CPB: homogene klassen werken beter

Het CPB heeft vandaag met een rapport gepubliceerd waarin het de verschillende onderwijsmaatregelen op effectiviteit beoordeeld. Het is een lijvig rapport (352 pagina's) waarin de verschillende maatregelen, verdeeld over de verschillende schooltypen op effect en kosten worden beoordeeld. Meest opmerkelijke uitkomst: sorteer leerlingen eerder naar niveau, dat is zowel voor de zwakkere als voor de sterkere leerling beter. De Volkskrant bericht hierover (meer in de papieren krant, waarin ook andere effecten als klassegrootte, opleiding van de docent en maatwerkdiploma's). Deze uitkomst druist in tegen de sterker wordende roep om een middenschool en latere uitsplitsing. Ook legt dit volgens basisschooldirecteur Eva Naaijkens een bom onder het passend onderwijs (via Twitter: @EvaNaaijkens).

In onderwijskringen wordt veel waarde gehecht aan de studie van de Nieuw Zeelandse onderzoeker John Hattie die ook een uitgebreide effectmening heeft gedaan (op basis van bestaande data). Hatties conclusies wijken af van het CPB, maar ook Hattie is verre van onomstreden vanwege statistische fouten in zijn onderzoek

BON meent dat het zinvol is kennis te nemen van onderwijsgerelateerde studies, maar vooral ook zelf te blijven oordelen of de beweerde resultaten in overeenstemming zijn met de eigen ervaringen en analyses.

 

7 Reacties

 1. Het CPB rapport heeft

  Het CPB rapport heeft ongeveer 300 literatuurverwijzingen, maar omdat het rapport over heel veel aspecten gaat zijn de aanbevelingen meestal gebaseerd op 1 of 2 studies. Over bijvoorbeeld het belang van cognitieve vaardigheden van een docent in het voortgezet onderwijs zegt het rapport zelfs: "Voor het voortgezet onderwijs is over dit onderwerp geen goede informatie beschikbaar". Het rapport geeft zekere indicaties, maar ik zou er geen onderwijsbeleid op baseren. 

 2. Datzelfde (onvoldoende

  Datzelfde (onvoldoende informatie) geldt natuurlijk ook voor het wel uitgevoerde beleid. De Nederlanders zijn dus door de politici tientallen jaren voor de gek gehouden. Mundus vult decipi, ergo decipiatur  Mogen wij nu stellenn dat de meeste van de Nederlandse politici bedriegers zijn? Of moeten wij onder "mundus" de politici zelf verstaan? Goedwillende sukkels dus? Of heiligt het doel de middelen, in casu oneigenlijk gebruik van onderwijs?

   

 3. Als ervaren leerkracht weet

  Als ervaren leerkracht weet je dit al lang. Zelfs een combinatieklas deed al afbreuk aan het didactisch lekker doorstomen.

  Vernieuwers wisten dit volgens mij ook wel. Vandaar dat ze de prestaties zelf in twijfel begonnen te trekken: veel kennis werd tot 'zinloos' verklaard. Prestaties werden 'zinloos' gevonden. Goede scores en goede cijfers waren 'van ondergeschikt belang'. Vorming tot een nieuwe mens, daar ging het om. Enz.

 4. Onbegrijpelijke conclusies.

  Onbegrijpelijke conclusies.

  Met 30 leerlingen in de klas heb je tijdens een lesuur hoogstens 1,5 minuut om een leerling individueel te begeleiden.

  Na een lesdag van 7 lesuren heeft een leerling dus ongeveer 10 minuten individuele begeleiding genoten.

  Dat blijkt genoeg voor prima onderwijsresultaten en voor de meest gelukkige leerlingen van de OESO-landen.

  Niks meer aan doen denk ik dan; misschien wat minder leraren of wat grotere klassen want in 1 minuut per les lukt dat vast ook wel.

 5.  Het NIO heeft de uitkomsten

   Het NIO heeft de uitkomsten van zijn IQ-metingen ten behoeve van het bepalen van het hoogste toelatingsniveau van de brugklas waarop de individuele leerling toelaatbaar is vertaald naar de verschillende schooltypen. Daaruit volgt dat een leerling met een IQ gelijk of groter dan 108 naar het VWO mag. Het programma van dat schooltype is gericht op het leer- en begrijp-vermogen van leerlingen met een IQ tussen 108 en 124. Een vwo-klas is dus beslist geen homogene klas zoals die er volgens BON zou moeten uitzien. Uit het feit dat er met een 5-jarig VWO (tachysion) geëxperimenteerd wordt mag men aannemen dat het VWO-niveau voor leerlingen met een IQ in de buurt van !24 te gemakklijk is. Dit zouden twee redenen voor BON moeten zijn om t pleiten voor een schoolniveau boven dat van het VWO (Barysion of Bathysion). Waarom doet BON dat niet?

