Kwaliteit universitaire afstudeerscripties neemt sterk af

fingerpaint-2-1171659.jpg

De Volkskrant schrijft over een onderzoek van AdValvas dat aantoont dat de kwaliteit van de universitaire afstudeerscripties sterk afneemt. AdValvas heeft afstudeerscripties die met cijfer 9 of hoger waren beoordeeld uit verschillende tijdvakken geanonimiseerd en heeft referenties naar specifieke tijden verwijderd en heeft deze ter beoordeling opgestuurd naar een emeritus hoogleraar uit het betreffende vakgebied. De resultaten zijn zeer verontrustend. Hoe recenter de scriptie, hoe lager de beoordeling.  

BON vecht al sinds haar oprichting voor verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Nog steeds wordt ontkend dat er een probleem is. De staatssecretaris komt met een curriculum voor 2032 waarin op geen enkele manier een oplossing wordt gegeven voor de werkelijke problemen zoals die keer op keer blijken uit het feit dat kinderen in het VO zo slecht rekenen dat er een batterij aan rekentoetsen moet worden opgetuigd, het feit dat het aantal functionele analfabeten nog steeds niet daalt, scripties in het hoger onderwijs werkelijk vergeven zijn van de taalfouten en technische hbo's door onvoldoede wiskunde voorkennis van de studenten niet meer in staat zijn een hoog eindniveau te garanderen.

Veel van die problemen zouden kunnen worden opgelost door werk te maken van hoog opgeleide en bevoegde docenten, door de macht van de besturen en sectorraden in te perken zodat geld naar de werkvloer kan en door de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren. In plaats daarvan zien politici heil in Engels voor kleuters, programmeren voor groep 3, samenwerken en thema's over wereldvrede voor de VO bovenbouw en leraren aan te zetten leukere lessen te geven zodat de leerlingen gemotiveerder zouden zijn. En natuurlijk dient het hoger onderwijs per direct over te gaan op stonecoal English, want we willen toch geen betalende derde rangs Chinese student mislopen. Bijkomend voordeel: Nederlands is voor onze studenten toch te lastig, dus is dat probleem meteen getackeld. 

7 Reacties

 1. Ik ben hardstikke voor goed

  Ik ben hardstikke voor goed onderwijs in Nederlands maar ik vind het van de zotte dat je een voldoende voor Nederlands moet hebben om een toegangsdocument voor Engelstalig universitair onderwijs te verwerven. Near native kennis van Engels zou voldoende moeten zijn.

 2. Doordat het huidige vwo

  Doordat het huidige vwo-programma minder eisen aan (de intelligentie) van de leerlingen stelt mag je verwachten dat het gemiddelde niveau van de eindscripties op de universiteiten ook daalt. Van de universiteiten wordt immers verwacht dat zij het merendeel van de studenten die het juiste soort eindexamendiploma vwo binnengehaald hebben naar een universitair eindiploma brengen, Als de cijferverdeling van de eindscriptieschrijvers hetzelfde is gebleven, zal voor scripties waarvoor vroeger een 8 zou zijn gegeven nu vaak een 9 worden gegeven. Het is dus goed mogelijk dat in absolute aantallen de hoeveelheid scriptieschrijvers die vroeger een 9 gekregen om het relatieve aantal negens hetzelfde te houden aangevuld wordt met scriptieschrijvers die vroeger een 8 zouden hebben gekregen. Als je eenzelfde aantal studenten als er vroeger waren selecteert door de beste er uit te halen zou het kunnen zijn dat deze topstudenten van heden gemiddeld ongeveer even veel goede scripties schrijven als alle scriptieschrijvers van vroeger. Als de cijfers van de gelijktallige groep van de hedendaagse geselecteerde studenten worden omgrekend  naar de vroegere cijferverdeling zouden er in die groep minder negens voorkomen maar de nieuwe negens van nu zouden meer eenzelfde lading dekken als de negens van vroeger.

   
 3. Quatsch. Al in 1980 en

  Quatsch. Al in 1980 en daarvoor waren de scripties van veel ingenieursstudenten erbarmelijk. Zeker in Wageningen, naar mijn stellige ervaring  –  toen nog "Landbouwhogeschool", sindsdien "door gebrek aan zwaarte" (cit. Multatuli) naar "iuniversiteitsnivo"omhyoog gevallen.

  In Delft (idem) was het procentueel wat beter, maar even zo met grote (erbarmelijke) uitschieters aan de onderkant.

