correspondentie

Ik vond het nodig de minister van Onderwijs te verduidelijken waarom ik meen dat zij in de te starten procedures een betrokken partij is.

Daarvoor heb ik een nieuwe brief geschreven. En verstuurd.

Er is inmiddels ook 1 politieke partij die meer informatie gevraagd heeft.

ik zal de aan de minister verstuurde correspondentie aan elke partij die ik eerder aangeschreven heb sturen.

Ik verzoek diverse vakbonden om bijstand door een arbeidskundige. Als ik dat allemaal nog uit moet zoeken als ik al bij de rechter ben, ben ik te laat.

Ik ga me weer even bezighouden met bewijsvoering, jullie horen pas weer iets als er beweging te melden valt.

alles wat er geplaatst wordt staat op www.iemanddoetiets.nl onder actieverslagen.

Als de correspondentie groter wordt, zal ik meer onderverdeling aanbrengen.

Denise