4 Reacties

 1. Rob Kraakman (voormalig
  Rob Kraakman (voormalig topman OMO) en Walter Dresscher (Raad van Toezicht OMO & AOB) moeten er toch uitkomen lijkt mij. Blijkbaar zit het wantrouwen heel diep en is de sfeer verziekt. Toch wel knap van de VO raad die net twee jaar bezig is.

 2. VERDEEL EN HEERS.
  Kraakman, oudtopman van OMO, heeft deze namiddag zich uitgelaten over de situatie rond de CAO-onderhandelingen in het Voortgezet Onderwijs.
  Een opmerking zijnerzijds bevestigde mijn vermoedens en zijn ideeën over de relatie tussen werkgevers en werknemers in DE TOEKOMST VAN HET ONDERWIJSLAND:
  “Sluit geen collectief accoord, maar ga als onderwijsinstituut met iedere, individuele werknemer persoonlijk in gespek over de inrichting van zijn arbeidsomstandigheden..” (Verdeel en …!!!).
  Bijzonder ernstig en problematisch is het gegeven dat deze oudtopman vanuit ‘zijn graf regeert’ en dat niemand, maar dan ook niemand het vermogen heeft om hem en zijn VO-raad ter verantwoording te roepen.
  Wat een schande dat de politiek niet bij machte is om zichzelf een geloofwaardige positie te verschaffen in dit zich voortslepend drama…
  “Een heerser die zelf niet over een grote intelligentie beschikt, kan ook niet goed geadviseerd worden,…”
  Machiavelli, november 2008

  • Machiavelli
   Je zou gelijk hebben [quote] – – dat niemand, maar dan ook niemand het vermogen heeft om hem en zijn VO-raad ter verantwoording te roepen – – [unquote]

   als je vergeet dat het de ouders zijn die, op schoolnivo, naar deze soort dingen kunnen vragen ; op lokaal nivo, in de plaatselijke krant, vragen stellen ; een schoolstaking opzetten ; de politici achterna zitten ; OCW informeren dat ze het niet langer pikken ;
   samen met docenten één front vormen tegen de bestuurderlers, de Inspectie, ambtenaren, hun onderwijsraden en de hele rest.
   Het kan, maar willen ze ?

   Ter herinnering : wie hebben de kindertjes voorgebracht ? Wie hebben voor de onderwijs-budgetten betaald ? Wie kennen de kinderen het beste ? Waar gaat het om ? Simpel.

   maarten

  • Wie zet de schoolbesturen het lid op hun neus?
   Het aannemen van onderwijspersoneel via een persoonlijk arbeidscontract i.p.v. een collectief arbidscontract zou kunnen werken als schoolbesturen op de resultaten van het onderwijs aan de onder hen ressorterende scholen zouden worden afgerekend en er een vrije markt voorgesubsidieerd onderwijs zou bestaan. Ook het hoogste personeel van commerciële instellingen krijgt een geïndividualiseerd arbeidscontract.
   Maar omdat aan bovengenoemde voorwaarden niet voldaan is zijn de machtsverhoudingen tussen werkgever en werknemer bij het werken met individuele arbeidscontracten scheef getrokken en zal de leiding naar harte- en hate-lust dividěre en imperare.
   Schoolbesturen zijn aan de macht gekomen doordat de politici hen macht gaven en concurrentie buitensloten. Kraakman wil dat nog verder uitbuiten. Zal er ooit een politicus opstaan die de gulzige schoolbesturen het lid op de neus zet?
   Seger Weehuizen

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.