Woordenlijst van het wokisme

Onlangs verscheen het boekje Wokabulary 1), dat een lijst bevat van woorden, die met woke te maken hebben. Heel informatief door de heldere kritische toelichting van de auteur bij begrippen, die in het wokedebat vaak gebruikt worden. Bovendien is het leuk om erin te bladeren.

Het woord boomer bij voorbeeld, wat heeft dat met woke te maken? Welnu, de algemene gedachte is dat boomers niets van woke begrijpen. Dus hoef je ook niet naar het gezwets van deze leeftijdscategorie te luisteren. Je kunt volstaan met “Oké boomer”.

Een ander interessant begrip is “narratief”. Dat hoor je tegenwoordig vaak, te pas en te onpas. Klinkt veel gewichtiger dan verhaal .Het betekent: iedereen zijn eigen waarheid als je er maar een goed authentiek verhaal bij hebt. De werkelijkheid is niet objectief meetbaar maar is gelijk aan het verhaal van de verteller. Het verhaal is bepalend. Het gaat in het publieke debat niet om redelijke argumenten maar om macht. Het verhaal dat het meest dominant is waar.  Een voor maatschappelijke bewegingen bruikbaar idee maar wetenschappelijk gezien waardeloos. Met de acceptatie van dit rare mengsel van sociaal constructivisme en Gramsciaans marxisme kan  de wetenschap zich beter opheffen.

Onder de R  het begrip rationaliteit. Dit begrip  is volgens het postmoderne wokisme niet waardevrij, maar een instrument van de witte mannelijke machthebbers om hun geprivilegieerde positie te kunnen continueren.  Ze  zitten vast in een wetenschappelijk paradigma of denkkader, dat andere paradigma’s uitsluit. Het onderwijs is op dit wetenschappelijke paradigma gebaseerd.  Daar moet verandering in komen door het toelaten van meerdere paradigma’s. Volgens het in het wokisme gangbare cultuurrelativisme bestaat er geen   hiërarchie of bepalend verschil in waarheidsclaims  of ze nu wetenschappelijk, ideologisch of religieus zijn. Dus moet er ruimte zijn voor evenveel paradigma’s als er in de mode zijn. Ieder zijn eigen waarheid, iedere school zijn eigen paradigma op elk vakgebied.  Als je vasthoudt aan het idee van een algemeen geldend  nationaal curriculum als gemeenschappelijk kader van openbaar en bijzonder onderwijs, is dit natuurlijk problematisch. In feite maak je hiermee alle onderwijs bijzonder onderwijs en hol je de rol van de overheid  als boven de partijen staande toezichthouder en hoeder van het algemeen belang uit. Al zal het wel niet zo ver gaan, dat één en één ook drie mag zijn.

 

1) Floris van den Berg, Wokabulary, Kritisch wokewoordenboek,  Aspekt, 2022

 

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter