinderen met (uitzonderlijk) cognitief talent.
Het project wordt uitgevoerd door stichting Kennisnet en SLO. Het ministerie van OCW stelt subsidie beschikbaar. Tijdens de NOT 2009 (januari 2009) zal het initiatief onder de aandacht worden gebracht van een breed publiek en wordt het prototype gepresenteerd. In juli 2009 zal de beta-versie van de topomgeving worden opgeleverd.”

Lees ook de weblog van Willem Karssenberg (klik). Aansluitend bij zijn reactie: ik vertypte me al en schreef in eerste instantie “Betweters” ipv “Beterweters” …. Dus of de naam van de website m.b.t. begripsvorming in den Lande en positieve aandacht nou zo handig gekozen is? (ik bedoel daar verder niets mee, maar het begrip “hoogbegaafd” ligt al zo gevoelig. Misschien was een naam als www.excellent.nl een betere keuze geweest.)

2 Reacties

  1. YouTube is ICT?
    Karssenberg noemt zichzelf ‘Trendmatcher tussen ICT en Onderwijs’. Klinkt groots. Maar hij vindt van een grappig kredietcrisis-Sinterklaasliedje dat zonder bewegend beeld op YouTube staat al: “Wat een prachtig voorbeeld van hoe je met kinderen én ICT (in het onderwijs) kunt werken!” (zie www.karssenberg.nl/weblog/). Moet je zo iemand serieus nemen?

    • Willem
      Willem is vooral bezig met ‘gadgets’. In die zin volg ik zijn weblog een beetje, om als krenten uit de pap leuke ICT-toepassingen te zien die ik mogelijk zelf in mijn onderwijs kan gebruiken.

Reacties zijn gesloten.