kwaliteit docenten/tentamenmethodes

Het is hier met nadruk niet de bedoeling specifieke docenten te bespreken en dat zal in het forum niet worden toegestaan.

De kwaliteit van de docenten is een belangrijk punt van zorg. Ongekwalificeerde docenten (met name bij grotere studies) zijn een belemmering voor de ontwikkeling van studenten. Hoe ziet de ideale docent eruit, wat is de beste methode om de informatie over te brengen?

Ook de methode van toetsing staat ter discussie. De effectiviteit van een multiple choice tentamen valt te betwijfelen. Komt dit voort uit een soort gemakszucht van de docenten?

Discussiëer op deze pagina over dit onderwerp, zorg voor constructieve kritiek!

17 Reacties

 1. 9 nadelen van MC-tentamens
  1. Studenten worden niet geoefend in creativiteit en in het opbouwen van een betoog, maar vooral in het herkennen.
  2. Juist door het formuleren ontstaat meer inzicht in de stof. Dit leermoment wordt studenten onthouden.
  3. Docenten krijgen onvoldoende inzicht in (fouten in) de gedachtegang van studenten en kunnen hun onderwijs daar dus ook niet op aanpassen.
  4. De indruk kan ontstaan dat een wetenschappelijke studie vooral bestaat uit het verzamelen van feitelijke kennis (kwantitatief i.p.v. kwalitatief).
  5. Het schoolse en infantiele karakter van MC-tentamens is een belediging van intellectuele vermogens.
  6. Studenten zonder werkelijk inzicht kunnen vaak toch een MC-tentamen halen.
  7. De gedachte dat er één juist antwoord is, wringt regelmatig met het karakter van wetenschap.
  8. Studenten gaan op een andere, oppervlakkige en meer op herkenning gerichte manier studeren wanneer ze weten dat ze en MC-tentamen krijgen.
  9. In de realiteit van het leven is er zelden sprake van enkele voorgeschotelde antwoordcategorieën.

  • Tiende nadeel van MC-tentamens
   Een tiende nadeel van MC-tentamens:
   Men introduceert een kanselement. De student heeft een kans van 1 op 4 om een MC-vraag juist
   te beantwoorden, zonder iets omtrent die vraag te weten.

   • Kanselement MC-tentamens
    Het kan nog leuker: een tentamen met inderdaad telkens 4 mogelijke antwoorden, maar om die kans te compenseren geeft 1/4 van de vragen goed beantwoord een 1. Niet helemaal eerlijk naar mijn mening, vooral omdat in dit geval gekozen was voor een MC-tentamen omdat de docenten te weinig tijd hadden om na te kijken. Bovenop dat alles betrof het ook nog eens een wiskunde tentamen; de uitwerking zou minstens zo zwaar mee moeten wegen.

    • ook voordelen aan Multiple Choice
     Ik vind Multiple Choice wel bruikbaar naast andere vraagvormen. Voorwaarde is dat de vragen goed doordacht zijn (investering voor enkele jaren als je niet weer een verplichte onderwijsverandering krijgt). Ik geef ook Maatschappijleer: daarop kunnen soms ook nog wel eens ‘klets’antwoorden gegeven worden. Dat perk je in door multiple choice. Het is overigens niet verboden om in plaats van 4 met 5 antwoorden te werken.
     Eén goed antwoord van de 4 is 75% kans om het verkeerd te doen hoor.
     Wat ik erg jammer vind is dat veel MC vragen (en antwoorden) uiterst onzorgvuldig geformuleerd zijn. Daar moet echt iemand met verstand van taal naar kijken.

