Harm Beertema: Jaag de graaiende bestuurders het onderwijs uit

In de dagelijkse standaard zegt Harm:

In Amarantis komt alles samen wat er mis is in onderwijsland. Enigszins ontmoedigend is dat de problemen die het bestuursmodel in het onderwijs veroorzaken al jaren aan de gang zijn. En al jaren is men bij ieder incident hevig verontwaardigd, waarna men weer overgaat tot de orde van de dag. Ook nu zullen we zien dat het volgende onderzoek, alwéér een onderzoek, nu door mevrouw Halsema, weinig oplevert. Hou ermee op, zou ik zeggen. Doe aangifte en besteed onderzoek uit aan het OM. Of aan een forensisch financieel specialist. Er zitten zeker laakbare zaken bij en die moeten worden vervolgd. Wel waarschuw ik nu vast voor de allerergste uitkomst die een onderzoek zou kunnen hebben. Mijn horrorscenario is dat er geconcludeerd zal worden dat er hoegenaamd niets onwettigs is gebeurd, omdat alles is dichtgetimmerd door keurige contracten, toegedekt door de begripsvolle Raad van Toezicht, die dat weliswaar knarsetandend doet, maar z’n jongens en meisjes toch niet wil teleurstellen. De enige uitweg uit dat horrorscenario moet dan de vaststelling zijn dat de governance aan interne rot is bezweken. 

Vervolg

1 Reactie

  1. Onlangs in de NRC:

    Onlangs in de NRC:

    Wageningen University-voorzitter Aalt Dijkhuizen heeft alvast gezegd dat hij niet van plan is salaris in te leveren, aldus de Volkskrant. Oud-PvdA minister Margreeth de Boer, voorzitter van de Raad van Toezicht van de Wageningen University zegt hierover:

     ’Hij heeft een contract voor onbepaalde tijd. Volgens onze juristen kan hij niet gedwongen worden. Nieuwe wet of niet.

    Precies het horrorscenario van Harm Beertema.

Reacties zijn gesloten.