23 Reacties

 1. Geweldig!
  Wat een geweldig stuk, het zal veel leerkrachten uit het hart gegrepen zijn en anderen de ogen openen.

  Wat toch in mijn hersens ‘haakt’ is de opmerking van diverse ervaren leerkrachten dat er veel minder gedragsproblemen zijn als er veel regelmaat en rust in de klas heerst.

 2. sterk in je schoenen
  Je moet als basisschool wel sterk in je schoenen staan wil je veel van de kermisactiviteiten afschaffen. Veel ouders zullen weglopen.
  Anderzijds zullen wellicht ook ouders worden aangetrokken.
  Deze week: ontbijten op school. Hoera, dikke pret.
  Leren de kinderen er iets van? Niet erg waarschijnlijk. ‘Het was leuk mam’. Meer is het niet. Wel een hoop gedoe voor de juf of meester, dat wel.

  • Het onderwijs komt de
   Het onderwijs komt de laatste jaren vaak slecht in het nieuws, ik vermoed dat veel ouders behoefte hebben aan een no nonsense school die gewoon goed onderwijs geeft zonder al die fratsen.
   Alleen, wat heeft het voor zin als je kind naar zo’n basisschool gaat en vervolgens op het VWO samen leskrijgt met leerlingen die wel een basisschool hebben gevolgd met al die fratsen?
   Hoe dan ook, als ik een kind zou hebben en ik zou kunnen kiezen tussen een school die het kind echt goed rekenen en taal, inclusief grammatica, leert en een school die al die fratsen heeft dan heb ik mijn keuze snel gemaakt. Ik vermoed dat veel kinderen zich ook prettiger zouden voelen op zo’n meer gestructureerde school waar je niet al die fratsen hebt. Zeker kinderen die niet goed tegen drukte en chaos kunnen (autisme, ADD, ADHD) zullen zich prettiger voelen op zo’n school.

   • Deze kinderen (autisme en dergelijke)
    voelen zich prettiger op ’n goede so school. ’n School waar speciaal opgeleide leerkrachten in kleinere groepen en met speciale hulpmiddelen goed voor ze zorgen. Daar voelen ze zich prettiger. Dat vermoed ik niet, dat weet ik zeker.

    • Ach Leo, dat hangt er maar
     Ach Leo, dat hangt er maar net van af in welke mate ze dat hebben. Voor de ene leerling volstaat een gewonde degelijke school waar ze op de verfoeilijke ouderwetse wijze lesgeven, die nu bijna niet meer bestaan in Nederland, voor de andere leerling is er inderdaad veel individuele aandacht nodig.

     Heb jij je de laatste jaren al eens afgevraagd hoe het toch komt dat het aantal leerlingen in het Speciaal Onderwijs is toegenomen terwijl het aantal leerlingen met een etiket op de gewone school ook is toegenomen?
     Zo snel veranderen de incidentie en de prevalentie van aandoeningen onder kinderen toch echt niet hoor.
     Ik kan twee oorzaken bedenken:
     – te snel labelen van kinderen waar helemaal niets mis mee is. Klassiek voorbeeld: een kind wordt in die chaos van zijn ongestructureerde lessen (tafels in groepen in plaats van in rijtjes, leraar die geen lesgeeft maar de leerlingen zelfstandig laat werken, allerlei onzindagen…) wat druk en krijgt het stempel ADHD, slit Rilatine en wordt alleen maar drukker
     – vroeger hadden net zoveel leerlingen dezelfde aandoening maar dat viel niet op aangezien de leraren toen beter les gaven doordat de leraren beter opgeleid waren, strenger waren wanneer het nodig was, meer gestructureerd klassikaal lesgaven in plaats van de kindjes zelfstandig te laten werken, betere lesmethodes gebruikten, meer tijd aan rekenen en taal besteedden zodat de leerlingen het konden bijbenen enz.

