Verengelsing

De laatste dagen is er veel discussie over de verengelsing van het hoger onderwijs. BON is hierin vanaf het begin zeer actief. Verschillende artikelen over dit onderwerp hebben we verzameld op onze taalmanifest pagina. Gelukkig blijkt het aantal medestanders toe te nemen. Na een column van Martin Sommer in de Volkskrant kwam onder andere bijval van hoogleraar Paul_Kirschner, geboren Engels sprekende.

Van belang is ook dat Jasper van Dijk(SP) kamervragen heeft gesteld over de overrompelende verengelsing van het (hoger) onderwijs. Dank Jasper voor je niet aflatende inzet voor beter onderwijs. 

Van Arjen van Witteloostuijn (dank daarvoor!) ontvingen we twee taalstudies die een wellicht verrassende relatie leggen tussen taal en moraal  Schrijven in een vreemde taal ; Hieronder de samenvattingen. in de bijlagen de volledige artikelen.

“Business schools around the world must prepare their students for two realities: operating in an English-speaking business world and working in teams. As yet, there is limited understanding of how operating in a native or a foreign language impacts students’ propensity to free ride in group settings. Building on general dual process theory of higher cognition and using a unique dataset of 276 Dutch business school students, we find that students are more inclined to free ride in a foreign language setting than in a native language setting. A student’s conscientiousness attenuates this relationship such that this effect is stronger for studentswho are less conscientious, and weaker and almost absent for those who are more conscientious.After a student decides not to free ride but to positively contribute to the group, the specific level of contribution is not affected by foreign language. We discuss implications for practice, policy, theory, and future research.   ”  en 
 
Abstract:
  • This paper explores three arguments. First, cultural accommodation by living in another culture or a while may have a long-lasting but partially dormant influence on behavior. Second, foreign language is a prime, activating behavior associated with this language. Third, a foreign language is expected to be a particularly forceful prime for those who have lived in a country where this language is spoken. We explore this logic in a prisoner’s dilemma quasi-experiment that focuses on competitive versus cooperative behavior. 
  • Testing our predictions with 358 Dutch students, we found that previous exposure to an Anglophone culture with higher values for masculinity, performance orientation and assertiveness negatively influences cooperative behavior in a prisoner’s dilemma game when the game is played in English.

BON is niet tegen het Engels en er zijn vaak goede redenen om bepaalde vakken, modules of wellicht zelfs complete masters in het Engels aan te bieden. Toch vragen wij ons af voor welk probleem dit een oplossing zou zijn. In vergelijking met andere landen is de beheersing van Het Engels door Nederlandse studenten en wetenschappers beslist acceptable. Men is in staat seminars en conferenties te bezoeken en bijdragen te leveren. Het is dus niet nodig om studenten nog extra aan het Engels bloot te stellen om hun internationale kansen te vergroten.

Aan de andere kant zijn colleges in het Engels, gegeven door Nederlands sprekenenden en gevolgd door Nederlandse studenten aanzienlijk minder effectief, aantrekkelijk en genuanceerd dan dezelfde colleges in vaak matig Engels (in vergelijking met het Nederlands). Het lijkt er op dat de overgang naar Engels voornamelijk wordt beargumenteerd vanuit marketing overwegingen. De universiteit die hierdoor internationaal beter aangeschreven zou staan, de toeloop van buitenlandse studenten die hier relatief goedkoop academisch onderwijs kunnen volgen. De prijs die daarvoor betaald wordt is slechter onderwijs voor onze Nederlandse studenten en een verwaarlozing van het Nederlands op wetenschappelijk niveau. Jasper van Dijk vraagt zich niet voor niets al of andere landen ook zo bereid zijn hun eigen taal aan de kant te zetten om wat buitenlandse studenten binnen te halen.