alternatief voor vakbond

Met alternatieve vakbond belangen docenten behartigen

Goed onderwijs begint met goede docenten. En goede docenten trek je aan en behoud je als je ze waardeert. Aan die waardering schort het de laatste jaren. Docenten verdienen weinig, worden steeds meer beknot in hun handelingsvrijheid, de zogeheten flexibele schil van docenten is een nog makkelijker speelbal in de handen van managers, onderwijsvernieuwers en afdelingen financiën (bezuinigingen) geworden.

De huidige vakbonden hebben ofwel zitten slapen tijdens het CAO-overleg, of kennen de situatie van docenten niet. Dat is goed mogelijk, want onderwijzend personeel is minder vaak lid van een vakbond dan niet-onderwijzend personeel. De laatste groep, in het bijzonder het management is er de laatste jaren dan ook ook aardig op vooruit gegaan. Ook zijn leden van vakbonden in de regel wat ouder dan de werknemers die ze vertegenwoordigen.

‘Coup’ aan de CAO tafel
Een manier om weer invloed op de arbeidsvoorwaarden te krijgen is met een eigen vakbond deel te nemen aan het CAO overleg, of in de medezeggenschapsraad. Het BON wil geen vakbond zijn, of een eigen vakbond oprichten. Dat hoeft ook niet, want via de nieuwe vakbond, Alternatief voor Vakbond (AVV) kunnen de belangen van docenten behartigd worden. Het AVV wil nadrukkelijk namens de docenten deelnemen aan CAO overleg. Voor AVV wordt geaccepteerd aan de CAO tafels zal een groter percentage docenten lid moeten worden van het AVV. Hoe meer leden, hoe minder reden voor de werkgever om het AVV te weigeren. Zo kunnen we op een legale en vreedzame manier met het BON een ‘coup’ plegen in het CAO overleg.

Doelstellingen in CAO onderhandelingen
Doelen die het AVV wil bereiken zijn: betere rechtsposities en salarissen voor de flexibele schil, aparte CAO’s voor onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, meer budget voor onderwijzend personeel en minder aan andere posten, terugdraaien van de nieuwe functie-ordening. Ook wil het AVV door een lobby naar het parlement pleiten voor vermindering en wijziging van de regeldruk door onder andere verregaand versimpelen van de accreditatie. De pleidooien voor minder regels hebben immers tot nog toe niet gewerkt omdat de vraag naar informatie en de visitatiecommissies niet zijn afgeschaft en vervangen door andere methodes om kwaliteit te garanderen.

Lid worden van AVV is eenvoudig en goedkoop
Als u wilt dat het AVV namens u gaat onderhandelen, dan is het nodig dat er meer docenten lid worden van AVV. Lid worden van AVV is eenvoudig en goedkoop. Via de site van AVV kunt u een digitaal aanmeldformulier invullen. Vergeet u dan vooral niet in te vullen waar u werkt en of u onder een CAO valt. Op die manier kan het AVV aantonen hoeveel leden in het onderwijs werken. Lidmaatschap kost 10 euro per jaar. Na overmaking van de 10 euro bent u lid. Daarvoor krijgt u geen individuele juridische ondersteuning, wel direct invloed op uw CAO.

www.avv.nu