   • De kans bij mc-toetsen en de onbetaalde inzet vandocenten
    Het kanselement is in de praktijk veel groter dan 1 op 4. Dit wordt vooral veroorzaakt door toetsbanken en de snelheid waarmee tentamens gemaakt moeten worden. Verzin in een paar uur maar eens 3 fouten antwoorden bij 40 vragen zonder dat er veel onzinnige antwoorden bij zitten die nooit goed kunnen zijn. Bedenk ook de antwoorden die je taalkundig op het goede spoor zetten etc.
    In het HBO kom ik ook vaak de situatie tegen dat een docent feitelijk geen inzet krijgt voor hertentamens. Laat je er veel zakken dan zit je met een hoop extra werk, in je eigen tijd wel te verstaan.. Houdt dat maar eens een paar jaar vol. Mijn toenmalige baas wist mij te vertellen dat ik dat ook zeker niet moest doen. Ik zag dat toetsen helemaal verkeerd. Gebruik projecten en laat ze dat presenteren beter nog werk met presentaties van groepsproducten. Je leest een uur, een halfuur presenteren i.p.v. al die tentamens.
    De student pleegt dan een inspanning en je beoordeelt op de mate van inspanning en de structuur van de inspanning. Je hoeft het product eigenlijk niet eens te lezen. Nadat ik pijlsnel bretels ben gaan kopen om mijn broek op te vangen ben ik later wel gaan denken misschien dan toch maar toetsbanken en mc.
    Corgi

 2. Stelling: Er is geen docent die MC-tentamens wil
  We mogen ervan uit gaan dat er bijna geen docent in het hoger onderwijs is die niet gefascineerd is door zijn of haar vak. De beste en voor een docent meest bevredigende manier van tentamineren is – waar mogelijk – een mondeling tentamen, een essayistisch werkstuk of een schriftelijk tentamen met essayvragen. Mijn stelling is dat wanneer docenten kiezen voor een MC-tentamen ze zich daar min of meer toe gedwongen voelen wegens grote studentenaantallen in combinatie met een gebrekkige bezetting. Dus: maak een einde aan de massaliteit van het onderwijs en de MC-tentamens verdwijnen vanzelf.

  • Sjoerd
   Als student moeten we realistisch blijven. Iedere student verwacht een snelle uitslag na een tentamen. Ik heb op school drie vreemde talen mogen volgen. De tentamens van deze vakken waren de enige die niet in multiple choice gegeven zijn (logischerwijze). Op de uitslag moest ik ook langer wachten dan die van mc-tentamens. Waarom worden mc-tentamens afgenomen? Veelal omdat het aantal studenten per vak/ onderdeel te groot is om open tentamens af te nemen. Ik ben dan ook van mening dat de nadruk op de kwaliteit van de docent gelegd moet worden. Daar moet je iets van leren. Niet van dat ene moment waarbij je een aantal blokjes aanvinkt, waarvoor je een tijd lang geblokt hebt. Mij blijft vooral bij wat een (goede) docent mij verteld heeft en niet die week lang blokken voor het tentamen.

   • Uitgewerkte tentamens
    Ik neem ieder jaar een paar tentamens af aan 150 tot 200 studenten. Ik ben afgestapt van meerkeuze vragen omdat het bijna onmogelijk is om voor eenmalig gebruik goede MC vragen te construeren. Direct na het afnemen van het tentamen publiceer ik de antwoorden op internet. De studenten zijn dan in staat hun eigen werk te beoordelen. Veel werk voor mij, ook het nakijken, maar iedereen is tevreden. Er is echter een nadeel. Er zijn inmiddels zoveel uitgewerkte tentamens in omloop dat studenten zich onvoldoende in de stof verdiepen en uitsluitend nog oefenen met de uitgewerkte tentamens en niet meer over het leermateriaal beschikken. Als dan blijkt dat er in het nieuwe tentamen niet dezelfde vragen voorkomen voelen ze zich bekocht en gaan ze klagen bij het facuteitsbestuur dat overigens niet voor dit soort onzin ontvankelijk is. Het leidt er wel toe dat de docent slecht geevalueerd wordt en gestraft wordt voor het feit dat hij de ambitie heeft zijn studenten iets te leren. Slechte evaluatie hebben verreikende consequentie voor de loopbaan van de betreffende docent. Ik ken voldoende collega’s die niet meer bereid zijn dit offer te brengen en hun vak reduceren tot edutainement. Als je je eigen toekomst zeker wilt stellen en iets wil leren moet je voortaan moeilijke vakken goed beoordelen en flutvakken waar je na drie dagen studeren een acht voor kan halen slecht. Maar ja, het vlees is zwak en een flutdiploma is ook een diploma en heeft tot op heden hetzelfde civiel effect.

