500 miljoen euro weggegooid aan slechte rekentoets

Ik zag vanavond Karin bij Brandpunt over de mislukte rekentoets. In de reportage werd ook aandacht besteed aan het feit dat er 500 miljoen euro gemeenschapsgeld in deze mislukking gesmeten is. Een feit dat ik (wel niet met deze cijfers) regelmatig onder de aandacht heb gebracht bij zowel de onderwijswoordvoerders en bewindslieden. Hopelijk is het effect van deze reportage politiek dodelijk genoeg voor het heilloze onderwijsbeleid van dit kabinet.

7 Reacties

 1. Kijk de uitzending terug:

  Kijk de uitzending terug:

   
  beginpunt: 22 min 30 sec
  (duurt ongeveer 13 minuten)
   
   
  En herinner ik me nu goed dat in één van de afgelopen verkiezingsdebatten de voorman van de "onderwijspartij" zei dat we het beste onderwijs van de wereld hebben? 
 2. Laten we wel wezen, Paul van

  Laten we wel wezen, Paul van Meenen begrijpt het inhoudelijke probleem, zowel de rekenonderwijsramp als de rekentoetsramp. Dat is bij geen van de andere onderwijsvoerders nog echt het geval, naar mijn voorzichtige indruk. De discussie gaat te veel over de rekentoetsramp en veel te weining over de rekenonderwijsramp. Ook gisteren werd weer geen enkel vraagteken gezet bij de onzin die de TALgemeenschap via Anne van Streun in de referentiekaders heeft weten te krijgen en hoe in die referentiekaders gehakt is gemaakt van het rekenonderwijs.

 3. Ja, krankzinnig om 500

  Ja, krankzinnig om 500 miljoen EURO uit te geven aan een toets waarvan te van te voren weet dat je hem niet mag gebruiken. Basaal rechtsgevoel verzet zich er tegen mensen een eindexamendiploma te onthouden op grond van de resultaten van een toets met geheime opgaven en dientengevolge geheime normering. Bovendien kunnen er fouten zitten in de programmering, kan er misschien op de computer ingebroken worden en kunnen er fouten ontstaan zijn bij het inlezen van de data. De discussie over de relevantie van de toets wordt daardoor overbodig. En dus had men niet aan het samenstellen van de toets hoeven te beginnen. De initiatiefnemers domen blijkbaar van een Kafkaeske samenleving met henzelf als hoogste ambtenaren.

  Er worden ook nog formidabele bedragen uitgegeven aan pilotprojecten. En verder worden de deskundigen en de “deskundigen” het niet met elkaar eens. Dan ligt het voor de hand de discussie experimenteel verder te helpen. Omdat pilotgeld meestal ineffectief gebruikt wordt namelijk om te proberen foute constructies recht te buigen kan daar makkelijk wat van af voor een vergelijkend onderzoek. Laat op 20 basisscholen leerlingen met vermoede VWO-capaciteiten ouderwets rekenonderwijs volgen en neem hen vervolgens een rekenproefwerk af dat ooit deel uitmaakte van een toelatingsexamen voor het vroegere Gymnasium of de HBS. Laats hen na afloop de overheidstoets rekenen maken die bij slecht resultaat slagen voor een eindexamen niet toestaat. Leer ook op 20 andere basisscholen leerlingen rekenen volgens de methode van de Stichting Goed rekenonderwijs en laat hen zowel een daarbij behorende afsluitende toets afleggen als de netgenoemde blokkeerrekentoets van de overheid. Laat ook nog 20 willekeurige basisscholen die een Fraudetal-achtige rekenmethode gebruiken aan het eind de genoemde blokkeertoets afleggen.

  Daarna kan er op basis van nieuw materiaal gebakkeleid worde over de pro’s en con’s van de verschillende methoden.

  Dat moet niet betekenen dat één van de drie mthoden voor alle basisscholen verplicht moet worden. Als er geen duidelijke winnaar is moet het de ouders toegestaan worden een school te kiezen waarop een lesmethode gebruikt wordt die zij (in elk geval voor hun eigen kinderen) de beste achten.

