De vereniging

Agenda en stukken voor de Algemene Ledenvergadering 2013:

 

Op deze pagina vindt u tevens de meer formele stukken van de vereniging, zoals statuten, aangenomen moties en eerdere jaarverslagen.