Hoe kunnen we deze volslagen achterlijkheid aan de kaak stellen (sorry… ik ben boos)

Ik lees net het volgende bericht (geenstijl.nl)

===== start bericht =====
In 2020 helft werkenden hoger opgeleidDe helft van de Nederlandse beroepsbevolking moet in 2020 een diploma van een universiteit of hogeschool op zak hebben. Die doelstelling heeft het kabinet vrijdag vastgesteld. Nu kent Nederland nog een tekort aan hoger opgeleiden.

Sinds 2004 is al de ambitie dat in 2010 de helft van de jongeren een opleiding volgt aan universiteit of hogeschool. Maar dat betekent nog niet dat deze ook afstuderen. Omdat Nederland een tekort aan hoger opgeleiden kent, streeft het kabinet er nu naar dat in 2020 ook de helft van de werkenden de opleiding in het hoger onderwijs heeft afgemaakt.

===== einde bericht =====

Ik vind dat de helft van de voetballertjes in de betaalde competitie moeten spelen.

En ik zou willen dat de helft van de regenten zelfs maar het niveau van de oude MULO had

6 Reacties

 1. 50%
  Deze merkwaardige eis ben ik al vaker tegengekomen. Niemand, ook niemand van het ministerie, kan me uitleggen hoe het mogelijk is dat je vindt dat 50% van onze jongeren straks hoger onderwijs genoten moet hebben terwijl 60% van onze jongeren op het VMBO zit. Die zitten daar niet allemaal omdat ze beter zijn met het hoofd dan met de handen. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat de bevolkingssamenstelling gezien het gemiddelde IQ niet toelaat dat 50% van onze jongeren in staat is hoger onderwijs te volgen. Maar, vergeef me mijn cynisme, gezien de huidige kwaliteit van het MBO en vooral het HBO, moet de doelstelling al in 2010 te bereiken zijn.

  • toch maar geprobeerd er wat aan te doen
   Ik word ook buitengewoon cynisch van dergelijk beleid. Maar wil niet enkel voor de zoveelste keer boos zitten wezen. Ik heb Ursi Lambrechts van D’66 maar een mailtje gestuurd. Het is niet mijn partij (heb geen partij), maar ze dragen in ieder geval uit dat onderwijs prioriteit heeft.

   • niveauteruggang
    De deskundigen zijn het er vrijwel over eens dat intelligentie in hoge mate erfelijk is. We vinden dat inzicht ook terug in de achtergrondstudie Biowetenschappen en Beleid, uitgevoerd t.b.v. overheidsbeleid. Het Sociaal en Cultureel planbureau heeft vastgesteld dat naarmate de ouders beter opgeleid zijn de onderwijsprestaties van hun kinderen gemiddeld beter zijn en het aantal van hun kinderen gemiddeld kleiner is. Hoogopgeleiden moeten in tegenstelling tot breedopgeleiden een meer dan gemiddelde intelligentie hebben. Het omgekeerde hoeft niet het geval te zijn. Vlak na WOII waren er onder de laaggeschoolden velen die intelligent genoeg waren om hooggeschoold te kunnen zijn maar daarvoor nooit de kans hadden gekregen. Door de verbeterde toegankelijkheid van het onderwijs lopen er onder de laaggeschoolden nu nog maar weinig veertigminners rond met groeipotentie. Omdat we tegenwoordig in hoge mate het intelligent zijn gelijk mogen stellen aan het hoogopgeleid zijn en erfelijkheid in grote mate bepaalt of een kind intelligent genoeg zal zijn om de hogere opleidingen van weleer te kunnen voltooien is het onredelijk te verwachten dat onder de toekomstige generatie leerlingen voldoende intelligente leerlingen te vinden om de onderwijsinstellingen in staat te stellen om met behoud van niveau het aantal hoger gediplomeerden te vergroten.

 2. Wat betekent eigenlijk hoogopgeleid?
  Ja, ook ik heb dit bericht met verbijstering gelezen.

  Zelf heb ik recentelijk de pabo afgerond en ik behoor (dus?) tot de groep hoger opgeleiden. De pabo is in hoofdzaak bevolkt door studenten met een Havo-opleiding of een afgeronde MBO-opleiding. In de loop van de opleiding zag ik het niveau dalen.

  Veel jonge leerkrachten vinden het helemaal niet nodig om als leraar boven de stof te staan. “Als je de informatie maar weet te vinden.” Moeten mensen met deze instelling jonge kinderen op de basisschool voorbereiden op een carrière in het VO en hopelijk later een succesvolle HBO- of WO-opleiding? Als de leraren het zelf al niet belangrijk vinden om bagage te hebben in de vorm van kennis, hoe kunnen zij dan kinderen voorbereiden op het verder leren?

