Altijd weer die bevlogen docent

 

Altijd weer die bevlogen docent

Je hoort het woord docent tegenwoordig zo vaak in combinatie met bevlogen dat je gaat denken dat iedere docent bevlogen moet zijn. Een docent die niet bevlogen is deugt niet.

Van de docenten op mijn middelbare school herinner ik mij die bevlogenheid niet zo. Ik had het idee dat ze vooral opleefden als de concierge tijdens de les een bak koffie kwam brengen. Toch waren het geen slechte leraren. Goed in hun vak en de meeste leraren wisten dat doorgaans ook wel over te brengen zonder zich genoodzaakt te voelen er een circus van te maken zoals die onuitstaanbare Robin Williams in :” Dead poets society”.

Joost Zwagerman vraagt zich in de Volkskrant van gisteren of er op de huidige middelbare scholen nog leraren bestaan, die het aandurven zo maar voor de klas poëzie voor te dragen in de hoop dat er een vonk overslaat. Zwagerman veronderstelt dus dat voorlezen of klassikaal lezen van poëzie, al dan niet vergezeld gaand met het overspringen van vonken, in het huidige onderwijs helemaal niet meer vanzelfsprekend is. En dat is op zijn minst verbazingwekkend. Het is kennelijk afhankelijk geworden,  van een door poëzie “bevlogen” leraar, een soort Robin Williams dus en geen onderdeel meer van het curriculum.

Ik herinner mij geen enkel bevlogen type onder mijn leraren Nederlands. Ik ben me niet voor literatuur gaan interesseren vanwege de leraren maar door de literatuur zelf, die stevig in het curriculum aanwezig was. Er werd veel gelezen, proza en poëzie, geleerd en uitgelegd. Er was niets vrijblijvend aan. Niet iedereen vond het een even leuk vak, niet iedereen werd “gegrepen”.  So what?

Nu het vanuit een min of meer omlijnd idee van cultuuroverdracht vastgesteld curriculum steeds meer is uitgekleed en plaats heeft moeten maken voor allerlei ad hoc projecten en korte termijn doelen wordt “de bevlogen docent” door onderwijskundigen (niet alle Willem) naar voren geschoven, die het allemaal mag oplossen. En dreigen vakken als CKV vrijblijvend te worden gemaakt en bekijk het verder maar.

2 Reacties

 1. Was er in jouw tijd een vak

  Was er in jouw tijd een vak CKV Ben? Ik weet dat het antwoord vrijwel zeker 'nee' is. Een vak CKV is dus blijkbaar niet nodig voor een "vanuit een min of meer omlijnd idee van cultuuroverdracht vastgesteld curriculum". Ik durf de stelling zelfs aan dat CKV zowel een deeloorzaak als een gevolg is van het verdwijnen van een "vanuit een min of meer omlijnd idee van cultuuroverdracht vastgesteld curriculum".

  •  

    

   Ja Mark, CKV bestond in mijn tijd nog niet maar hallo, dan hebben we het over de jaren vijftig. Een curriculum heeft geen eeuwigheidswaarde dus mag er best aan gesleuteld worden. Maar dan wel graag een beetje consistent en met visie. Die mis ik hier totaal. 

Reacties zijn gesloten.