ROC diplomafraude

Truck_Crash_450x200_584005_30246517.jpg

De Volkskrant bericht uitgebreid over een constructie waarbij commerciele takken van ROC's ondermaatse cursussen aanbieden aan Poolse uitzendkrachten, beroepschauffeurs en medewerkers bij sociale werkplaatsen. Voor de gevolgde 'opleidingen' kregen de werkgevers dan weer financiele compensatie vanwege de Wet Vermindering Afdracht loonbelastinng en premie volksverzekering.

1 Reactie

 1. De kop “Miljoenen verdienen

  De kop "Miljoenen verdienen aan nepopleidingen Polen", bovenaan op de voorpagina van de Volkskrant van zaterdag 24 augustus spreekt boekdelen. Ook radio een maakt er in het 8 uur journaal melding van. Met andere woorden "Amarantis twee"  is nu dus een feit. In mijn blog begin juli stelde ik al dat "Amarantis 2"  in aantocht was en dat wordt nu dus bewaarheid. In  de Volkskrant worden Global Academy uit Enschede (ROC van Twente) en het in juli failliet verklaarde P3transfer (ROC West-Brabant) genoemd. De andere 4 betrokken roc's wil de Onderwijsinspectie niet bekend maken. Verder is de FIOD naast het onderzoek bij diverse uitzendbureaus en ook binnengevallen bij wasmachninefabrikant Miele. Miele liet  zijn servicemonteurs via en onderwijsbureau in 's-Hertogenbosch nep-opleidingen of ondermaatse opleidingen volgen bij marktleider P3tranfer in Etten-Leur.
   
  P3transfer is een onderdeel van ROC West-Brabant en oorspornkelijk bedoeld voor training en  scholing van werknemers in de groensector, met name Poolse werknemers. Bij P3transfer groeiden sinds 2006 de bomen  dankzij de inkomsten via de Wet vermindering afdracht loonbelasting" (WVA)  tot in de hemel. Bedrijven kregen 2700 euro belastingaftrek per werknemer voor een nepcursus van om en nabij de 1500 euro. Het roc werd zo gemiddeld 1000 euro wijzer van elke cursist. Er werd zelf een wielerploeg gesponsored. Deze wielerploeg was het begin van de profcarrière van o.a. Bobbie Traxel, Johnny Hoogeland en Wout Poels en de start van de latere Vacansoleil wielerploeg. Boventallig personeel kreeg zo de kans om aan de slag te blijven en er moesten heel veel externen, vooral zzp'rs, uit de beroepspraktijk aangetrokken worden. Veelal mensen zonder enige vorm kennis van onderwijs of in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.
   
  Maar toen ging het mis. In 2011 werd een algemeen directeur van ROC West-Brabant op staande voet ontslagen, omdat hij gearresteerd werd wegens betrokkenheid in een fraudezaak bij woningbouwvereniging Sint Laurentius in Breda. De begroting in 2011 gaf ook reden tot zorg, want er was een verlies van ruim 6 miljoen euro. Maar dat het misging drong ook pas laat ( april 2012) door bij de nieuwe directie. Meldde het dagblad BN de Stem al dat het onderdeel P3tranfer in moeilijkheden verkeerde, het werd in alle toonaarden ontkend.  Het rapport van de accountants van Deloite  liet de directie begin mei geen keus. Het verlies werd geraamd op meer dan 10 miljoen euro, veroorzaakt door de superslechte bedrijfsvoering bij het onderdeel P3transfer, de kostenpost van het zorghotel en de veel te hoge lasten van de gepleegde nieuwbouw.
   
  Begin mei kregen de 90 medewerkers van P3transfer zonder aankondiging vooraf in de aula hun ontslag aangezegd en begin juli kregen ook alle zzp'rs een briefje waarin ze zonder pardon aan de kant werden geschoven.
   
  Ook is duidelijk dat de Belasingdienst en de Onderwijsinspectie ongeveer 7 jaar lang hebben zitten slapen. Beide diensten, hebben de constructie jarenlang getolereerd en komen pas in actie als de media bloed ruiken. Kortom het wordt de hoogste tijd voor een parlementair onderzoek naar deze gang van zaken. Ik hoop dat onze politici , Jasper van Dijk (SP), Eric Smaling (SP), Harm Beertema (PVV) en Tanja Jadnanasing (PvdA) de handen ineenslaan en dit op de agenda krijgen. En het verzoek om Femke Halsme nooit meer een onderzoek te laten doen (zie haar gepruts bij het Amarantisschandaal). 
   
   

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.