De strijd tegen uitblinkers

De strijd tegen kansenongelijkheid is voor velen ook een strijd tegen uitblinkers.

Vanaf de zeventiger jaren komen linkse partijen hardnekkig met plannen om 12 – 15 jarigen hetzelfde onderwijs te geven, ofwel om leerlingen die meer aankunnen af te remmen. Het begon met de middenschool van Van Kemenade. Inderdaad krijg je zo meer gelijkheid: allemaal even dom.

 

Kritiek op het Gymnasium

Een grote ergernis vormen de ouders van HAVO/VWO leerlingen. Het zijn ouders die er voor kiezen om zo vroeg mogelijk hun kinderen apart te zetten door ze op een HAVO/VWO te plaatsen, liefst op een gymnasium.”
Simone Walvisch, Bestuurslid PO-raad, lid van het college van bestuur van het Openbaar Onderwijs Almere. Ze studeerde zelf op het gymnasium

Wie het blanke gymnasium als dè oplossing van de toekomstige elite afficheert, legitimeert impliciet de witte basisschool en het zwarte VMBO. De aanhangers van ouderwets onderwijs lijken er bovendien op uit te zijn de maatschappelijke orde van vroeger te herstellen.”
Wilma Cornelisse, Onderwijsjournaliste.

 

Willem Boterman en  Michael Merry (Medewerkers UvA. Merry is hoogleraar onderwijskunde)

[Waarom heeft de politiek de gymnasia nog niet afgeschaft?]

 • Waarom heeft de politiek de gymnasia nog niet afgeschaft? Gymnasia zijn door de overheid gefinancierd eliteonderwijs. Ze houden kansenongelijkheid in stand.
 • Het gymnasium overleefde de egalitaire onderwijshervormingen van de jaren ’60 en ’70. Een vermeend racisme van witte ouders speelt mogelijk een rol.

 

Michael Merry (Hoogleraar onderwijskunde aan de UvA)

[UvA’ers: het gymnasium werkt onderwijsongelijkheid in de hand]

 • Het voorstel van de Onderwijsraad, voor een 3-jarige brugklasperiode, is niet radicaal genoeg. De diepgaande stratificatie van het schoolsysteem blijft immers in stand.
 • Als je begrijpt welke rol het gymnasium speelt in de reproductie van sociale klasse, dan is de voornaamste bijdrage het in stand houden van de habitus van een bepaalde groep. Eenzelfde soort rol die een privéschool als Eton speelt in het Verenigd Koninkrijk.
 • Het gaat dan ook vaak niet om het onderwijsniveau – er is geen reden om aan te nemen dat een gymnasium superieur onderwijs geeft – maar om het doorgeven van gedrag, status en cultuur.
 • Je moet je afvragen of het gymnasium bijdraagt aan een rechtvaardiger samenleving of dat het juist bijdraagt aan het probleem. Mijn korte antwoord is: het laatste.
 • We moeten het behandelen zoals racisme en een eerlijk gesprek aangaan. Als we ongelijkheid willen terugbrengen, maar sommige mensen krijgen prestigieuzer onderwijs omdat ze uit een ander nest komen, dan is dat problematisch.

 

Kritiek op de kritiek op het gymnasium

Dat gehak op gymnasia door zogenaamde onderwijshervormers is om doodziek van te worden. Alsof je het onderwijs kan verbeteren door het afschaffen van een paar van de beste scholen.”
Yoeri Albrecht, directeur Cultureel Centrum De Balie

 

Alwin Hietbrink (Rector van het Barlaeus gymnasium)

 • Ik wil het heel graag hebben over gymnasia en kansengelijkheid, maar mijn stellige overtuiging is, en dat zeg ik tegen Merry en tegen de opstellers van het advies van de Onderwijsraad [voor een 3-jarige brugklas], dat je veel kunt doen door nu eens echt in het basisonderwijs te gaan investeren. Tegen de tijd dat ze twaalf zijn, zie je dat die verschillen al zo groot zijn geworden dat je je kunt afvragen wat die driejarige brugperiode precies gaat repareren.