  De scripties bij de massa-opleidingen (dan vooral bij de humaniora) in Leiden en Amsterdam waren niet beter.

  De beta-scripties in Nederlandse universiteiten (wat nu heet master-fase) zijn gewoon middelmoot of daaronder. Neemt niet weg dat er in de bovenste lagen van de master-fase wel opmerkelijke resiultaten te zien zijn, al zij die niet talrijk.    

 4. Ik bedoel ook te zeggen  : 

  Ik bedoel ook te zeggen  :  het erbarmelijke nivo van master studenten (over bachelors maar niets gezegd) plant zich voort in hun loopbanen na hun "studie". Het moet Leuk blijven, nu, dat doet het – teveel betaald voor te weinig prestatie. Typische uitdrukking : pret-studie.

  Al eens overwogen waarom het nivo van veel Tweede Kamer-leden zo matig is ? Het geleuter op de radio-en tv-zenders, en in de media, hoe komt dat ? Waarom onder-presteren academisch "misvormde" ambtenaren zo vaak zo veel zo langdurig ? Leren ze dat op de universiteit, op school ? Allicht, de zekerheid die het eindeloze overleg-circuit garandeert aan al die niet-op-prestatie-af-te-rekenen functionarissen, die, teveel betaald en te weinig presterend, te zeker van hun baan het spelletje spelen van "zitten blijven waar je zit, en verroer je niet (- –  en stik dan niet)".

  Of zullen we tevreden zijn met de (gemiddelde) prestaties van werknemers bij de banken ? Met wat de directeuren-trawanten van al die vrij-gestelde instellingen (overheid, sem-overheid, privaat) er van bakken ? Leden van staatscommissies, incluius die bij Onderwijs, die qualitate qua "ijveren" voor Het Goede en Betere, en daar vooral dik (te dik) beter van worden. Pecunia non olet, en de kruik gaat te water tot die breekt  –  wat nog wel duren zal, na ons de zondvloed

   

  De ziekte is onuitroeibaar, inflatoir, net als de economie ; bedrog. Sterker nog : elk jaar levert nieuwe echelons van deze soorten onder-prestreerders, diegeenen die uit andermans ruif eten. Je ziet ze overal, maar vooral daar waar het geld voor de "beloning" van die soort dieven geen relatie meer heeft met de prestatie. Nieuwe kleren voor de keizer.     

  Enig idee waarom ? Zou er iets grondig mis zijn met het onderwijs dat voor dergelijke dolce far niente opleidt ? 

   

 5. Omdat de politiek zo vaak

  Omdat de politiek zo vaak slechte beslissingen neemt op het gebied van onderwijs en daar onproductieve arbeidplaatsen creëert (niet in het minst voor politieke vrienden) moeten we ons inderdaad afvragen: zijn onze parlemantariërs corrupt of alleen maar incompetent?

 6. Omdat de politiek zo vaak

  Omdat de politiek zo vaak slechte beslissingen neemt op het gebied van onderwijs en daar onproductieve arbeidplaatsen creëert (niet in het minst voor politieke vrienden) moeten we ons inderdaad afvragen: zijn onze parlemantariërs corrupt of alleen maar incompetent?

 7. Als we de aanname maken dat

  Als we de aanname maken dat huidige leelingen die in de tijd van de HBS en het toenmalige gymnasium hun eindexamen hadden kunnen halen van dezelfde kwaliteit zijn als de leerlingen die toen zo'n examen daadwerkelijk hebben afgelegd en de leerlingn bij hun doctorandus/master scriptie van toen  bij de huidige beoordelinsstrengheid minstens een zeven en een half gehaald zouden hebben voor een scriptie waarvoor zij vroeger een vijf en een half gekregen zouden hebben en we bij de oude en nieuwe cijferverdeling zouden uitgaan van een stukje Gausse verdeling met een middel- en start-punt van zeven en een half resp. vijf en een half uitgedrukt in de nieuwe schaal, en een sigma van 2 resp 1 en een eindpunt negen en een half kunnen we gemakkelijk de toename van het aantal negens als beoordelingscijfer berekenen. Het aantal negens ligt in beide gevallen tussen 1,5 sigma en 2 sigma maar het aantal negens bij de nieuwe becijfering ook een 9 zou zijn ligt tussen 1,75 sigma en sigma.

   

  F(2) – F(1.5) = 0,9772 -0,9332 = 0,0440
   
  F(2) – F(1,75) = 0,9772 -0,9599 = 0,0173
   
   
  Het aantal negens is dus met 154 % gestegen
   

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.