VO-Raad: fact-free politics

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-Raad

Paul Rosenmöller, huidige voorzitter VO-Raad

door Hans Duijvestijn

In december 2012 luidde Sjoerd Slagter, toen nog voorzitter van de VO-Raad, de noodklok. Het water stond de schoolbestuurders in het voortgezet onderwijs tot aan de lippen. Door de voortdurende bezuinigingen waren de reserves vrijwel uitgeput. Als er niets gebeurde, zat er niets anders op dan docenten te ontslaan om de begrotingen weer sluitend te krijgen.

Dit soort uitspraken is natuurlijk bedoeld om de politiek ervan te overtuigen dat er meer geld nodig is voor het onderwijs, maar uit onderzoek van DUO bleek dat veel schoolbestuurders inderdaad van plan waren flink op docenten te gaan bezuinigen. Dat hier sprake is van een schoolvoorbeeld van fact-free politics is voor de eenvoudige krantenlezer natuurlijk niet onmiddellijk te zien. Ook voor journalisten vallen de uitspraken van Sjoerd Slagter niet direct te controleren. In december 2012 valt hoogstens vast te stellen dat de eigen vermogens in het vo eind 2010 € 1,7 miljard bedroegen. Er moet dus wel heel wat aan de hand zijn als al dat geld twee jaar later bijna op is.

We kunnen nu, begin 2014, wel vaststellen dat Sjoerd Slagter met het luiden van de noodklok slechts een goedkope publiciteitsstunt uithaalde. De cijfers van het voortgezet onderwijs over 2012 laten namelijk een heel ander beeld zien. Het totale rendement over 2012 kwam uit op € 96 miljoen. Rendement is een eufemisme voor geld dat de overheid beschikbaar stelt voor het onderwijs, maar niet besteed wordt. Met € 96 miljoen zouden een kleine 2000 docenten hun baan hebben kunnen behouden. Ook de eigen vermogens in het vo zijn onveranderd hoog: eind 2012 € 1,8 miljard, waarvan € 1,2 miljard gewoon op de bank staat. Natuurlijk moeten schoolbesturen een buffer hebben om calamiteiten op te kunnen vangen, maar het is al jaren bekend dat in het onderwijs (niet alleen in het vo) vaak veel te grote reserves worden aangehouden. Juist in 2012 heeft de Inspectie van het Onderwijs met een groot aantal schoolbesturen afspraken gemaakt over het afbouwen van reserves. De cijfers over 2012 tonen aan dat hier nog niets van terechtgekomen is. We hebben een advies aan Paul Rosenmöller, de nieuwe voorzitter van de VO-Raad. Paul, laat je niet voor het karretje spannen van schoolbestuurders die docenten willen ontslaan en daarvoor een legitimatie nodig hebben. Al is de leugen nog zo snel…

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.


*