  Dit is in mijn ogen slechts één van de pijnpunten in het basisonderwijs. Niet alleen in het VO moet snel wat gebeuren, ook in het basisonderwijs. Heel veel jonge talenten gaan daar verloren om verschillende redenen.

  Kinderen met meer dan gemiddelde intelligentie worden vaak niet geaccepteerd door de groep EN de leerkrachten. Dit wordt in mijn ogen mede veroorzaakt door de daling van het niveau van de leraren.

  Weer Samen Naar School heeft tot gevolg dat groepen vaak zijn bevolkt met een aantal kinderen met al dan niet ernstige gedragsstoornissen. Deze zuigen dermate veel aandacht op van de groepsleerkracht dat het verzorgen van goed onderwijs, waarin ieder kind tot zijn recht kan komen, een vrijwel onmogelijke opgave is.

  50% Van de bevolking hoger opgeleid is dus een leuk streven, maar volgens mij alleen haalbaar als het niveau van de opleidingen daalt.

  • ach ik ga toch onderbouw doen…
   Ook zo’n excuus om toch vooral niet genoodzaakt te zijn om de basisschool stof zelf te beheersen. Of directeuren die zeggen dat het niet zo heel erg is als de kennis ontbreekt. Als ze maar goed met kinderen kunnen omgaan. Die kennis komt dan later wel.
   Maar het gaat niet om kennis alleen, het gaat om de houding die je als leerkracht moet hebben om te willen begrijpen, om te willen weten. Die twee zijn gekoppeld: iemand heeft alleen veel kennis als hij de houding heeft om dingen te willen weten en andersom. Krijg je leerkrachten die kennis niet belangrijk vinden dan ontberen ze een attitude om te willen leren. Om dat leuk te vinden (anders MTV-leuk, bedoel ik dan).
   Ik heb tegen mijn pabo studenen altijd gezegd dat ze moesten uitstralen dat ze rekenen een fantastisch vak vonden. En taal, en de zaakvakken en…… Kinderen hebben daar recht op. Juist kinderen willen ook alles weten. Kun je nagaan wat je kapot maakt als je dat als leerkracht zelf niet uitstraalt.

   • Lissamal
    Ik heb nooit begrepen waarom kinderen die op 12-jarige leftijd duidelijk voor het VWO geschikt zijn het programma van de basisvorming moesten volgen. Dat betekent niet dat ik alle kinderen op 12-jarige leeftijd definitief aan een bepaald schooltype wil koppelen. Om allerlei redenen blijken er kinderen te zijn die (later) toch een hoger niveau aankunnen. en die moeten daarvoor ook dan zo snel mogelijk de kans krijgen. Juist op dit punt zou een grote scholenorganisatie in principe in staat zijn om voor hen zijweggetjes aan te leggen. De bewering dat we door reeds op 12-jarige leeftijd leerlingen selecteren onze Lissabonverplichting niet nakomen zou dan geen hout snijden. Als we de allochtonen met hun taalachterstand buiten beschouwing laten is het overigens de vraag of onder de kinderen van laag-opgeleide ouders nog steeds veel kinderen bevinden die geschikt zijn voor een VWO-opleiding. In Nederland hebben al zo’n 50 jaar lang kinderen van laag opgeleide ouders de kans gekregen om naar de universiteit te gaan. Het is denkbaar dat de groep van laag-opgeleide ouders nu uitgemendeld is. Dat geldt natuurlijk niet voor de “Aziatische Tijgers” dus daar kan het aantal hoogopgeleiden nog gemakkelijk stijgen. Duitsland is in Europa een speciaal geval. Nergens zijn de voorzieningen voor werkende moeders zo slecht als daar en werkende moeders worden er gezien als Rabenmütter die hun kinderen verwaarlozen. De sociale laag waarin vroeger veel toekomstige academici geboren werden is nu bijna kinderloos en het is daarom geen wonder dat in Duitsland het aantal academici afneemt. Niet de selectie op 10-jarige leeftijd is daar de oorzaak van want ook Duitse ouders willen hun kind graag een zo hoog mogelijke opleiding geven. Wanneer Nederland aan de Lissabonnorm wil voldoen moet het niet alleen onmiddellijk een parallel schoolsysteem oprichten maar ook een manier bedenken om jonge hoogopgeleide vrouwen over te halen tot meervoudig moederschap.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.