‘Dit is er mis met het onderwijs’

Graag attenderen we u op ‘dit is er mis met het onderwijs’ van Albert Huberts. Huberts is een buitenstaander in het onderwijs, maar dat is niet altijd een nadeel.

Voor iemand die de afgelopen decennia het nieuws een beetje heeft gevolgd, is het een bekend verschijnsel. De Onderwijsinspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs afglijdt en de VO-raad reageert met een halve ontkenning en een vraag om meer geld. Als buitenstaander vraag ik me telkens af wat er nou eigenlijk aan de hand is met het Nederlands onderwijs.” Lees verder op tpo.nl.

Gerard Verhoef

4 Reacties

 1. Beste Lezers,

  Ik heb met belangstelling de artikelen gelezen over het onderwijs in Nederland en zijn problemen. Niets nieuws. Deze problemen beperken zich niet tot het lager en middelbaar onderwijs. De situatie in het mbo en hbo is nog dramatischer.

  Als directeur van een kleine mbo en hbo spreek ik iedereen die zich wil aanmelden persoonlijk in een intakegesprek.

  Uiteraard sta ik in die gesprekken stil bij hun vooropleidingen. Op deze manier heb ik in de afgelopen jaren een goed beeld kunnen vormen over de staat van het onderwijs in Nederland. De meeste studenten in Nederland starten op hun vervolgopleiding met achterstanden in lezen, rekenen, denken, focus, concentreren, discipline etc

  Op mijn school, EuroCollege, hebben wij het onderwijs hierop aangepast. Op die manier dat wij het eerste jaar een inhaalslag maken en de achterstanden wegwerken om vervolgens onze studenten juist sterker te maken en ver boven hun niveau te trekken.

  Wij doen dat op een wijze die de afgelopen 20 jaar in het staatsonderwijs als verwerpelijk is beschouwd. Zo staan wij geen laptops of iPads toe in de klas, moeten onze studenten echt hele boeken lezen, staan voor de klas goed geschoolde en ervaren leermeesters die echt les geven.

  Tevens werken we op EuroCollege aan een stimulerende cultuur waarbinnen inspiratie, ambitie en hard werken centraal staan. Onze studenten ontwikkelen zich met reuze sprongen en laten hun collega’s van andere scholen ruim achter zich. Het mooie bijeffect is dat we het hoogste slagingspercentage van Nederland hebben en onze studenten veel sneller afleveren dan andere scholen.

  Misschien is het een idee om te kijken hoe wij het doen?

  Zie ook: www.eurocollege.nl/over-eurocollege/waarom-eurocollege-anders-opleidt/

  m.soundcloud.com/user-873161474/van-liempt-een-op-een-deel-3-edu-van-de-walle-directeur-eurocollege

  Met vriendelijke groet,

  Edu van de Walle
  Directeur EuroCollege MBO & HBO

 2. Albert Huberts voldoet aan het profiel van ouders die baat zouden hebben bij een overheid die het mensenrecht zoals beschreven in UVRM 26.3 serieus neemt. Op grond daarvan komt aan de ouders in de eerste plaats het recht toe om de soort van onderwijs te kiezen, welke aan hun kinderen zal worden gegeven. Verder wil hij voor basisonderwijs kiezen dat vooral gedoeld is op het bereiken van lees-, schrijf- en rekenvaardigheid. Daar kan hij in de schoolgids niets over vinden, of het zou moeten vallen onder de te bereiken onderwijskwalificaties maar die kunnen te midden van als die andere te verwezenlijken doelstellingen niet veel voorstellen of moeten onhaalbaar zijn. De opvoedtaak ligt volgens hem bij de ouders. (Al hebben volgens UVRM art 26.3 ouders slechts in de eerste plaats en niet volledig het recht daartoe). Het is duidelijk dat Albert Huberts niet alleen niet in de eerste plaats bepalen mag wat voor soort onderwijs aan zijn kinderen gegeven wordt maar zelfs überhaupt niet bepalen mag wat voor soort onderwijs aan zijn/haar kinderen zal worden gegeven. Gegeven de genoemde doelstellingen gaat het hier niet slechts om het WAT maar ook om het HOE van het aangeboden onderwijs. Ouders hebben zo niets meer over het onderwijs aan hun kinderen te vertellen.
  Waarom slikken zoveel ouders deze aantasting van dit voor hen zo belangrijke mensenrecht?

 3. Schoolbesturen van basisscholen hebben een missie. Een goed alternatief voor het woord groepsleraar of basisschoolleraar is derhalve missionaris. Schoolbesturen dragen een door de overheid goedgekeurde ideologie uit. Zoals dat vroeger in Belgisch Congo gebeurde. Hoe heeft het zo ver met ons basisonderwijs kunnen komen? Waarom slikken we dat preken voor eigen parochie?

Laat een reactie achter