     • Ach Bart, natuurlijk
      willen ouders graag ’n label voor hun prins/esje. Dan kunnen ze hun onvermogen afwentelen op de maatschappij.
      Waar de grens ligt weet ik niet, alleen, dat wsns kinderen die eigenlijk op ’n so school thuishoren, dwingt in het reguliere onderwijs te blijven. En dat is desastreus.
      Dus degene die ’t kind beoordeelt en ’n label geeft is de verantwoordelijke, niet de juf (of uitstervende meester) die haar/zijn stinkende best doet.
      De optie dat “strengere” leraren/onderwijzers ’t wel even oplossen, is ’n bewijs van onvermogen op het gebied van ’t huidige basisonderwijs.

 3. Nieuwsbrief
  Uit de nieuwsbrief van de maand november van de school van m’n dochter:

  In het kader van de ‘dag van de ondernemer’ zijn de beide groepen 8 op bezoek geweest bij het bedrijf xxx. Het was een leuk en vooral ook leerzaam bezoek. We hebben er een interessante rondleiding gehad en mochten ook echt kleertjes bestellen voor de poppen in de poppenhoek bij de kleuters. Bij deze willen we de gastvrouwen hartelijk danken! We wensen hen veel succes met het bedrijf.

  De groepen 5 hebben vorige week meegedaan met het ‘hap en stap project’. De hele week waren er activiteiten gepland rondom het thema bewegen en gezond eten. Dinsdag hebben de leerlingen uitleg gehad over gezond eten door diëtiste Mariska. Op woensdag kwam [eigenaar dansschool] op school om de kinderen een dans aan te leren. Donderdag was een speurtocht door de wijk georganiseerd waarbij een bezoek werd gebracht aan een supermarkt. Op de vrijdagochtend kwam een kok die allerlei lekkere, gezonde hapjes maakte. De vrijdagmiddag waren de ouders van de kinderen uitgenodigd om samen te dansen en van de gezonde hapjes te genieten én natuurlijk te luisteren naar uitleg over gezonde voeding.

  De groepen 3 hebben het over recyclen en gaan in het kader van dat thema een bezoek brengen aan de Kringloopwinkel op dinsdag 9 november (groep 3B) en donderdag 11 november (groep 3A). Daar krijgen we een rondleiding met uitleg.

  Maandag 22 november gaan de groepen 3 en 4 ’s middags naar de Sinterklaasvoorstelling ‘Cato en de klungelpiet’. We willen graag om 13.00 uur met auto’s vertrekken. Wanneer je niet overblijft, zorg er dan voor dat je op tijd op school bent.

  • en deze week is het nationale schoolontbijtweek
   Met medewerking van allerlei instanties die zelf ook graag uit de ruif eten. Zo zijn er de vereniging van dietisten en de club van bakkers. Allemaal natuurlijk bereid om volkomen belangenloos meet te werken aan deze schoolontbijtweek.

  • bedrijven/musea bezoeken
   Dat de jeugd kennis maakt met een bedrijf in werking en met musea beschouw ik wel als nuttig. Liever een bedrijf bezoeken dan een Sinterklaasdag b.v. Liever een museum, een concert of een schouwburgvoorstelling bezoeken, dan een juffen of meesterdag, een alcoholproject, lessen burgerschap of een serie danslessen.

   De no-nonsense-school zal vanwege de grote mate van efficientie m.i. voldoende tijd overhouden om, laten we zeggen, eens in de drie weken, een praktijkdag in te roosteren. Op die praktijkdag bezoeken we een bedrijf, een museum, een polder, een tuin, roept u maar.
   Liever geen film. Ik zou afwillen van al die gepolijste wereldbeelden. Kinderen moeten in aanraking komen met ongepolijste volwassenen of ander leven, in directe confrontatie met hun werkzaamheden. Zonder dat een knipper en plakker de ruwe werkelijkheid eerst had vervormd tot hem welgevallige beelden (die bewust verfraaid of ‘verlelijkt’ kunnen zijn).

