Failliet

Failliet

Leerlingen protesteren, ouders zijn boos en de inspectie schreef een vernietigend rapport. Méér dan 80% van de scholen voor voortgezet onderwijs haalt de 1040-uren norm niet. De scholierenvereniging kwam er achter dat onder het kopje “de competentie samenwerken” leerlingen doosjes moesten vouwen of pallets nieten. Krijgen de leerlingen toch nog gelijk als ze beweren dat die éénlettergrepige school op een gevangenis lijkt. De voorzitter van de raad van managers uit het voortgezet onderwijs was er als de kippen bij om voor de televisiecamera’s zijn gal te spuwen. “Het lukt niet, er moeten docenten bij, er moet ondersteunend personeel bij en er moet vooral geld bij”. Hij dacht aan een miljoentje of 400. Hij voegde er nog vilain aan toe dat de vorige minister van onderwijs die 1040 uur ook wel veel vond.

Wat is er nu eigenlijk aan de hand? Een simpel rekensommetje leert ons dat 1040 uur gelijk staat aan 32 lesuren per week. Met alle beste wil van de wereld maar ik zie niet in wat daar moeilijk aan is. Jarenlang heb ik in het voortgezet onderwijs les gegeven en elk jaar was er gedoe over de toentertijd 32-uren norm. Leerlingen moesten 32 uur les krijgen. Ons probleem was niet dat we die uren niet haalden, ons probleem was dat we de norm overschreden. Er moest geschrapt worden en dat doet altijd pijn bij een van de collega’s. Of Duits moest een uurtje inleveren, of toch maar geen derde taal, of een uurtje gym sneuvelde, we breiden er altijd een oplossing aan.
De lessentabellen werden voorgeschreven door Zoetermeer en er was nog een vrije ruimte waarin we zelf onze gang mochten gaan. We hadden dus tijd voor een tweemaandelijkse vergadering en de sectie-overleggen gebeurden aan de koffietafel tijdens de pauze.

Samen met de lump-sum en de o zo begeerde autonomie veranderde het een en ander in de lessentabellen. Weliswaar nog ten dele voorgeschreven door het ministerie maar met een grote vrije ruimte. En daar werd duchtig gebruik van gemaakt. De voorman van het managersclubje, mede grondlegger van “de grote sprong voorwaarts” met het nieuwe leren sprak met zijn kornuiten af dat het ogenblik gekomen was om de denkbeelden van zijn halfgare leermeesters in daden om te zetten. Er werd drastisch gesnoeid in de lessentabellen. Een uurtje wiskunde minder, scheikunde en natuurkunde werd “science” met de helft van de lesuren. Duits, Engels, Nederlands kon ook wel een uurtje minder en gym werd helemaal afgeschaft. “Sportscholen en verenigingen genoeg”.
De dure docenten die bij de weggevallen lessen hoorden werden weggessaneerd, met vervroegd pensioen gestuurd, weggepest of op non-actief gesteld.
In hun plaats kwamen de goedkope en vooral onbevoegde instructeurs, voorleesmoeders, coaches en begeleiders. Vakken zoals “samenwerken”, “portfolio-ontwikkeling”, “videokennis”, “leren-leren” en “neuspeuteren” deden hun intrede. Waar wij indertijd zorgden voor genoeg afwisseling, blokuren waren uit den boze en werden alleen ingeroosterd op dringend verzoek van de docent zelf. Moeten leerlingen nu 3 of 4 lesuren na elkaar in een veel te grote ruimte, met te veel leerlingen, te weinig computers en te weinig toezicht zich amuseren, dat heet “zelfredzaamheid”. En dat kunnen ze, leerlingen hebben al snel door hoe de “bewaking” in elkaar zit. Binnen de kortst mogelijke tijd zijn de ontsnappingsroutes in kaart gebracht en weten ze onder welke toezichter de beste kansen ontstaan om “weg te sneaken”. Dat doen ze dan ook, komen te vroeg thuis of hangen in trosjes zich te vervelen in een of ander koopcentrum. Dat valt op, dat roept vragen op en dan heb je de poppen aan het dansen.

De voorzitter probeerde het vorig schooljaar nog met “te veel vergaderen”, “docenten die niet mee willen met de grote verandering”, “veel uitval door ziek en zeer”, “een lerarentekort” en “een niet te halen norm”.
De reden van de lesuitval is nu niet duidelijk. Er wordt vergaderd in de vrije tijd, alle instructeurs, voorleesmoeders en toezichthouders zijn geschoold en hebben cursussen gevolgd, de uitval door ziekte is drastisch afgenomen en de voorzitter zelf beweerde enkele weken geleden dat er nog geen lerarentekort was in het voortgezet onderwijs.