 4. Het is fijn dat van Meenen

  Het is fijn dat van Meenen begrepen heeft dat het er voorafgaand aan het toetsen van rekenen het probleem van het rekenonderwijs zelf ligt. Maar geloven zijn partijgenoten hem en vinden zij het opportuun om tegen de betreffende onzin van de oude partijen in te gaan? En hoe lang gaat het nog duren eerdat D66 een einde wil maken aan de kummertalse wiskunde? D66 is te jong om verantwoordelijk gesteld te kunnen worden voor de vernieling van het reken- en het wiskunde-onderwijs maar ze worden wel heel langzaam wijzer. De partij ziet zich als liberaal maar vreest niet de tyrrannie van de meerderheid  en de particratie. Ik denk dat we voor rekenonderwijs, wiskunde-onderwijs en überhaupt alle onderwijs beter op Jasper van Dijk en de SP kunnen vertrouwen. Voor hen hoeven voorlopende leerlingen niet afgeremd te worden om het achterblijvers makkelijker te maken weer in de voorhoede te lomen.

 5. De pagina blijft actueel. Wie
  De pagina blijft actueel. Wie heeft harde cijfers over dat half miljard. En wie uit het veld die in bestuurlijk opzicht een rol van betekenis speelt doet wat aan de oorzaak van het probleem? Voorlopig blijft APS de lachende derde. Onder academische paraplu.

 6. Als het om de toekomst van

  Als het om de toekomst van het onderwijs gaat, dwarrelen de eurobriefjes neer in allerhande zakken. Dit is geen diefstal. 😉 De burger heeft geen invloed op de besteding van de gelden. De uitkomst van de ‘dialoog’ over ‘2032’ heeft vanaf het begin vastgestaan. Bespaart u zich de illusie. Nederland is geen democratie (verlichte corpocratie?). TTIP en de VS volgen snel. Alles voor de economie. We gaan vooruit (achteruit? onderuit? zweven?). Vaardigheden van de 21e eeuw, het nieuwe leren, gepersonaliseerd onderwijs op computers. Kip of ei. Wie begon met deze ideeën? Overheid en bedrijfsleven werken samen aan de toekomst. De burger is consument van beide geworden. Rijp voor uitwinning van ‘big data’. Dan weet u waar het geld voor uw kinderen blijft. Gij zult codes kloppen voor de kenniseconomie. Robots (en immigranten?) nemen het gewone werk over. Leraren vergeet het maar. De nieuwe mens is een robot met vierkante ogen.

   

  Toets Digitaal: "U oriënteert zich tijdens deze studiedag op toonaangevende trends en ontwikkelingen op het terrein van digitaal toetsen. We haken aan bij de actualiteit van de rekentoets en u neemt kennis van de voor u belangrijkste eigenschappen, kansen en dilemma’s rondom big data."

   

  RonilLA Snellen (ondernemer; CodePact voor StartupDelta; directeur stichting CodeUur): "@CWetenschap te snelle conclusie, binnenkort meer info op site @StartupDelta en lancering CodePact op 21 mei op #onderwijsfestival2032" (24 april 2015) – "Voor @StartupDelta goede sessie gedaan met @kennisnet @Platform_ECP @microsoftnl @RandstadNL @Oracle @Deloitte @Malmberghelpt @Nederland_ICT" (24 april 2015)

   

  Onderwijsfestival 2032: "De opening keynote wordt verzorgd door Neelie Kroes (StartUpDelta). Verder spreekt onder andere Marcel van Galen (QIY) over de impact van big data, Willem Brandenburg (Universiteit Wageningen) vertelt over wat we eten in 2032 en u kunt sessies verwachten van Nieuws in de klas, The Learning Lab en SLO. Ten slotte zal tijdens het Onderwijsfestival de lancering plaatsvinden van CodePact." "Verder spreekt Tineke Netelenbos (ECP) over digivaardig en digiveilig, Thieu Besselink (The Learning Lab) vertelt over de Knowmad Society en laat Hans Böhm zien wat schaken op school kan betekenen voor het onderwijs van de toekomst."

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.