VVD: Online studeren is de toekomst

VVD Tweede Kamerlid Dennis Wiersma was vanmorgen te gast bij het radio 1 programma Standpunt NL. Hij betoogde dat er veel meer gebruik gemaakt zou moeten worden van online colleges bij universiteiten en hogescholen. Hierdoor kon er efficiënter en flexibeler worden gestudeerd en zou het collegegeld omlaag kunnen en zou er meer tijd en geld vrijgemaakt kunnen worden voor werkcolleges.

Tijdens het programma bleek de onderbouwing en de doelstelling niet helemaal duidelijk. BON is geen voorstander van zulk beleid. We hebben hiervoor de volgende argumenten:

  1. De keuze voor online of offline onderwijs is in essentie een didactische en behoort de docent toe.
  2. Voor goed onderwijs is de daadwerkelijke relatie en interactie tussen docent, student en medestudent van groot belang. Dat geldt voor volwassenenonderwijs en nog veel meer voor onderwijs aan jonge mensen.
  3. De studententijd heeft naast het zuivere studeren ook een grote vormende doelstelling. Hiervoor is daadwerkelijk contact met medestudenten onontbeerlijk.
  4. Het voorstel heeft het gevaar in zich dat het aanbod van online colleges zich beperkt tot sterke spelers in die academische markt. Hierdoor verschraalt het aanbod en zullen docenten aan de universiteiten en hogescholen veel minder colleges gaan geven. Dat in zichzelf heeft een negatief effect op die colleges. Een voetballer die niet wekelijks speelt verliest zijn voetbalcapaciteiten. Willen we dat de colleges op een gegeven moment door Amazon en Alibaba worden gegeven, door ingekochte hoogleraren?

Al met al kan het soms zinvol zijn om in specifieke situaties gebruik te maken van online colleges of de zogenaamde MOOCs (massive open online courses), maar de verwachtingen daarvan moeten zeker niet te hoog worden gesteld. Dat blijkt ook in de praktijk: bij de MOOC cursussen haken erg veel studenten onderweg af, zonder diploma of getuigschrift.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter