De nieuwe bekwaamheidseisen

Aan openheid wordt gewerkt. Van Martin Bootsma (twitter.com/meesterlezer) kreeg ik een link naar de nieuwe bekwaamheidseisen, althans, het voorstel daartoe. Dit is de link:

www.onderwijscooperatie.nl//wp-content/uploads/Voorstel-Herijking-Bekwaamheidseisen-2014.pdf

Ik hang het voorstel hieronder aan, maar eigenlijk durf ik nog niet te kijken. De hamvraag voor iedere BONner is natuurlijk of we hiervoor in de onderwijscooperatie gebleven zijn.

Toen ik destijds voor BON toetrad tot het bestuur van SBL, u weet waar de afkorting (niet) voor stond, was het lerarenregister en met name de technische invulling daarvan een terugkomend punt op de agenda. Voor BON was belangrijker dat de wet BIO niet deugde en aan herziening toe was. In 7 SBL-competenties, waarvan er EEN over het vak dat de leraar geeft ging en de rest over God moge weten wat (CGO en zo), was immers de vakleraar weggedefinieerd. En de sectorraden hadden erop toegezien dat dat goed was. De VO-raad zat dan ook in de cc van elke bestuursmail.

Richtinggevend in SBL waren twee vakverenigingen. De ene was de koninklijke gymnastieklerarenclub, de andere de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, onlangs een alliantie aangegaan met het (inmiddels ook Koninklijk) Wiskundig Genootschap. In Platform Wiskunde Nederland gaat de wiskunde nu verder. Eerder sprak ik over een fusie van NVvW en KWG, dat was onjuist. En het samengaan is volgens Erik Korthof ook een minder gelukkige term. Of het daar echt om gaat gaat in de kwestie rond SBL, FI en NVvW is een andere vraag.

Wiskunde en gymnastiek, twee vakken waarvan ik destijds op school met volle teugen genoten heb, wie niet zou ik bijna zeggen. Gymnastiek omdat het overal buiten stond, en wiskunde omdat … ja waarom eigenlijk? Ik kom er wellicht nog op terug.

Wat ik nooit begrepen heb is de voorbeeldgevende rol die de gymnastiekclub had in SBL. Die hebben ze denk ik gekregen omdat ze een club zijn die alles voor de leden doet en waarvan de gymnastiekleraren ongeveer (80% of zo) allemaal lid zijn. Volstrekt niet representatief voor de lerarenpopulatie, waar ze eigenlijk ook niet echt tot behoren. Let wel, ik zeg dit met alle respect voor de gymnastiekleraar, die naar ik vermoed tot dusver nooit lastig gevallen is met compententie gericht of realistisch gymnastiekonderwijs. Los daarvan, algemeen vormend waren de gymnastieklessen in mijn tijd zeker wel. Ik herinner me mijn twee leraren, de ene maakte grappen, de andere preekte. Ze waren allebei goed en ik moet me beheersen om niet verder af te dwalen in heerlijke herinneringen.

Maar ja, de rest van de leraren, wie sprak voor hen in SBL? Richtinggevend was een stuk over wiskunde van (het bestuur van) de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (voorgezeten door Marian Kollenveld), het Freudenthal Instituut (in de personen van Vincent Jonker en Monica Wijers) en SBL zelf (in de persoon van een lieve mevrouw op het bureau van SBL). Ik hang dat stuk over wiskunde aan, het acroniem WiVa staat voor Wiskunde Vakbekwaam, en dat laatste woord brengt me op de vraag waar de onderwijscooperatie maar geen antwoord op wil geven. Die kennelijk controversiele vraag luidt:

Wat is de samenstelling van de werkgroep bekwaamheid in de onderwijscooperatie? 

Het lijkt me dat deze informatie openbaar zou moeten zijn, maar wie ben ik? Antwoord komt voorlopig nog niet. Invullen van het webformuliertje met de vraag over de samenstelling leidde tot een reactie van een secretaresse met de vraag waarom ik dat wilde weten. Vervolgens kreeg ik de naam van iemand die namens BON in de werkgroep zit. Hoogst merkwaardig. De cooperatie is selectief met het vrijgeven van namen. Ik ben lid van BON en Aob, en lange tijd lid geweest van de NVvW, waarom krijg ik wel de naam van het BONlid in de werkgroep?

Los van deze komedie ben ik wel benieuwd wat (niet alleen) de BON-leden van de voorliggende stukken liggen. Lees beide bijlagen en vergelijk ze. Via twitter wees Martin Bootsma me op een reactie van de onderwijsraad van al weer lang geleden met een vraag om motivatie voor de indeling aan de hand van 3 (zeg maar) knoppen: vakinhoud, vakdidactiek en pedagogiek. Er leefde destijds de gedachte dat het aantal knoppen op je register account door de techniek van onze moderne tijd beperkt zou zijn en dat had consequenties voor de op te stellen bekwaamheidseisen. Nu zijn we dus verder. Het heeft lang geduurd maar er lijkt een aparte knop voor vakinhoud te gaan komen. Maar zoals ik al twitterde, 

Curriculum content free discussions about education are popular these days,

en ik krijg de indruk dat die aparte knop voor vakinhoud niet iedereen gelukkig maakt die wat in melk te brokkelen wil hebben als het om bekwaamheid gaat.

Joost Hulshof (oudbestuurslid SBL)

PS Leerzaam: www.beteronderwijsnederland.nl/content/laks-wil-net-als-bon-bevoegde-leraren

PPS Via twitter worden de vragen over wie er in de werkgroep bekwaamheid zit nu beantwoord met een verwijzing naar

www.onderwijscooperatie.nl/werkwijze-projecten-en-commissies/

 

 

 

4 Reacties

 1. Geen formule gezien bij

  Geen formule gezien bij wiva0804. 80% lucht en 20% vakinhoudelijk. "Glasheldere uitleg" is natuurlijk stukken beter dan "heldere uitleg". Vroeger hadden theologen het primaat; nu de naaktlopers?

   

 2. Zijn dit wel ‘nieuwe’

  Zijn dit wel 'nieuwe' bekwaamheidseisen? Op de kaft staat 'juni 2014'. Dat is nieuwer dan de SBL-bekwaamheidseisen van pakweg 2006. Maar intussen toch al dik een jaar oud.

   

  Huub, bestaat hier nog een nieuwere versie van? En wat is de status van dit document, t.a.v. pasage door de Tweede Kamer of iets dergelijks? Moet het iemands instemning krijgen? Zo ja, van wie, wanneer, hoe?

Laat een reactie achter