In gesprek met Prof. dr. Imelman

Imelman.jpg

Nu bij Café Weltschmerz Ad Verbrugge in gesprek met Jan Dirk Imelman. Imelman onderzocht destijds in opdracht van OCW wat de gevolgen zouden zijn van de invoering van het studiehuis. Zijn rapport, met vernietigende conclusies, verdween echter onder in de la en mocht niet gepubliceerd worden. Imelman ziet raakvlakken met Onderwijs2032.

5 Reacties

 1. ‘Cultuur als gegeven’.

  'Cultuur als gegeven'.

  Vernieuwers echter trachtten die 'gegeven' cultuur te veranderen door het kind te veranderen. Men heeft in die kringen overdreven verwachtingen van wat opvoeding kan doen.

  En dan is er een onderliggend mensbeeld waar de orthodox protestant al niet in geloofde. Op de diepste boden van de ziel van de mens zou een bloem in de knop liggen. Een bloem die kan bloeien op de meest fraaie manier als deze niet wordt gehinderd door al die volwassenen met hun tradities.

  Waar de protestant gelooft in de zondigheid van de mens, inclusief hemzelf. Zo'n geloof legt een minder grote druk op de opvoeding en geeft de gemoedelijkheid een kans waarbij toch eisen kunnen worden gesteld aan het verwerven van droge kennis (want men hecht minder geloof, heeft dus veel nuchterder verwachtingen, aan 'pedagogie' als schoolgeloof).

  We zien dus nu dat menigeen denkt een 'ster' te zijn, waar men faalt als het om eenvoudige kennis gaat. We worden doodgegooid met ego-documenten die echter maar zelden interessant zijn. Het is ijdelheid, zei de Prediker al. Mensen zijn altijd gevoelig voor zulke strelingen en daarom houdt men dat circus in stand.

 2. Het moet mij weer van het

  Het moet mij weer van het hart dat een discussie over onderwijs op b.v. GeenStijl levendiger is dan een discussie hier. Hier wacht iedereen een dag lang op het verschijnen van de reactie en dan haakt men kennelijk af. Terwijl die onderwijs-discussies op de 'rechtse' blogs prima passen binnen het BON-model.

  Nu begrijp ik dat BON actie belangrijker vindt dan een forum. Maar volgens mij is een een forum een perfect middel om het grote publiek te bereiken. De traagheid hier, dat werkt dus niet. Zelfs bij een AD zijn de reacties levendiger als men een onderwijsprobleem ter sprake brengt. En onderwijs, dat is dus ook iets van het publiek. Onderwijs is niet een specifiek BON-terrein.

 3. BON,

  BON,

  u mag mijn vorige bijdrage verwijderen. Ik word soms moe van mijn eigen gezeur. U doet goed werk. En ik ben niet in de positie u daarover lastig te vallen.

 4. Beste Moby,

  Beste Moby,

   

  Als u het goed vindt laat ik uw reactie graag staan. Uw ongeduld is begrijpelijk en uw zelfkritiek voorbeeldig. Velen kunnen hiervan leren. Samen vechten we vvoor goed onderwijs. Mocht u het toch liever verwijderd hebben, mail dan even naar redactie@beteronderwijsnederland.nl

 5. Dit boeiende gesprek vergt

  Dit boeiende gesprek vergt dat je er wel even een uurtje voor moet gaan zitten. Gelukkig had ik die tijd vandaag.

  Het zou bij iedere lerarenopleiding aan het begin van de cursus met de studenten bekeken moeten worden. Vervolgens kunnen er gesprekken tussen opleiders en studenten gehouden worden waarin diverse fragmenten op hun merites en naar hun consequenties  ter sprake kunnen komen.

  Bovendien zou het de inleiding kunnen zijn van studiedagen op scholen. En juist nu in deze maanden bijeenkomsten worden gehouden over de plannen van Onderwijs2032 is het een prachtige inleiding voor elk gesprek daarover. 

  Als de Onderwijscoöperatie zichzelf serieus zou nemen, zou ze dit prominent op haar site toegankelijk moeten maken.

Reacties zijn gesloten.