  TOELICHTING:

   
  Volgens het NIO zijn leerkingen met een (door haar gemeten) tussen de 96 en 124 toelaatbaar tot het VWO of de HAVO. Over wat er met kinderen met een IQ groter dan 124 gebeuren moet laat het zich niet uit. Maar als ze niet eerder verongelukt zijn komen ze bij gebrek aan beter waarschijnlijk op het vwo terecht. Leerlingen met een IQ tussen 108 en 114 (inclusief grenswaarden) komen voor zowel de HAVO als het VWO in aanmerking. In principe kan dus meer dan de helft van de groep-achters op weg gaan naar "hoger onderwijs". Als alle leerlingen die aan het intelligentiekriterion vodoen op het VWO worden toegelaten betekent dat dat bijna 1/4-de deel van de leerlingen van een jaargang (0,2422%binnen het interval; aangevuld met de intelligentste leerlingen 0,2604%) VWO volgt en onderwijs krijgt dat bestemd is voor leerlingen met een IQ-spreiding van 17 IQ-waarden. In een gemiddelde VWO-klas van 33 leerlingen zitten dus bijna 2 leerlingen (1,8 leerlingen)waarvoor geen geschikt schooltype bestaat omdat hun IQ groter is dan 124.
 6. Hoogbegaafde kinderen krijgen

  Hoogbegaafde kinderen krijgen steeds vaker ook een psychiatrische diagnose. Vaak onterecht, vinden experts zegt hoogbegaafdheidsexpert Lianne Hoogeveen van het Centrum voor BegaafdheidsOnderzoek (CBO) van de Radboud Universiteit Nijmegen, een van de belangrijkste Nederlandse kenniscentra op het gebied van hoogbegaafdheid.

   

  Hoogbegaafdheid

  Door onze medewerker Julie Wevers | pagina 4 – 5

  „Wij zien sinds enkele jaren steeds vaker hoogbegaafde kinderen en jongeren met een psychiatrische diagnose”, zegt Hoogeveen, een gz-psychologe die veel hoogbegaafde leerlingen begeleidt. „In veel van die gevallen twijfelen wij of die diagnose terecht gesteld is.”

  Veel ouders denken dat de gedragsproblemen vooral worden veroorzaakt door een gebrek aan intellectuele uitdaging op school, aldus een rapport van het Bureau Onderwijsconsulenten uit 2015. Scholen zouden vooral de psychiatrische diagnose van de leerling benadrukken en zeggen dat zij hierdoor ‘handelingsverlegen’ zijn.

  Volgens Hoogeveen hebben de ouders vaak gelijk als ze zeggen dat een kind dat intellectueel onvoldoende wordt uitgedaagd gedrag kan vertonen dat lijkt op een stoornis. Maar scholen stellen niet zelden slechts vast dat ze  "handelingsverlegen" zijn.

  Veel hoogbegaafde kinderen komen juist vanwegen hun "stoornis"op een nog lager onderwijsniveau terecht.

  aldus Julie Wevers in de NRC

  Dit verhaal bevestigt nog een keer dat het Nederlands onderwijs aan de intelligentste kindern te weinig te bieden heeft.

   

   

  zegt Hoogeveen. „Ik heb de indruk dat er te snel wordt gezegd ‘Dit kind heeft adhd’ in plaats van ‘Dit kind is erg druk’. Hetzelfde geldt voor teruggetrokken gedrag dat kan ontstaan als een kind wordt gepest of heel erg teleurgesteld is in het aanbod op school. Het is daarmee nog niet autistisch. bij dit bureau

  Hoogeveen geeft regelmatig bijscholing aan gz-psychologen op het gebied van hoogbegaafdheid. „Mijn boodschap is dan altijd dat wij wat bescheidener mogen zijn. Een psychiatrische diagnose is een beschrijving van gedrag en dat maakt het héél ingewikkeld. Wij moeten voorzichtig zijn en ons oordeel ter discussie durven stellen.”

 7. Koekoek, zei de koekoek, de

  Koekoek, zei de koekoek, de imitatie-koekoek die in mijn koekoeksklok zit. Het CPB koekoekt ook, maar minder bekwaam. Het schrijft een rapport (het volgnummer ben ik vergeten maar > 1000 zal het wel zijn), en – – koekoek !

   

  Wat kost dat, zo een project  ?  Een stel amateurs loslaten op een onderwerp waavan elke halve en hele incompetente sukkel op voorrang al weet wat het antwoord is ("homogene klassen werken beter")  ?  Wie bedenkt dat ? Welke minkukels (met dank aan Heer Ollie B. Bommel) gaan dat doen ? Wat zijn de ijkpunten, de mijlpalen voor het half en heel doorwrochte werk, voor de beloning ? Welke hiearchische concoctie druipt naar beneden, vanaf de hoogweledelzeergeleerde Directeur van deze met staatsgeld woekerende onderneming, tot waar die drug (de concoctie) de krochten infiltreert waar ijveige inktslaven, hun verstand op nul (Befehl ist Befehl), door copy paste technologie hun gargantuage bevindingen voor de eeuwigheid (en langer) mogen vastleggen ? Wat kost dat ? Afgezien van consequential damage, heeft iemand berekend of het alternatief (geen rapport, geen bevindingen, geen inkt en geen papie en geen aandacht) misschien goedkoper zou zijn ?  Of dat de bevinding ("homogene klassen werken niet goed"). politiek gezien, mischien meer opbrengst oplevert, tegen minder kosten. Koekoek roepen hoeft niet duur te zijn.

   

  Mijn neefje van zes vraagt :

  "Koekoekt de koekoek ook 's nachts ?"

  Het antwoord :

  "Alleen echte koekoeken doen dat, buiten, in het bos ; die van t rapport doen dat alleen op werkdagen, tussen 9 en 5".

  Het neefje is hoogbegaafd, hij snapt het niet  :  het CPB is in de koekoek-business. Mooie baan voor later voor dat neefje. Ook dat snapt hij niet.

Reacties zijn gesloten.