punt drie

ik moet haast maken, als reizend leraar in de traditie van van apollonios van tyana (ja echt van tyana), ben ik vandaag hier, morgen daar en overmorgen overal.Ik verblijf hier tijdelijk als gast. Als ik naar buiten kijk dan zie ik bloesem van appel, peer, kweepeer, kers,enz. naast de meer dan 10 rassen vijgenbomen. De regen van afgelopen nacht heeft de tuin goed gedaan. Hopelijk dat na de langdurige kou, de veelvuldige bloesem gelijktijdig bestoven wordt en vrucht draagt. Laten we hopen dat dat ook opgaat voor het onderwijs.
Klachten, noodkreten, verhalen over vervormingen, we kennen ze in veelvoud.
Wat anders moet, en hoe het anders moet daar is betrekkelijk concensus over.
Maar hoe brengen we nu de verandering tot stand?!
We gaan er impliciet van uit dat we verandering kunnen bewerkstelligen, we kunnen onszelf, en de maatschappij verbeteren (zie punt 1 en 2). We zijn zelfs in voldoende mate in bezit van onderscheidingsvermogen.
We zijn zelf minder gebonden aan oude ‘alliances’, we zijn minder ingekaderd, dan de oude denkers/beleidsmakers, daarom kunnen we ook fris ernaast en van binnenuit, met herstel en/of alternatieven komen. Maar we zullen anders moeten zijn; luiheid van denken, brainfog, lossen we op door onszelf en elkaar vragen te blijven stellen. We zijn misschien gesocialiseerd, maar we willen niet te veel geconditioneerd worden.
als 15 jaar lang alles de verkeerde richting in is gestuurd, waardoor kwam dat. Als alles zo verkeerd gaat en ging, moet het nu anders. waarom leren we lessen pas na zo’n lange tijd?Waarom kon men toch tot zulke ‘inzichten’komen, en waarom zijn sommigen nu nog niet in staat, het anders te zien, laat staan dit toe te geven?
Ethiek dus!

punt4
een kritische massa van nieuwe beleidsmakers dient naar voren te komen, te ontstaan, en dient als groep, met visie en een plan te komen.

U bent over niet al te lange tijd deel hiervan. Begrijpt u, dit is slechts een kwestie van tijd, vandaar dat u aan uw eigen ethiek moet werken.
Alles komt aan het licht, alles wordt onthuld in deze periode, dus maak nu schoon schip. Beter dit nu te doen, en een verlicht huis te bouwen, dan later terug te moeten treden. Maak een stevig huis op Waarden gegrondvest en u kunt alles doorstaan, maar ook al het Goede uitdrukken.

punt5
essentie.
weet en begrijpt u dat bepaalde passages van Plato, zijn beroemde beeldspraak in het zevende boek van zijn republiek,analoog lopen met passages van johannes van het kruis,als ze over licht spreken?
moeten we niet om licht te brengen eerst zelf licht worden? Breng uzelf tot essentie, maak een kritische massa, en breng vernieuwing. Breng het licht terug.