Draagvlak onderwijs2032

under-the-docks-3-1164049_450x200.jpg

Ben Wilbrink schreef een blog over de betekenis van draagvlak in relatie met Onderwijs2032. Van harte aanbevolen!

Ook BON heeft flinke twijfels over het door de staatssecretaris veronderstelde en beweerde draagvlak en over de manier waarop dat draagvlak door de Onderwijscoöperatie wordt onderzocht. Vandaar dat wij in overleg zijn met wetenschappers met de vraag of zij vanuit een onafhankelijke positie hier hun licht over kunnen laten schijnen. Ben Wilbrink haaft alvast een in onze ogen goed onderbouwde notitie geschreven, die ook door de politiek wordt opgepakt.

12 Reacties

 1. Ik vernam het ook. Maar

  Ik vernam het ook. Maar overigens is censuur gebruikelijk bij fanatieke religieuze stromingen. 
  Paus Dick I moet eerst zijn Nihil Obstat geven.

 2. Zit een beetje in een dipje

  Zit een beetje in een dipje maar met een bezoekje aan de blog van deze meneer toch maar weer eens hartelijk moeten lachen. Nee niet zozeer over zijn 'verzoenende' teksten en schrijfseltjes. Kijk voor de grap eens op zijn pagina 'over mij', nog nooit is zweefliegerij zo goed in beeld gebracht. Sssssssssssssst niet verder vertellen, pracht van een foto moet gewoon blijven staan. LOL 

 3. “We kunnen het erover eens

  "We kunnen het erover eens zijn dat, hoe verschillend we ook over onderwijs mogen denken, wij allemaal onze leerlingen het beste mee willen geven dat wij te bieden hebben" schrijft van der Wateren. Er bestaan ook nog ouders die in de eerste plaats het beste met hun eigen kinderen voor hebben. Die daarom eerder willen kunnen kiezen dan meewerken aan een onbevredigend compromis dat voor alle kinderen geldt. Maar het wordt hen zelfs niet toegestaan over een compromis mee te praten. Van der Wateren heeft het ook over  "Burgers die zich ook [moeten] realiseren dat ze niet overal verstand van hebben en dat ze belangrijke onderwerpen soms moeten overlaten aan gekozen volksvertegenwoordigers die zijn vrijgesteld om zich daarin te specialiseren". Als extra bezwaar tegen onderwijs waarin ouders voor hun eigen kinderen niets in de politieke melk te brokkelen geldt dat die volksvertegenwoordigers en de door hen ingehuurde deskundigen alleen maar zure onderwijsmelk geproduceerd hebben en dat ook nog eens voor veel geld.  Van der Wateren is ook bezig met "de" leerling. Een intelligente persoon kan ook wel zaken uit verschillende disciplines met elkaar in verband brengen als hij daarin niet op school geoefend heeft. Als in al die disciplines maar een goede basis gelegd is. Door de demokratisering en twitter zijn de laagopgeleiden steeds mondiger geworden. Zou het echt lukken om leerlingen op zo'n wijze mondiger te maken dat ze voortaan alles overlaten aan de door hen gekozen volksvertegenwoordigers? "[De volksvertegenwoordigers] moeten dan wel weer gecontroleerd worden door kritische journalisten" schrijft hij. Naar ik vernomen heb is de schrijver van "Drammen, dreigen, draaien" door de krant waarbij hij journalist voor onderwijs was weggebonjourd omdat hij te kritisch was over de onderwijsvernieuwingen. 
   
 4. Het is inmiddels 12-3=9 op

  Het is inmiddels 12-3=9 op dickvanderwateren.nl/2016/07/02/onderwijs2032-de-broodnodige-nuance/

  Opmerkelijk is hoe Jelmer Evers zich op twitter in de strijd mengt en het nav ondergtekende en @meesterlezer zelfs heeft over rode brigades (met kleine letters nog). Hij krijgt daarin min of meer bijval van aowiskunde.blogspot.fr/2016/07/vraagtekens-bij-de-discussie-over.html met opmerkingen over twitterfitties en bloggeblaf, en de genuanceerde benadering is vervolgens ook bij Erik weer: "we zijn de zogenaamde verdiepingsfase ingegaan en omdat die nog steeds gericht is op de “liefhebbers”. Tja, wij, @bestuurbon bedoel ik, doen dat niet gestuurd door @minOCW en de @onderwijscoop van @joostken en @leraar2032. De manipulaties zijn we meer dan zat. Op twitter verwoordt @meesterlezer ook prima wat er mis is met het stuk van Paus Dick 1, zoals Huub hem vriendelijk omschrijft: het staat vol met hele en halve onwaarheden.

   

   

 5. Ik hoorde op de radio dat het

  Ik hoorde op de radio dat het gaat om een nieuw curriculum. Dat had ik tot dusver gemist. Ik had alleen vage kreten vernomen. Vage kreten waar men tegenwoodig erg gemakkelijk mee wegkomt. Vage kreten als 'vernieuwing', 'kwaliteit', creaiviteit' (ja, dat vooral!), 'burgerschap', 'innovatief', enz enz. Totaal luchtledig gepraat. Intussen moet er, voor het lesprogramma en de examens, toch wel een duidelijk eisen-pakket worden gerealiseerd zou ik denken. Anders is het weer vrijblijvendheid troef. Als ik denk aan het talen-onderwijs, vermoed ik dat in 2032 nog steeds dezelfde talen gesproken zullen worden als vandaag de dag. Dus moeten wij leerlingen daarop voorbereiden. Maar over zulke inhoud hoor ik niemand. Vage praatjes alom. Vage praatjes die kennelijk gemakkelijk overheidsgeld toebedeeld krijgen.

