We kunnen niet toe met alleen Engels

Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland Instituut Amsterdam, luidt de noodklok over de afnemende aandacht voor het Duits (en Frans) in het voortgezet en hoger onderwijs.

Het advies van het Platform Onderwijs2032 miskent een aantal grote problemen die voortvloeien uit de marginalisering van de overige vreemde talen. De oriëntatie op Engelstalige media zorgt er bijvoorbeeld voor dat standpunten en analyses in The New York Times, Financial Times of The Economist veel meer impact hebben dan die uit de Duitse, laat staan uit Poolse of Roemeense media. De laatste worden al helemaal niet meer gehoord. Dit leidt tot een eenzijdigheid die niet wenselijk is. Wij hebben daarom altijd mensen nodig die andere vreemde talen dan het Engels machtig zijn, om tenminste iets van de ontwikkelingen en sentimenten in andere landen te kunnen volgen.

Of neem het hoger onderwijs. Aan universiteiten, en zelfs aan hbo’s, is de tendens om onderwijs alleen nog in het Engels aan te bieden. Ook hier is de taal niet neutraal. Engelstalig journals oriënteren zich veelal op de Angelsaksische landen. Hoewel de Duitse economie voor Nederland van existentieel belang en deze met haar Rijnlandse model van soziale Marktwirtschaft fundamenteel anders in elkaar steekt dan de Amerikaanse, krijgen studenten in het Engelstalige lesmateriaal toch vooral voorbeelden en casestudies uit de Angelsaksische landen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.


*