Couwenberg over de teloorgang van het Nederlands

In Civis Mundi van 23 juli jl. geeft W. Couwenberg een kritische beschouwing over de ondermijning van het Nederlands als cultuurtaal. Aan de basis daarvan staat een zwak ontwikkeld cultureel zelfrespect. De Nederlandse identiteit wordt gekenmerkt door een sterk ontwikkeld moreel besef en anderzijds een zwak ontwikkeld cultureel besef. Geen land, aldus Gerrit Komrij, dat zichzelf in cultureel opzicht zo weinig serieus neemt als Nederland. Er wordt hier serieus gepleit voor afschaffing van de eigen taal zonder dat dat enige verontwaardiging wekt. Het verlies van eigen taal wordt door kosmopolitisch gezinde intellectuelen probleemloos, ja zelfs blijmoedig tegemoet gezien, zegt Couwenberg. Er is nu weliswaar sprake van een herlevend nationaal bewustzijn en een sterkere nadruk op het leren van Nederlands door migranten. Maar tegelijkertijd wordt de status van de Nederlandse taal ondermijnd door de oprukkende verengelsing. De universiteiten springen daar vrijwel kritiekloos op in. Het Nederlands wordt daar steeds meer als lingua non grata verklaard. Het hele artikel is terug te vinden op de site van Civis Mundi onder het kopje “Identiteit”.

1 Reactie

 1. www.civismundi.nl

  www.civismundi.nl/index.php?p=artikel&aid=3001

  hierin staat o.a.:

  Het Nederlands, constateert de hoofdredacteur Sybrand Buve van het onlangs gelanceerde nieuwe culturele tijdschrift De Nieuwe Merkuur(lente 2016), wordt steeds meer tot lingua non grata verklaard aan bijna alle Nederlandse universiteiten – en dat zonder de grote politieke druk waaraan bijvoorbeeld de Afrikaanse taal aan de universiteiten in Zuid-Afrika blootstaat. Onderwijsmanagers zijn verwikkeld in een intensief proces om zonder overheidsbevel onze taal aan de universiteit geruisloos te liquideren, een soort vrijwillige taaleuthanasie.

  Eerder verhaalde Rietvelt over een gotspe die door Couwenberggenoemd werd:

  De omstandigheid dat onze leiders zelfs nauwelijks aandacht besteden aan het door Richard Lynn e.a. aangetoonde "dysgenetische" feit dat hoogopgeleiden duidelijk minder nakomelingen verwekken dan laagopgeleiden.

  Het is duidelijk dat ook dat een negatieve werking heeft op de resultaten die bij onderwijs geboekt zouden kunnen worden (en worden!).

   
   

Geef een reactie