Cafe Weltschmerz Ad Verbrugge in gesprek met Marcel de Jong

WelyschmerzMarcelDeJong_450x200.jpg

Marcel de Jong is oud leraar, schrijver en journalist. Hij schreef o.a. het boek ‘Geen les meer’. Het gesprek gaat over de gevolgen van de schaalvergroting, de opkomst van onderwijskunde tegenover vakkennis en vakdidactiek en de bureaucratisering.

2 Reacties

  1. “Volg het spoor terug naar

    "Volg het spoor terug naar institutionele kleinschaligheid en vakinhoudelijk en didaktisch goed opgeleide leraren. Geef de leraar weer de ruimte" luidt de boodschap van Marcel de Jong. We zijn de weg een beetje kwijt geraakt. Dit interview biedt inzicht in waar het niet goed ging. 

  2. En aanvullend:

    En aanvullend:

    Als er ooit nog een register komt, zal de vakinhoudelijke na- en bijscholing van hoog niveau moeten zijn. Wat ik tot nu toe gezien heb, is die extreem mager. Een nieuwe beroepsverenigingleraren.nl zal actief bij universiteiten en hogescholen colleges moeten gaan zoeken voor dat aanbod. In plaats van ambassadeurs of leraar24-tewerkgestelden moeten er wervers aan het werk gaan. Uit de instellingen zelf komt bitter weinig, zodat in het register van de OC een scheef aanbod aan het ontstaan is van flutcursussen vooral op vage managerachtige gebieden waar we geen milimeter mee opschieten.

Reacties zijn gesloten.