PERSBERICHT Onderwijsrijk? Er is lerarenarmoede!

"Robert Brackman: Somewhere in America, 1934" by americanartmuseum is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Onderwijsrijk? Er is lerarenarmoede!

 

Beter Onderwijs Nederland is geschokt over de minimale aandacht voor het onderwijs zoals verwoord in het zogenaamde ‘treindocument’ van Gert-Jan Segers.

Het voorstel om een onderwijsrijke dag in te stellen klinkt misschien wel goed voor de bühne. De leerlingen een paar uur langer op school houden vraagt echter de nodige extra inzet van goede leraren, terwijl er al sprake is van een groot tekort aan leraren. Het lost niets op. Het getuigt eerder van grote onwil om het onderwijs het broodnodige te geven om onze jongeren op te kunnen leiden en voor te bereiden op een toekomstig bestaan en antwoorden en oplossingen mee te geven voor de huidige  wereldwijde maatschappelijke problematiek.

Onderwijsrijk is iets anders dan een onderwijsrijke dag.

 

Beter Onderwijs Nederland roept de leden van de Tweede Kamer dan ook niet voor niets op om ons advies “Overheid, herneem grip op ons onderwijs”  uit te voeren. In dit advies staan de voorstellen op basis van de onderstaande thema’s:

 

  1. Stel de basisvakken centraal, met name rekenen en Nederlandse taal
  2. Zorg dat schooltijd effectieve leertijd is
  3. Verhoog het niveau van de lerarenopleidingen
  4. Versterk de Nederlandse taalbeheersing van de zittende docenten
  5. Zorg dat docenten een waardig beroep hebben

 

Mocht u nadere toelichting willen op bepaalde punten, of met ons van gedachten willen wisselen, dan kunt u via dit e-mailadres (vereniging@beteronderwijsnederland.nl) contact met ons opnemen. Ook kunt u een (bel)afspraak met ons maken via BON-secretaris Pauline Schneider. Uiteraard staan wij ook open voor suggesties van u ter verbetering van onze voorstellen. Wij gaan graag met u in gesprek.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter