De nieuwe dommigheid

iPaddoor Jesse Jeronimoon

Als we de spiksplinternieuwe zelfbenoemde onderwijsgoeroe Maurice Statistiek mogen geloven, heeft het geen zin om de kinderen van tegenwoordig te leren schrijven. Binnen afzienbare tijd gaat alles toch met het toetsenbord, orakelt Maurice Jobs. Dan zijn pen en papier zo hopeloos verouderd dat het beter is om kinderen te leren typen. Oordeel zelf: hoe heeft Onderwijzend Nederland het zo lang overleefd zonder een visionair van dit kaliber? Het is zelfs zo, volgens goed ingelichte bronnen, dat Maurice zich bezint op de volgende wijsheden en richtlijnen voor Onderwijzend Nederland. In al zijn helderziendheid voorspelt hij dat het geen generatie duurt of ook de toetsenbordcommunicatie met iPadje en laptop is verouderd. Spraak is de toekomst en volgens Zijne Voorzienigheid is het dan ook niet meer nodig om te leren lezen en schrijven. Praten immers, volstaat om aan de nodige kennis te komen, want zo noemt hij informatie.

Waarom nog leren optellen en delen? Daar hebben we toch zakjapanners voor.

We komen ze elke dag wel tegen: goeroes, helderzienden, piskijkers, warmwateruitvinders, bezemberijders en wat al niet meer van dat soort paljassen die het onderwijs als werkterrein der goedgelovigen hebben ontdekt. Waarom nog leren optellen en delen? Daar hebben we toch zakjapanners voor. Waarom nog topografie? Daar hebben we toch de TomTom voor. Waarom geschiedenis? Wat moeten we met die oude meuk? Laten we toch naar de toekomst kijken want de wereld verandert. Natuurkunde en scheikunde? Ik word bakker! Wat moet ik dan toch met de wetenschap dat er zoiets bestaat als een molecuul en een atoom? Geen mens zal me er ooit naar vragen. Talen? LOL, Google Chrome vertaalt alles en als ik het wil zelfs uit het Chinees. Waarom nog leren schrijven? Je typt toch op je laptop. Trouwens, alles is te vinden op het moderne, privacyschendende, alwetende, alles omvattende orakel Mevrouw Google.

Dat laatste klopt. Doet u dit maar eens voor de gein! ‘The World is flat’ levert 409.000.000 resultaten op en zelfs ‘Keizer Karel was een homo’ is nog goed voor 229.000 resultaten. Vind daar maar eens de waarheid tussen als ongeletterde, niet schrijvende en alleen maar lucht verplaatsende Mauriceadept!

Deze week vernam ik dat het onderwijs meer moet evolueren naar het thematische. Ik voel dan aan mijn water dat het onderwijs overgeleverd wordt aan de waan van de dag. Thema’s worden dan gegarandeerd ‘ik en het milieu, het milieu topografisch vastgelegd, Europa de redder van het milieu, Europa onze toekomst’ en meer van dat soort ronkende thema’s die ontsproten uit de holle schedels van politieke partijen gelieerde lobbyisten.

Het is duidelijk, algemene ontwikkeling, Bildung dus, is een ondergeschoven kindje geworden 
in het onderwijs en dat is ook logisch. Het kost veel tijd, geld en mankracht. En wees nou eerlijk: waar blijven de opbrengsten van de algemene ontwikkeling? Het is toch als lucht: reukloos, kleurloos en smakeloos.

En toch, algemene ontwikkeling is het cement in onze samenleving, het bindmiddel tussen mensen, de basiskennis waarop alle andere kennis kan gedijen, het verschil tussen hufterigheid en polemiek, tussen geloven en weten, tussen op zichzelf staand en analyse, tussen fatsoen en schofterig, tussen slim en dom, tussen hebzucht en mededogen, tussen waar en onwaar, tussen dictatuur en democratie, tussen racisme en traditie, tussen ik en wij, tussen macht en onmacht, tussen geschoold en ongeschoold.

Zonder algemene ontwikkeling mogen we ons verheugen in een nieuw soort dommigheid. Vroeger was de domme de nar die midden op het plein op zijn hoofd ging staan onder 
het zingen van ‘Wien Neêrlands bloed’; of de boerenknecht die in zichzelf mompelend achter de hondenkar slofte. Nu hebben we de ‘nieuwe domme’ die al pratend tegen zijn TomTom zijn weg zoekt en die nooit zal vinden omdat hij ’s ochtends vergeten is zijn gele en groene armbandje om te doen. Geel is links, groen is rechts.

2 reacties op De nieuwe dommigheid

  1. Een goed verhaal! Laten we in verband hiermee ook niet vergeten dat de staatssecretaris Dekker zich door dit soort zelfbenoemde onderwijskundige goeroes heeft laten verleiden 2032 tot jaar van de waarheid uit te roepen. Iedereen mag weer meedenken (denk aan het ‘Lied van de koning’) en voorspellen wat we in dat jaar nodig zullen hebben. http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/onderwijs-2032

    Eigenlijk is de staatssecretaris ontzettend OUDERWETS met deze poging om te voorspellen wat leerlingen van nu in 2032 nodig zullen hebben. Een dergelijke gedachte paste zonder meer bij de mensen in de steentijd, toen het nog mogelijk was om zonder al te veel risico te voorspellen viel wat je over 18 jaar nodig had. Nu gaat alles zo snel dat we al niet eens kunnen voorspellen wat we volgend jaar nodig hebben. Je kunt kinderen alleen opleiden voor het NU. Voor de toekomst is onmogelijk, omdat niet alleen niemand die kent, maar ook omdat de ontwikkelingen veel te snel gaan om daar ook maar iets zinnigs over te zeggen.

  2. In reactie op de opmerkingen van Ben Hamerling wil ik graag een tegeltjeswijsheid munten. U weet wel, het tegeltje was in vervlogen tijden de manier om in minder dan 140 tekens een mening te communiceren aan een toevallige groep mensen.

    “Om te kunnen voorspellen is het vooral noodzakelijk goed achterom te kunnen kijken”

    Als de voor-ons-beslissers dat nu eens wat beter deden, dan waren we verlost van telkens terugkerende en telkens mislukkende hypes. Aan de andere kant kan het niemand met een achteruitkijkspiegel ontgaan dat de bestaande schoolvakken zich al sinds mensenheugenis bewijzen als een goede basis voor de toekomstige consument, werknemer danwel ondernemer, en vooral mens te kunnen zorgen.

    Ook ik kan niet in de toekomst kijken, maar durf wel te beweren dat de hele onderwijsmalaise van nu te maken heeft met de verwaarlozing van de genoemde schoolvakken en dat aanpak van dat probleem een slok op een borrel zou kunnen schelen.

Laat een reactie achter

Uw e-mailadres zal niet worden gepubliceerd.


*