Uitnodiging ALV/symposium BON 27 februari 2010 Utrecht


update 25 feb: motie Bergé, Heertje en Rietdijk toegevoegd (zie bijlage)
update 26 feb: van Bijsterveldt in plaats van Dijksma.

Uitnodiging jaarlijkse Algemene LedenVergadering met symposium

Geachte leden,
Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene LedenVergadering met meteen daarna het symposium van Beter Onderwijs Nederland, te houden op 27 februari 2010 van 10:00 – 12:00 uur, Universiteit te Utrecht
Met een vriendelijke groet,
namens het bestuur BON

U bent van harte welkom, ook als u alleen aan het symposium wilt deelnemen.

Ad Verbrugge
Voorzitter

Het programma, na de ALV (zie hieronder voor ALV)
Symposium
13.00u – 13.05u: Welkom Ad Verbrugge
13.05u – 13.50u: Prof. dr. Jan Dirk Imelman
13.50u – 14.05u: Jeronimoon
14.05u – 14.15u: Staatssecretaris van Bijsterveldt
14.15u – 14.45u: Debat/Discussie met staatssecretaris van Bijsterveldt
14.45u – 15.00u: Ad Verbrugge presentatie/aanbieding Deltaplan
15.00u – 15.15u: Korte pauze
15.15u – 16.15u: Discussie met vaste Kamercommissie m.b.t. Deltaplan
16.15u – 16.30u: Leo Prick
16.30u – 16.50u: Cabaret/Lied Wim Sterken
16.50u – 17.00u: Eindwoord Ad Verbrugge

AGENDA:

1. 10.00-10.05 Opening
2. 10.05-10.15 Mededelingen en aankondiging Deltaplan
3. 10.15-10.20 notulen ALV van 4 april 2009
4. 10.20-10.30 Jaarverslag 2009 en rekening en verantwoording over 2009
a. Jaarverslag 2009 (volgt)
b. Financieel verslag 2009
c. Verslag en verklaring kascommissie
d. Aftreding en benoeming kascommissie
5. 10.30-10.35 Decharge verlenen over het totale beleid over boekjaar 2009 van het bestuur
6. 10.35-10.40 Begroting 2010
7. 10.40-11.00 Bestuurssamenstelling
a. Rooster van aftreden
b. Benoeming nieuwe bestuursleden op voordracht bestuur
c. Vaststellen aantal bestuurders en dienovereenkomstige statutenwijziging op voorstel bestuur
8. 11.00-11.10 Lidmaatschap SBL
9. 11.10-11.45 Behandeling van ingediende voorstellen en moties (zie link)
10. 11.45-12.00 Rondvraag
11. 12.00 Sluiting

Toelichting agenda
Ad 7b)
Het bestuur draagt de volgende personen voor om door de ALV met onmiddellijke ingang te worden benoemd tot bestuurslid:
K. Kwint (secretaris)
T. van Goor
J. Hulshof
J. Meijs
G. Verhoef
F. Vergeer

Ad 7c)
Het bestuur stelt aan de ALV voor het aantal bestuursleden met onmiddellijke ingang vast te stellen op maximaal 10 meerderjarige personen, dienovereenkomstig de statuten te wijzigen en vast te stellen en het bestuur opdracht te geven deze statutenwijziging notarieel te laten verlijden en te laten registreren bij de Kamer van Koophandel.

Ad 9)
Voorstellen kunnen uiterlijk 3 dagen voor aanvang van de ALV worden ingediend bij het bestuur.

Aanmelden kunt u hier

12.00 – 13.00 uur Lunch

Symposium
13.00 – 13.05 uur Welkom Ad Verbrugge
13.05 – 13.15 uur Staatssecretaris Dijksma
13.15 – 13.45 uur Debat/discussie met S. Dijksma
13.45 – 14.30 uur Prof. Jan Dirk Imelman
14.30 – 14.45 uur Ad Verbrugge presentatie/aanbieding Deltaplan
14.45 – 15.00 uur korte pauze
15.00 – 16.00 uur Discussie met vaste Kamercommissie m.b.t. Deltaplan
16.00 – 16.15 uur Leo Prick
16.15 – 16.35 uur Cabaret/Lied Wim Sterken
16.35 – 16.50 uur Jeronimoon
16.50 – 17.00 uur Eindwoord Ad Verbrugge
17.00 uur Borrel

Locatie:
We zijn te gast bij de universiteit Utrecht, zaal Megaron van het Educatorium in het universiteitscentrum De Uithof aan de oostkant van Utrecht.
Adres:
Leuvenlaan 19
3584 CE Utrecht

Route en adres staan op de website van de universiteit

5 Reacties

 1. En waar staat het Deltaplan zelf?
  Waarom staat het te presenteren Deltaplan nergens?

  Kan hierop geamendeerd worden, of start de discussie na de presentatie als discussiestuk (ook geen slecht idee gezien de korte beschikbare tijd en het belang van het onderwerp)

  • Distributie deltaplan
   De wijze van distributie van het deltaplan staat hier op de BONsite. Nog een paar nachtjes slapen Hinke, dan krijg je hem per email opgestuurd.

 2. Openheid
  Ik complimenteer BON met de openheid, waarmee ze alle stukken voor de ALV via deze site openbaar maakt.
  Ik wens u allen een goede vergadering en een goede studiedag toe.

 3. Programma Symposium
  Gaat hier nog wat aan veranderen of vervalt er (hopelijk niet natuurlijk) een onderdeel?
  Dit gezien de zeer recente ontwikkelingen op en rond het Binnenhof.
  Voorzover ik begrepen heb is Mw. Dijksma nu geen staatssecretaris meer.
  Bestaat de vaste onderwijscommissie nog? Die waarschijnlijk wel.

  • Even afwachten
   Natuurlijk hangt dat af van wat de majesteit besluit, er is nog geen ontslag verleend. Ik verwacht niet dat voor die tijd Dijksma zal afmelden, dat zou niet kies zijn tegenover Beatrix.
   Ik verwacht dat de commissie gewoon aanwezig zal zijn. Maar .. niemand weet het, dus afwachten maar.

Reacties zijn gesloten.