Stempels

JCTraasv2.jpg

Eigenlijk zou door onderwijsorganisaties, ik bedoel onafhankelijke onderwijsorganisaties moeten worden bijgehouden welke plannen en projecten door de bewindslieden zijn bedacht en in gang gezet en hoeveel dat heeft gekost. Staatssecretaris Dekker is op dit vlak heel actief geweest in de afgelopen jaren waarbij hij regelmatig in het nieuws kwam en op de televisie. Wat zijn uiterlijk betreft nam hij een voorbeeld aan vroeger minister Plassterk die eerst joyeus met fraaie hoeden verscheen  en zich later aanpaste aan het ‘normale’. Zo ook Dekker, eerst met ‘Pauw’ haar, later steeds braver.

Dat dient allemaal ter versterking van het ‘imago’. Niet ter verbetering van het onderwijs voor zover ik weet. Wat hebben zijn ideeën en projecten, nu eens voor  vijftig, dan weer voor honderd miljoen, opgeteld en geëvalueerd, nu werkelijk opgeleverd ? Onderwijsorganisaties zouden dat eens op een rijtje moeten zetten en daarmee een beoordeling geven van het beleid van deze staatssecretaris en trouwens ook van de minister. En vervolgens een cijfer geven.

 

Ondertussen wordt de onderwijsdiscussie nog steeds beheerst door de ‘ongelijkheid van kansen’. In BNDeStem van 29 november zegt de directeur van het Amsterdamse Calandlyceum: ‘Sommige kinderen komen al met een achterstand naar de middelbare school. Die valt weg te poetsen maar zo’n leerling heeft dan wel dat stempel van bijvoorbeeld vmbo. Het is lastig uit zo’n hokje te komen. Ik vind het raar dat onze kinderen zo jong een stempel krijgen. Als ze vijftien of zestien zijn kan alsnog blijken dat ze veel potentie hebben.’

Wat ik hier zo erg aan vind, is de depreciatie van het vmbo: dat je daar een stempel  van krijgt!

Zou die directeur ook zoiets negatiefs durven zeggen over de gymnasiumopleiding? Bijvoorbeeld : ‘een zwaar overschatte, onpraktische opleiding voor snobs?’

 

Goed, alle mensen zijn ongelijk. En daarom hebben de meeste kinderen op bepaalde terreinen een ‘achterstand’ ten opzichte van andere kinderen. Soms is die achterstand het gevolg van ongunstige omstandigheden, vaak ook niet. Aan het onderwijs de taak om dat onderscheid te zien en elke leerling zoveel mogelijk recht te doen. Als nu de overheid zodanige voorwaarden schept dat het onderwijs ook in staat is zijn functie te vervullen – maar ja, dat gelooft eigenlijk niemand.

 

 

J.C. Traas

3 Reacties

 1. Die sociale en daardoor vaak

  Die sociale en daardoor vaak verbale achterstand van 12-minnerswas op de HBS overbrugbaar in de tijd dat de leerlingen zich in het lager onderwijs (nu basisonderwijs genaamd) op een toelatingsexamen vwo konden voorbereiden. Waarom eisen we niet dat de hoogste  klassen van het basisonderwijs bemenst worden door docenten die er op getrained zijn de onderwijspotenties van leerlingen goed in te schatten en in staat zijn daarvoor geschikte leerlingen voor te bereiden op een toelatingsexamen voor het vwo? Dan kunnen de vwo-geschikte leerlingen het vwo weer op het vroegere hoge niveau starten.

 2. Denkt deze directeur nu

  Denkt deze directeur nu werkelijk dat leerlingen van groep 8 een gelijk niveau hebben?? Komt hij nog wel op de werkvloer?

  Juist talloze 'vernieuwingen' hebben de verschillende achterstanden vergroot:

  – Banvloek op klassikaal onderwijs.

  – Banvloek op redelijk homogene klassen.

  – Banvloek op oefenen, oefenen, oefenen.

  – Banvloek op automatiseren.

  . Banvloek op 'maniertjes'.

  – Kinderen laten zwemmen op 'eigen niveai'.

  – Kinderen die een "eigen" leerweg moeten ontdekken.

  – Kinderen die in groepen werken en alzo kunnen teren op de prestaties van anderen.

  – Kinderen die tamelijk onbegeleid "zelfstandig" moeten werken.

  Ik heb gezien hoe vooral de zwakkeren steeds verder afzakten na het bovenstaande.

  Maar de olifant wordt niet benoemd! Nee, het gaat weer over 'milieu' en 'stempels'. 

  Vandaag zat een BNR interviewer een beetje verbaasd te luisteren naar een mevrouw van een 10/14 school die nadrukkelijk uitsprak dat het geen school betrof maar een doorgaande leerlijn. Zelfs de term 'les geven' is min of meer een taboe geworden als ik interviews hoor over het onderwijs. Het gaat dan steeds over de 'zelfontplooing', die lege en holle kreet die veel inhoud lijkt te vertegenwoordigen.

  Allemaal om de mislukkingen te camoufleren.

   

   

 3. “Door onafhankelijke

  "Door onafhankelijke onderwijsorganisaties zou moeten worden bijgehouden welke plannen en projecten door de bewindslieden zijn bedacht en in gang gezet en hoeveel dat heeft gekost". Maar zij zouden ook moeten beoordelen of wat met het geld bereikt is de inspanningen waard geweest is. Uit het laatste dossierblok van deze website blijkt tussen de mensen die met wiskunde te maken hebben absoluut geen overeenstemming bestaat over de wijze waarop het wiskunde-onderwijs gestalte zou moeten krijgen. Als we alle onderzoek en onderwijs betreffende voorafgaand onderwijs buiten beschouwing laten kunnen de universiteiten er vast wel over eens worden wat instromende studenten voor de verschillende studierichtingen moeten kennen en kunnen. Laat onder hen een organisatie ressorteren  welke van plannen en projecten die door de bewindslieden zijn bedacht en in gang gezet bepalen hoeveel dat gekost heeft en beoordelen wat ze hebben opgeleverd. Zowel een goede aansluiting op het universitaire onderwijs alsook de ontwikkeling van wiskundig inzicht zijn in hun belang alsmede dat van de vwo-leerling.

Reacties zijn gesloten.