 4. Mijn ideaal: de boerderijschool
  Nu we toch aan het idealiseren zijn, maak ik van de gelegenheid gebruik mijn ideaal hier neer te zetten. Dat ideaal is een school in een boerderij; met beesten.
  De school geeft les volgens de klassikale methode. De meester/juf is voor een belangrijk deel de baas. De ochtenden worden besteed aan bijbelse geschiedenis, zingen, rekenen en taal. Dit alles traditioneel klassikaal.
  De middagpauze duurt anderhalf uur: kinderen mogen blijven en doen ‘boerderijwerkjes’, knuffelen dieren en/of spelen op het erf, of mogen naar huis.
  Elke middag wordt besteed aan lezen en een zaakvak. Vier middagen, vier zaakvakken: aardrijkskunde, biologie/natuurkunde, geschiedenis en techniek.
  De woensdagmiddag en de zaterdagmorgen worden besteed aan zuiver praktische bezigheden op de boerderij. De zaterdagmorgen is daarbij facultatief.
  Pastorale romantiek? Zou kunnen. Toch liever dat dan het gekwezel van ‘nieuw leren’, ‘passend onderwijs’ en het tenenkrommende managersjargon dat daarmee gepaard gaat.

  • Dat klinkt allemaal goed
   Dat klinkt allemaal goed Moby, ik snap alleen niet zo goed waarom er geen les wordt gegeven op de woensdagmiddag, in het weekend kunnen de kinderen toch wel genoeg uitrusten?

  • moby beschrijft de Kees Boekeschool…
   Boeke liet in Bilthoven aan de Werkplaats Kindergemeenschap (WP), waarvoor de architect Frants Röntgen eind jaren twintig een nieuw en bijzonder gebouw had ontworpen, de jeugdigen deelnemen aan het algehele gebeuren op school. Er werden taken en werkzaamheden verricht zoals onderhoud aan het gebouw, van de materialen en de gereedschappen, van het meubilair, van de instrumenten, van de leermiddelen. Er werd schoongemaakt en opgeruimd. Er werd gekookt en afgewassen. Er werd gecontroleerd of taken en werkzaamheden waren uitgevoerd en of afspraken en verplichtingen waren nagekomen. Er werd in de maandelijks gehouden “Bespreking” beslissingen genomen, waarbij niet bij meerderheid- maar bij volledige overeenstemming van stemmen besloten werd. In de maandelijks gehouden “Werkverdeeling” werden de uit te voeren taken en werkzaamheden verdeeld waarbij gekozen kon worden uit: De Centrale Leiding, Schoonmaken en opruimen, De Bespreking, De maaltijd, De Bij (het periodiek op school) en Diversen. De leerlingen werden aangeduid als “werkers”, de leerkrachten als “medewerkers”. Als voorbeeld voor het “gemeenschapsleven” van deze “groote familiekring” stond het leven in “het goede gezin”.

   Een beetje ‘eng’ is het wel.

   • geen Kees Boeke
    Wel een mooie natuurlijke omgeving i.p.v. vierkante stenen in nieuwbouwwijken. We bieden degelijke stof en oefeningen aan; de leerstof staat centraal en daarmee natuurlijk vanzelf ook het kind, want we praten niet over de hoofden heen.
    Het verbaast me wel dat Kees Boeke destijds kennelijk gewoon zijn gang kon gaan. Er heerste toen blijkbaar grote vrijheid van onderwijs.

     • Zebrapad…
      Het is ook verboden bij rood licht een zebrapad over te steken.

      Wikpedia is een vrije encyclopedie.

      Of moet je ook bij elk woord de dikke Van Dale noemen?

     • Bronvermelding
      Ook al is Wikipedia een vrije encyclopedie, toch dien je bij een citaat de bron(nen) te noemen. Dat maakt het voor anderen mogelijk om je citaat ook op te zoeken. Bovendien voorkom je met bronvermelding dat de tekst van jezelf afkomstig lijkt te zijn terwijl dat niet zo is.

     • Sterker
      Hals,

      Het is plagiaat. Leerlingen in het VO die zonder bronvermelding teksten van internet halen werken zich in ermee in de nesten; doen ze het in het HO nog steeds, dan wordt dat als frauduleus aangemerkt, en lopen ze in sommige instellingen zelfs risico op uitsluiting van examens,

  • BON wordt weer eens negatief genoemd
   Ten onrechte krijgt BON in de draad n.a.v. Braams column een veeg uit de pan. Ik zal proberen die veeg van een adequaat antwoord te voorzien.

Reacties zijn gesloten.