Hbo communicatie-opleidingen onder de maat

 

Hbo-communicatieopleidingen ruim onder de maat!

Het gaat niet goed in de wereld van de hbo-opleidingen communicatie. Althans dat is wat BON concludeert na lezing van de correspondentie die zij van het werkveld heeft ontvangen. Bon kreeg inzicht in de correspondentie tussen de verschillende actoren: hbo-instellingen, visitatiecommissies, beroepsverenigingen en andere individuele beroepsbeoefenaars. Ook verkreeg BON het rapport van Commbat “over het communicatieonderwijs in Nederland”. Commbat heeft het rapport samengesteld op grond van de gespreksresultaten van een aantal bijeenkomsten met deelnemers afkomstig uit onderwijsinstellingen (docenten, studenten en bestuurders van hbo-instellingen), mensen uit de praktijk en overheid, zelfstandigen en anderen uit het werkveld.

Hoewel in het rapport meer tussen de regels is te lezen dan in regels, zou datgene wat wel concreet is beschreven al voldoende aanleiding moeten zijn de noodklok te luiden. Zo is onvoldoende afgebakend wat tot het communicatievak gerekend kan worden, de kennis wordt niet bijgehouden en de taalbeheersing van studenten laat te wensen over. Het is met name het gevolg van het competentiegericht onderwijs dat grote schade heeft aangericht. Studenten hebben een onrealistische kijk op de praktijk: velen denken als communicatiemanager aan de slag te komen maar in werkelijkheid mogen ze blij zijn als ze ergens communicatiemedewerker worden. Zij zijn goed in het visueel presenteren maar op school krijgen zij inhoudelijk te weinig mee.

Funest voor de beroepsgroep is dat iedereen zich communicatiespecialist mag noemen waardoor het onderscheid tussen goed opgeleide professionals en amateurs ontbreekt. Dat is ook niet raar omdat niet vaststaat wat het eindniveau moet zijn: De meeste hbo-instellingen doen maar wat. Jan en alleman kan communicatie studeren waardoor deze opleiding een pret- en modestudie is geworden.

Uit het bedrijfsleven kreeg BON verontrustende signalen dat stagiaires communicatie van hbo-instellingen ingezet worden voor eenvoudige uitvoerende werkzaamheden vanwege hun geringe kennis. Ook kregen wij klachten over het erbarmelijk niveau van het Nederlands in scripties; over de inhoud wilde men het niet eens hebben.

1 Reactie

  1. Communicatie = TAAL!

    Communicatie = TAAL!

    MAAR IK MOET VREZEN DAT TAAL HET ONDERGESCHOVEN KINDJE IS GEWORDEN.

Reacties zijn gesloten.