  Maar staat u voor de klas om leerlingen voor te bereiden op een examen, heeft u niets aan vage praatjes. Dan wilt u een duidelijk curriculum. Maar hier zwijgen de hemelbestormers. Kennelijk vanwege een gebrek aan inhoudelijke kennis.

 6. Het jaar 2032 ligt 16 jaar

  Het jaar 2032 ligt 16 jaar voor ons. Nu wil men een curriculum dat voorbereidt op de toekomst van na de volgende 16 jaar.

  Een leuk gedachtenexperiment is het, om terug te gaan in de tijd en te proberen dezelfde wensen in retroperspectief te  gaan bedenken. We komen dan in het jaar 2000. In dat jaar verzamelen zich tal van lieden die met belastinggeld een nieuw curriculum gaan bedenken voor het jaar 2016. Ze vermoeden een totaal andere toekomst. In sommige opzichten krijgen ze gelijk, maar niet in de zin die ze toen verwacht hadden.Niemand had toen de grote economische crisis voorzien, of de enorme opmars van de smartphone en het internet. Of de terreurdreiging. Hoe zou men toen een curriculum hebben kunnen bedenken voor deze tijd? Ze hadden geen idee van de technische ontwikkelingen die zouden komen. Intussen heeft het ouderwets opgeleide volksdeel met gemak alle ontwikkelingen bijgebeend, omdat die artikelen waren gemaakt voor de mens en derhalve gebruiksvriendelijk zonder dat men een opleiding hoefde te volgen.

  Intussen zijn in die 16 jaar vele, zeer vele, zaken gewoon hetzelfde gebleven: de mens bijvoorbeeld met al zijn zwakheden. Maar ook de talen, het oude Grieks en latijn, de geschiedenis van de volken, de technische principes, de wiskunde enz. zijn in die 16 jaar niet wezenlijk veranderd. Het zou dus een goede zaak geweest zijn als men in het jaar 2000 al deze zaken niet had losgelaten. Gelukkig deed men dat ook niet helemaal. En dus zou men kunnen stellen dat men voor het jaar 2032 deze zaken ook niet hoeft los te laten. Het is zelfs modelijk dat er een nieuwe renaissance nodig gaat worddn omdat de volledige afhankelijkheid van de mens van de electrische apparaten heeft geleid tot veel te dombo-isme, waarna een roep ontstaat om terug te keren naar het aanleren van echte vaardigheden. 

  Ik zie dus eigenlijk niets in zo'n programma 2032.

 7. Inmiddels is op twitter de

  Inmiddels is op twitter de hashtag #verdiepingsfase geintroduceerd. Ik citeer:

   

  2032: Rapport Schnabel als discussiestuk plus "wat is voor curriculumontwikkeling en -onderhoud nodig?". Vraagt om dialoog.

   

  Gevolgd door: "Argumentatie boven tirade: verdiepen."

   

  Maar wat valt er te verdiepen op basis van #Schnabel2032? Joost mag het weten.

 8. Naar mijn mening is

  Naar mijn mening is Onderwijs2032 een stap richting TTIP/TiSA (als die er ooit nog komen).

   

  Kijk naar gisteren 13 september 2016 waar de Tweede Kamer heeft ingestemd met inzage door zorgverzekeraars in het medisch dossier. Ik hoop op de wijsheid van de Eerste Kamer. De parallel met onderwijs lijkt mij duidelijk. Het is dezelfde tendens richting opgeven van privacy, en de publieke dienstverlening uitmelken voor e-vormen in de 'markt'. Het betreft de salami-tactiek. Nu is er toestemming tot inzage en kennisgeving aan burger achteraf voor de zorgverzekeraars bij de 0,015% van het zorgbudget fraudegevallen, en deze toestemming zal geheid uitgebreid worden. Denk aan van fiscaal, naar sofi, naar BSN. Het gaat om enorme financiële belangen. De lobby van ICT-bedrijven (en zorgverzekeraars) is sterk, zeker als je bedenkt dat oud bewindslieden en kamerleden via de draaideur op deze stoelen zijn gaan zitten. De lijntjes zijn kort in Den Haag. De inspiratie ligt in het EU-bestuur in Brussel, dat op zijn beurt sterk door de VS-lobby wordt bepaald. Wellicht dat 'Nederland' zelfs laconieker met de privacy omgaat dan Brussel. Nederland wil graag VS-je spelen 'omdat Nederland een handelsland is'. Verkoop van de burgerrechten, dat is het, op quasi-democratische wijze.

   

  Voor de inhoud van Onderwijs 2032 wil ik verwijzen naar mijn Het Nieuwe Leren blog (september 2006; geactualiseerd tot 2010? Nieuwe website wijzigde opmaak, niets meer aan gedaan). In De Nieuwe Mens (11 augustus 2006; geactualiseerd tot circa 2010) gaat het over jaren zestig-idealen die 'mainstream' zijn geworden. Wellicht te controversieel voor sommigen.

 9. Volg de discussie onder https

  Volg de discussie onder onderzoekonderwijs.net/2016/09/17/wat-heeft-het-onderwijs-nu-nodig/

  Hoopgevend zijn sommige reacties van Dick zeker. Vreemd is de prominente rol van de flippers (excusez le mot, niet onaardig bedoeld) onder het pamflet dat nu breed ondertekend wordt, er zal toch warempel wel andere en wellicht ook wetenschappelijke literatuur zijn. Opmerkelijk is natuurlijk weer de rol van de VO-raad. Het lijkt me verstandig dat Dick zulke etentjes mijdt.

Reacties zijn gesloten.