Academische onafhankelijkheid moet terug

the-crow-1309968_450x200.jpg

In Trouw een pleidooi van Marianne Thieme (PvdD) en emeritus hoogleraar Frank Berendse om pal te staan voor de academische onafhankelijkheid. Zij illustreren hun pleidooi aan de hand van de manier waarop de frisdankindustrie bemoeienis had met een onderzoek naar het effect van al dan niet afschaffen van statiegeld op petflessen, maar er zijn veel meer situaties waarbij druk in welke zin dan ook wordt uitgeoefend om de resultaten van een onderzoek in de door de opdrachtgever gewenste richting te veranderen. Ook meer algemene druk als de verplichte valorisatieparagraaf bij proefschriften en de publicatiedruk in het algemeen zorgen ervoor dat de kwaliteit en onafhankelijkheid van de wetenschap onder druk komt te staan. Dat heeft desastreuse gevolgen voor de wetenschap, maar nog veel meer voor de maatschappij die hierdoor het vertrouwen in de wetenschap gemakkelijk dreigt te verliezen. De voorbeelden liggen voor het oprapen en het probleem is niet van vandaag. Het onderzoek van Prof. Imelman in opdracht vanhet ministerie van Onderwijs over de invoering van het studiehuis destijds werd door datzelfde ministerie door een publicatieverbod getroffen want iedereen, en zeker Tineke Netelenbos en Clan Visser 't Hooft, wisten toch dat daar de toekomst van het onderwijs en wellicht hun eigen carrière lag.

 

4 Reacties

 1. Helemaal eens met deze twee.

  Helemaal eens met deze twee. Waar blijft de reactie uit de academische wereld zelf? 

 2. Ha, die durft ook de mond

  Ha, die durft ook de mond niet open te trekken over de 17 zonder Stapel.

 3. Stanford University laat zien

  Stanford University laat zien dat vrij onderzoek in samenwerking met ondernemerschap tot enorme resultaten kan leiden. Resultaten die de digitale revolutie brachten. Ook Organon liet zien dat zulke samenwerking vruchtbaar kan zijn.

  Maar dan moeten we af van het negatieve beeld dat hier heerst van 'bedrijfsleven'. 

  Vruchtbare samenwerking die kan leiden tot mooie producten; dat moeten we stimuleren. Dan wordt kennis een economische factor van belang.

  Dat is wel iets anders dan de enquete-wetenschap die leeft van vragenlijsten. Dat vind ik een andere tak van sport en kan inderdaad in dienst staan van twijfelachtige belangen.

Reacties zijn gesloten.