 

Christiaan Weijts  (Columnist NRC)

N.a.v. het voorstel van de Onderwijsraad voor een brede driejarige brugklas voor iedereen en de reactie hierop van Prof. Michael Merry

 • Volgens Michael Merry, onderwijskundige aan de UvA, houden gymnasia net als die dure Engelse privéscholen “de habitus van een bepaalde groep in stand” en werken ze de strijd om een rechtvaardiger samenleving tegen.
 • Alles moet eerlijker, diverser, toegankelijker en de zonderlinge gedachtensprong is dan meestal om alles maar gelijkvormig te maken. Niets zo inclusief als de eenheidsworst.
 • Nee, nee, roepen de voorstanders. Die brugpiepers kunnen binnen die drie jaar juist allemaal al onderwijs volgen op hun eigen niveau. Flexibele roosters, individuele trajecten: er is eerder mee geëxperimenteerd; het werd een fiasco. Alleen al logistiek creëer je een onhanteerbaar gedrocht.
 • Zelf was ik de eerste in mijn familie die naar het gymnasium en vervolgens de universiteit ging. Van die “reproductie van sociale klasse”, die Merry hekelt, was dus geen sprake. Veel klasgenoten (inclusief wat vrienden ‘van kleur’) woonden eveneens in simpele huurhuisjes, en waren net zo opgelucht als ik dat ze eindelijk gestimuleerd werden door gelijkgestemden voor wie plezier hebben in leren plotsklaps géén reden was tot uitsluiting en spot.
 • Al die praktisch- en technisch-georiënteerde buurtgenoten zouden doodongelukkig zijn in onze intellectueel uitdagende gymnasiumomgeving, en andersom.
 • ‘Concerned cultivation’ is het zoveelste sociologen-idioom voor het schandelijke mechanisme dat ouders hun kinderen klaarstomen voor een specifieke maatschappelijke positie door veel met ze te discussiëren, musea te bezoeken en voor te lezen.
 • Mocht u zich hieraan bezondigen: stop hier mee, onmiddellijk. Verstop de leesboeken, blokkeer hun museumkaarten, zet ze met chips achter Nickelodeon. Alleen zo gaan we de ongelijkheid tegen. Weg met het door de staat gesponsorde elite-onderwijs.
 • Als je zo nodig wilt uitblinken is dat prima, maar niet uit de zak van de belastingbetaler. Dan ga je maar lekker naar een privéschool, een Eton in de polder. Als je die kunt betalen.

_________________________________________________________

De VS

Een aantal staten in de VS bieden geen ‘Accelerated Programs’ meer aan voor ‘high achievers’ en ‘gifted students’ om zo kansenongelijkheid tegen te gaan.

Trustees at the largest school district in British Columbia – the Vancouver Schoolboard – paid for an educational consultant who directed that accelerated math programs should be cancelled because, in her words, gifted programs were racist, elitist, and they had to go.
*WiseMath*

 

De ‘New California Math Curriculum Framework’ en de strijd tegen uitblinkers

Recent heeft het ministerie van onderwijs in Californië een voorstel gepubliceerd voor een nieuw K-12- curriculum (6-18 jarigen). Dit bevat een hoog woke-gehalte, maar ik beperk me hier tot de genadeloze aanval op de hardwerkende bèta-nerds. By the way, Californië, 40 miljoen inwoners, is een high-tech staat en is dus cruciaal afhankelijk van goed bèta-onderwijs. ‘Common Core Maths’ heeft er al veel schade aangericht.

Eén van de schrijvers van dit framework is de ook in ons land bekende (beruchte) Jo Boaler, hoogleraar onderwijskunde aan Stanford, Californië. Ze werd vaak aangehaald bij Curriclum.nu.

 

Uit: *New California Math Curriculum Framework*

 • Middelbare scholieren worden het best bediend in heterogene klassen. Hoogbegaafde kinderen blijven in dezelfde klaslokalen als hun minder wiskundig ingestelde leeftijdsgenoten tot ten minste grade 9 (15 jaar). Het nieuwe ‘framework’ heeft als doel om iedereen zo lang mogelijk op hetzelfde niveau te laten leren.
 • Het aanbieden van gedifferentieerde programma’s aan ‘high achievers’ leidt tot fragiliteit en raciale vijandigheid tussen studenten.
 • Testen zorgen voor wiskunde-angst en vergroten de raciale ongelijkheid.
 • Verwerp ideeën over ‘natuurlijke gaven’ en ‘talenten’. Ieder kind bevindt zich op een ‘growth pathway’.
 • Er bestaat geen methode om te bepalen of het ene kind ‘hoogbegaafd’ is en het andere niet.
 • Wiskunde is geen objectief vak.
 • Gebruik onderwijsmethoden zoals ’trauma-geïnformeerde pedagogiek’.