    • Kijk ook eens hier
     Beste Johan,

     Kijk ook eens hier. Daar zeggen bedrijfskundestudenten in een universiteitskrant dat ze alleen de samenvatting lezen. 1 student heeft na 4 keer gezakt te zijn voor het tentamen nu voor het eerst het boek opengeslagen.

     Je mag je overigens gelukkig prijzen met je faculteitsbestuur.

  • als het even kan eruit
   Bas,

   ik ben het helemaal met uw stelling eens. Ik heb in de afgelopen jaren bij alle proefwerken scheikunde derde klas de MC-vragen, welke in de toetsen zaten welke ik vond bij de aanvang van mijn baan op deze school, eruit gehaald. Zeker Havo/Vwo moet gewoon uitl;eg geven waarom ze een antwoord geven, dan kunnen ze hun inzicht tonen.

   Bij Vmbo bevatten de toetsen wel een percentage MC-vragen, dit omdat het examen dat helaas ook heeft en ik wil ze wel laten wennen aan deze manier van vragen stellen/beantwoorden. Maar liever ook hier eruit.

   • precies
    Hier wordt mijn overweging m.b.t. toetsing in bovenbouw vmbo-havo-vwo precies weergegeven. CSE havo en vwo (geschiedenis) kent geen MC dus ook niet in mijn tentamens. Tot voor kort wel een stelopdracht in het CSE dus tenminste één PO ook als essay uitwerken.
    En VMBO heeft wel MC/matching vragen in het CSE dus ook in mijn SE’s.

    Ik vind nou ook weer niet dat leerlingen de dupe moeten worden van de persoonlijke voorkeur van een docent, door een afwijkende manier van toetsen SE versus CSE. Tenslotte wil je ze wel goed op het CSE voorbereiden – hoewel het wel eens gewetenswroeging oplevert; bijvoorbeeld als het gaat om de aandacht voor bepaalde vaardigheden bij mijn vak (geschiedenis) welke er soms met de haren bijgesleept worden. Maar ja, daar bereid je ze dan toch maar weer op voor.

 3. van MBO naar HBO.
  Na de MAVO ben ik begonnen aan een MBO opleiding toerisme. Dit waren vier leuke en leerzame jaren.
  Nadat mijn stage afgelopen was, ben ik begonnen aan een HBO opleiding in dezelfde richting. Deze opleiding zou voor
  mij dus maar drie jaar duren in plaats van vier. Ik zit nu in het laatste jaar.Uiteraard ben ik blij dat ik de opleiding
  bijna heb afgerond. Wel vind ik het erg jammer te moeten
  constateren dat ik naar mijn idee vrij weinig nieuwe dingen heb geleerd na de MBO opleiding.
  De afstudeerstage + opdracht komen langzaam dichterbij… Ik ben nu al bang voor het schrijven en
  verdedigen van mijn afstudeerverslag!
  Omdat bij deze opleiding ook gebruik gemaakt wordt van projectonderwijs hebben we bij deze projecten ook ‘onderzoeken’
  moeten doen.. maar wat stellen deze voor? En nu moet het in praktijk gebracht worden…!
  Dan de hoorcolleges die worden gegeven als ondersteuning van je project. Er wordt theorie verteld, zoals deze ook letterlijk
  in de boeken is terug te vinden! Er zijn maar enkele docenten op school waarvan ik het idee heb dat ik in hun lessen ook
  echt iets leer. Ik ben van mening dat hier toch echt iets aan veranderd moet worden.. waar zijn anders de ‘toekomstige
  professionals’??
  Wie deelt deze mening met mij? Laat van je horen!
  Groetjes, Marielle