Dan blijven er twee mogelijkheden over. Het enorme waterhoofd aan de top van het onderwijsgebouw is niet in staat om het onderwijs zo te organiseren dat leerlingen les krijgen, als dat zo is dan moeten ze nu collectief ontslag nemen. Of het wordt duidelijk dat het o zo geprezen “nieuwe leren” dat door de grote vernieuwers iedereen door de strot geduwd is, kwalitatief en kwantitatief niet voldoet.
In het échte bedrijfsleven was het “schoolbedrijfje” nu reeds failliet.

Sjeekspier

7 Reacties

 1. Het Heilige Getal
  Weer lekker kort door de bocht.
  Met 32 lesuren per week heb je 39 lesweken nodig.
  Met jouw tweemaandelijkse vergadering ben ook 5 dagen kwijt.
  Dan moet je dus bijvoorbeeld aan het eind van het jaar tot en met de laatste dag voor de vakantie lesgeven. Wil je dat echt?
  En zieke docenten, ze bestaan echt. In jouw schema is daar geen plaats voor.

  Met je verhaal over waterhoofden, portfolio’s, HNL, zelfredzaamheid en zo kan ik meegaan. En zeker met je treurnis over de lessentabellen.
  Maar verklaar dat getal van 1040 niet heilig.
  Als je de norm op een reëel aantal legt kan je ook eisen dat scholen daaraan voldoen.
  Volgens de berichten zijn er nu scholen die er 20 tot 30 procent onder blijven. Daar liggen de problemen. Niet in die scholen die met bijvoorbeeld 960 uur per jaar goed onderwijs geven.

  Het Heilige Getal vertroebelt de discussie over goed onderwijs.

 2. De 1040 uur
  Ik weet niet precies wat ik er van moet denken- waarom houdt het ministerie zo hardnekkig vast aan die 1040 uur? Wat is de bedoeling (als die er al is?)?

  Mijn vermoeden is dat dit een van de maatregelen is om de besturen bij de les te houden: hun taak is het om goed onderwijs te verzorgen. Nu zijn er voldoende geesten die er aan twijfelen of de besturen hier wel aan proberen te voldoen. Zijn ze niet al te veel bezig met hun eigen loonstrookje en hobbies?

  Ze moeten goed onderwijsverzorgen,- maar het woord goed is voor verschillende uitleg vatbaar. Daarom heeft het ministerie ‘goed’ vervangen door een duidelijke norm: goed is ‘1040 uur’. Men zegt: Laat maar eens zien dat je je taak serieus neemt, en toon ons dat je je scholen niet zo erg hebt verwaarloosd dat je deze norm niet meer kunt halen.

  Laten we eerlijk zijn: als de besturen hun best gedaan hadden om goed personeel te werven, goed personeelsbeleid te voeren, enz., dan zouden ze niet zo veel problemen hebben gehad met de 1040-uur.

  Die 1040 uur zijn veel. Maar ze tonen ook duidelijk aan dat de schoolbesturen niet voor ‘goed’ onderwijs hebben kunnen zorgen.

  Iedere docent die gelooft dat de besturen overvallen zijn door die 1040 uur, is -meen ik- erg naief. -De besturen waren nonchallant en zijn het onderwijs uit het oog verloren.

  • De 1710 uur
   Toen in het grijze verleden docenten geacht werden 1710 uur te werken ontstond de werkdruk. Toen die uren teruggebracht werden tot 1650 kwam het werk niet meer af.

   Oplossing: breng de 1040 uur terug tot 800 en geef duidelijk aan hoeveel uren leerlingen geacht worden thuis te werken. En laat de school zelf beslissen of ze nog 240 uur ergens mee willen vullen (toneelstukken, projecten, werkweken, excursies…). Dan hebben ouders nog wat te kiezen.

 3. 1040
  12 weken geen les (60 dagen) min 2 kerstdagen min nieuwjaarsdag min Koninginnedag min nog wat dagen min vergaderingen min ziekte, levert maximaal 37 weken op. Haal daar nog wat onvoorziene dagen af en je mag echt blij zijn als je 36 volledig gevulde lesweken haalt. Bij 32 lessen per week is dat 960 uur per jaar. Vroeger werd gerekend met 40 weken per jaar. Dat waren geen echte weken, nooit geweest ook. Dat waren rekenweken. Bij 40 weken en 32 lesssen kom je op 1067 uur. Die werden absoluut nooit door geen enkele school echt gehaald, maar dat gaf ook niet. Het waren immers rekenweken. De scholen die nu de 1040 uur wel gehaald hebben, hebben aan handig boekhouden gedaan. 1040 is ook niet te halen. Dat zou namelijk 35 wekelijkse lessen van 50 minuten betekenen voor elke onderbouwklas. Dat doet geen enkele school.
  Veel show van de inspectie, veel gejammer van de VO-raad, en het eind van het liedje zal wel zijn dat leraren 2 of 3 weken minder vakantie krijgen bij een zelfde aantal lessen. Werkdrukvermindering heet het dan.
  Verder weer een mooi stuk van jeronimoon!

  • @wms
   Ik stel voor dat we samen op een maandagochtend naar de eerste de beste bouwkeet bij jou in de buurt gaan. Uit ervaring weet ik dat er dan werkoverleg plaatsvindt. We vallen daar binnen bij de jongens en dan zeg jij “jongens, aangezien jullie hier elke week een werkoverleg hebben, er wordt dan niet écht “gebouwvakt”, en dat overleg ( laten we niet overdrijven) 1 uur duurt, dat wil zeggen in 40 weken 40 uur werkoverleg. Jullie dus geen 40 weken bouwvakken, maar eigenlijk maar 39 weken. Daarom moeten jullie allemaal, minimaal 1 uur per week overwerken”. Waarom ik daar bij ben? Om jou heel snel een bouwhelm aan te reiken.
   Geintje natuurlijk, ik heb indertijd zelf bij de managementsbesprekingen gezeten waar -door de invoering van het taakbeleid- dit soort sommetjes gemaakt werd. We zijn er allemaal ingetrapt en erger, we geloven het nog ook. Vergeet niet dat wij werkweken maken van 41,47 uur gerekend bij 40 schoolweken.

 4. De irreële 1040-lesurennorm: kwantiteit voor kwaliteit
  Fritzi heeft hierover een half jaar geleden een duidelijk stuk geschreven: zie www.beteronderwijsnederland.nl/?q=node/2077

  Belangrijk daaruit: de (voorheen 1067 en nu) 1040-urennorm is een Nederlandse ambtelijke uitvinding. Gebaseerd op aannames die niet stroken met de onderwijspraktijk. 1067 uur was al een fictie, gebaseerd op 40 lesweken (haha) x 32 lesuren x 50 minuten per les. Volstrekt irreëel, en *dus* kwam dit zelfs in de wet te staan. Toen dit wettelijk voorschrift ook echt volstrekt irrëel bleek, heeft de minister op voorspraak van een andere ambtenaar de norm symbolisch verlaagd naar 1040 uur, en dit gepresenteerd als enorme concessie, die met kracht gehandhaafd moest worden op straffe van gezichtsverlies (de hoogste norm voor een onderwijsminister).

  Ook die 1040-lesuren-norm is dus op ambtelijke wijze uit de lucht gegrepen, niet gebaseerd op de praktijk van wat (bijvoorbeeld uitstekende) scholen doen.

  Tweede belangrijk punt: onder druk van het ministerie verrichten scholen idioterieën om die idiote norm te halen, die de Inspectie door de vingers ziet. Daarvan zijn in dit forum veel voorbeelden gemeld, die ik dus niet allemaal herhaal. Nou, vooruit, twee dan. 75 derdeklassers die in de mediatheek met behulp van MSN aan allerhande vakken ‘werken’ onder de bezielende begeleiding van de conciërge: lestijd. 180 brugklassers die ’s nachts ‘keten’ in een Texelse barak: lestijd. Enzovoorts. Dit blijkt een open-einderegeling te zijn. Schoolleidingen vervangen ook serieuze lestijd door fratsen. De idiote norm blijkt een kankergezwel dat zich een plek woekert in het lesrooster. Zie het Griendencollege, elders op dit forum.

  Wat niemand lijkt te beseffen, de best geïnformeerde Nederlander (de minister) nog wel het minst, is dat Nederland een geïsoleerde positie inneemt met die 1040-lesurennorm. Zie hiervoor de volgende weblink, die ik in een opvolgbericht zal toelichten: www.oecd.org/dataoecd/35/8/39287251.xls (En dan sub D1.1).

  • Vergeet Italië niet!
   Daar kunnen ze er ook wat van als het over lestijd gaat. Maar of de ambtelijke normen daar even strikt zijn als in Nederland waag ik te betwijfelen.

Reacties zijn gesloten.