 

Kritiek

Een aantal STEM-leiders, waaronder honderden hoogleraren in de STEM-vakken (bèta-vakken), hebben in een *open brief*  hun ernstige bezorgdheid uitgesproken over dit ‘framework’. Naast vernietigende kritiek op de woke-inhoud lezen we:

 • We vinden het immoreel en dwaas om opzettelijk de intellectuele groei van studenten tegen te houden door hen te dwingen tijd te verspillen aan niet-uitdagende lessen.
 • Verschillen in hoogbegaafdheid zijn een realiteit in elk menselijk streven.
 • Californië staat op het punt om K-12 wiskunde (wiskunde voor 6-18 jarigen) op een potentieel rampzalige manier te politiseren. Het voorgestelde ‘Math Framework’ wordt gepresenteerd als een stap in de richting van sociale rechtvaardigheid en raciale gelijkheid, maar het effect zal het tegenovergestelde zijn: alle Californiërs worden beroofd, vooral de armsten en meest kwetsbaren, die altijd het meest lijden als scholen hun leerlingen geen fatsoenlijk onderwijs geven.
 • Het voorgestelde raamwerk zal in feite de wiskunde ‘de-mathematiseren’.
 • Het raamwerk heeft het mis: Wiskunde is een discipline waarvan de taal universeel toegankelijk is met goed onderwijs. De bewering dat wiskunde niet toegankelijk is voor niet-witten, is een belediging voor de niet-westerse wiskundigen uit de afgelopen millennia en wist de bijdragen uit die culturen over de hele wereld aan de wiskunde, zoals we die nu kennen, hebben geleverd. Grote aantallen studenten in ontwikkelingslanden leren momenteel geavanceerde wiskunde, en de Amerikaanse industrie moedigt hen aan om naar de VS te komen om daar te werken.

 

Uit: *In the Name of Equity, California Will Discourage Students Who Are Gifted at Math*

 • Het ‘framework’  moet ervoor zorgen dat elk kind van wiskunde gaat houden. In grote lijnen houdt dit in dat wiskunde zo eenvoudig en onwiskundig mogelijk moet worden gemaakt.
 • Veel scholen bieden geavanceerde wiskunde aan een selecte groep leerlingen. Dat is niet voor niets: de studenten die van wiskunde houden, moeten de kans krijgen om zo snel mogelijk verder te gaan. Voor alle anderen… tja, geavanceerde wiskunde is voor hun niet zo belangrijk.

1 Reactie

 1. Hier wordt alleen maar gesproken over Amerika, Amerika! Nederland is toch niet hun blinde darm? Wij zijn toch in Europa?
  Voor een wetenschappelijke carrière is eruditie uiteraard alleen maar ballast. In de universitaire wereld gaat het niet meer om het zoeken naar de waarheid, maar of je goed of fout bent.
  Het linkse idee van de verheffing van het Volk? Nee liever niet als het teveel inspanning kost. De vroegere communistische parlementariër (1956-1982) Marcus Bakker (1923-2009) wierp de PvdA eind jaren zeventig voor: „Nu kunnen arbeiderskinderen eindelijk naar het gymnasium en dan schaffen ze het gymnasium af.” (commentaar van hem op de vooral door de PvdA gepropageerde plannen om de middenschool in te voeren).
  PS. Ik schrijf dit vanuit Frankrijk waar alleen nog uiterst links van mening is dat de eigen inspanning tot zijn recht moet komen in een open, uitdagend systeem met een lage toegankelijkheidsdrempel. In dit land met zijn appreciatie van pure intelligentie, is door de massificatie daar de klad ingekomen, maar ook door de hervorming van het eindexamen waar de wiskundige richting, met zijn culturele waardenvrije reputatie, in zekere zin werd ‘gedegradeerd’ tot ‘sciences’ toegankelijk voor hen die geen specifieke wiskundeknobbel hadden. Het vroegere wiskunde eindexamen had iets nobels, verheffing door je verstand, uit de massa getild door goede leraren. Er is weinig van over.

Laat een reactie achter