  • teleurgesteld.
   Hoi Marielle

   Ik ken je opleiding niet en kan hierover dan ook niet een echte mening geven. Ik herken wel wat je zegt. Ik weet dat er meer opleidingen zijn waar studenten het aanbod onder de maat vinden. Je zult het misschien niet begrijpen, maar vaak vinden docenten dat ook. Vinden ook zij dat het allemaal wel wat moeilijker en serieuzer kan.

   Ik vraag me wel af of je tijdens je opleiding niets hebt gezegd. Er zijn veel manieren waarop je als student gehoord kunt worden. Soms is dat voor studenten makkelijker zelfs dan voor docenten. Het is vooral in je eigen belang om direct aan de bel te trekken als je het onderwijs onvoldoende vindt. Jouw tijd in het Hoger Onderwijs is beperkt, je hebt vaak geen tweede kans en het is doodzonde om dat niet vollop te benutten. Dus: grijp die kans en laat je horen! Er zijn vast docenten die dat ook vinden. Voor hen is het soms lastiger om te reageren omdat ze dan tegen de leiding in moeten en dat gaat niet altijd zonder problemen.

   Ook bij BON zul je veel docenten vinden die je klachten in het algemeen delen. Als je iets aan deze situatie wilt doen, dan kan dat misschien samen met mensen van BON. Het is in ieders belang dat studenten het onderwijs wat ze krijgen moeilijk vinden en er veel van leren!

   • Aan de bel trekken
    Je zou gelijk moeten hebben 1944 maar bedenk wel dat wij hier niet zomaar onder pseudoniem werken en de kwetsbaarheid van de student feitelijk groter is dan die van ons. Ik ben daarom blij dat Mareille het in ieder geval hier heeft willen doen.
    Mijn stelling is dan ook dat ik hoop dat BON ook als een kans gezien zal worden door studenten.
    Corgi

 4. Ik mis de J/N/? uitspraken
  Ik heb veel met de J/N/?-uitspraken gewerkt, waarbij o.a. a.d.h. van uitgewerkte voorbeelden uit het boek uitspraken werden gedaan, zie hieronder:
  De uitspraken 7 t/m 10 gaan over EXAMPLE 2.1 (blz. 76 e.v.)
  Het isolatiemateriaal wordt tweemaal zo dik gemaakt (dus 10,6 cm); de rest van de gegevens blijft hetzelfde.
  7. De totale warmteweerstand, berekend bij een gemiddelde temperatuur van 400 K, wordt nu 0,105 K.W-1.
  8. De warmte-overdracht bedraagt nu 1866 W.
  9. De berekende gemiddelde temperatuur bedraagt nu 402 K.
  10. De stralingscomponent zal nu ongeveer 1,4 keer zo groot zijn.

  Studenten dienen de berekening te maken of de uitwerking na te lopen en via inzicht het juiste antwoord te kiezen. In het laatste geval hebben ze tijdwinst.

  Ook een aantal algemene uitspraken:
  1. Enthalpie is een ander woord voor inwendige energie.
  2. De emissiecoëfficiënt is bij een zwarte straler kleiner dan de absorptiecoëfficiënt .
  3. In turbulente stroming is de warmteoverdrachtscoëfficiënt voor convectie groter dan in laminaire stroming.
  4. De warmteoverdrachtscoëfficiënt hc voor laminaire stroming is afhankelijk van de stroomsnelheid.

  Door een uitgekiende set van uitspraken krijg je zo wel inzicht in het kennis- en inzichtsniveau van de studenten. Het totale tentamen bestond uit 1 open vraag en ongeveer 30 J/N/? uitspraken.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.